Πόση ἐπανάσταση νά περιμένουμε πιά μέ ἕναν …Τσακαλῶτο;

Με τις καταθέσεις του Τσακαλώτου στην BalckRock…Πόση ἐπανάσταση νά περιμένουμε πιά μέ ἕναν ...Τσακαλῶτο;3
Και την γυναίκα του Τσακαλώτου στέλεχος της Τραπέζης της «Ελλάδος»…Πόση ἐπανάσταση νά περιμένουμε πιά μέ ἕναν ...Τσακαλῶτο;2

Πόση επανάσταση να περιμένει κανείς πια;Πόση ἐπανάσταση νά περιμένουμε πιά μέ ἕναν ...Τσακαλῶτο;1

Σίγμα

(Visited 100 times, 1 visits today)
Leave a Reply