Εἶναι ἀντισυνταγματικό τό δημοψήφισμα;

Εἶναι ἀντισυνταγματικό τό δημοψήφισμα;Το δημοψήφισμα για οικονομικούς λόγους δεν είναι συνταγματικό.
Δεν μπορείς να ρωτήσεις (λαϊικίστικα) 5 εκατομμύρια εργαζομένους αν θέλουν και άλλους φόρους ή μειώσεις μισθών και συνταξεων.

  • Δεν υπάρχει χρόνος να αναλυθεί σωστά η άποψη του καθενός. Χρειάζονται 21 ημέρες προεκλογική περίοδος, να οριστούν επιτροπές υποστηρίξεως των δύο θέσεων, να γίνει διαλογος.
  • Ειναι λάθος το ερώτημα. Εγώ συμφωνώ σε 17 από τα 25 μέτρα, αλλά δεν ξέρω τα ισοδύναμα. Πώς θα αποφασίσω;
  • Η τρόικα απέσυρε την συμφωνία. Άρα το ερώτημα πρέπει να είναι «μέσα ή έξω από την Ευρώπη». Τιποτα άλλο. Το απαντήσαμε στις 25 Ιανουαρίου, είπαμε «μέσα».

Όλο αυτό είναι παράλογο, ΠΑΡΑΝΟΜΟ και τελικώς απλό πολιτικό παιχνίδι. Θεωρώ δεδομένο οτι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αν έχει μείνει κάτι επάνω του από θάρρος, δεν θα το υπογράψει.
Θεωρώ ότι είναι μπλοφα.
Θεωρώ ότι αν γίνει, δεν θα γίνει με αυτό το ΠΑΡΑΝΟΜΟ ερώτημα.
Θεωρώ ότι δεν θα γίνει στις 5 Ιουλίου.

Δημήτρης Παπαγιαννίδης

Τὸ δημοψήφισμα εἶναι στημένο.
Ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεως αὐτῆς τῆς κυβερνήσεως εἶναι ξεκάθαρο τὸ παιχνίδι. Ἀν τὶ νὰ πᾶμε στὴν κατάργησιν τῶν νομομαγειρεμάτων καὶ τῶν μνημονίων μὲ ἕναν νόμο, ὅπως εἶχαν ἐξαγγείλη, αὐτοὶ στὶς 20 Φεβρουαρίου ὑπέγραψαν τὶς παρατάσεις ἰσχύος τῶν ἤδη ἀντισυνταγματικῶν μνημονίων. Οὐσιαστικῶς ἀν τὶ τότε νὰ ζητήσουν δημοψήφισμα, ποὺ ἀφορᾶ ΚΑΙ στὴν ἐθνικὴ κυριαρχία ΚΑΙ στὰ ἀτομικὰ δικαιώματα ΚΑΙ στὴν συνταγματικότητα, μᾶς παρέκαμψαν, ἀθέτησαν τὶς προεκλογικές τους δεσμεύσεις, μᾶς σέρνουν ἐδῶ καὶ ἕξι μῆνες σὲ πλατεῖες καὶ σὲ διαβουλεύσεις μὲ …προαποφασισμένα ἀποτελέσματα καὶ μᾶς τὸ παίζουν, ἀπὸ ἐπάνω καὶ δημοκράτες.
Ὁ λεγόμενος λογιστικὸς ἔλεγχος ὄφειλε νὰ ξεκινήσῃ πρὶν ἀπὸ ὁποιανδήποτε ὑπογραφή. Ἀντ’ αὐτοῦ παρελαύνουν διάφοροι ἀπὸ τὴν ἐπιτροπή, ἐπιβεβαιώνεται ἡ ἐθνικὴ προδοσία, μᾶς παραμυθιάζουν μὲ τὰ ὑποτιθέμενα σενάρια τῶν «θεσμῶν» καὶ μᾶς ὁδηγοῦν σὲ μίαν, ἄνευ προηγουμένου, κατάστασιν δουλοποιήσεως.

Ὅσοι τὸ θέλουν ἄς συνεχίσουν.
Προσωπικῶς ΔΕΝ τοὺς ἀναγνωριζω κάποιο δικαίωμα ἐξουσίας ἐπάνω μου.
ΔΕΝ τοὺς ἀναγνωρίζω ὡς πληρεξουσίους μου.
ΔΕΝ τοὺς ἀναγνωρίζω ὡς διαχειριστὲς τοῦ δημοσίου πλούτου.

Ἀμφισβητῶ κάθε λόγο τους, ὑπογραφή τους, δέσμευσίν τους.
Τὰ ἄτομα εἶναι γιὰ τὰ μπάζα. Οἱ προηγούμενοι καραγκιόζηδες, τοὐλάχιστον, κρατοῦσαν τὰ προσχήματα.
Ἐτοῦτοι εἶναι τόσο γελοῖοι, ποὺ οὔτε μεταξύ τους δὲν κρατοῦν τοὺς τύπους.
Ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ἔχει ἀπὸ πολὺ καιρὸ πρὶν ἀκυρώσει τὴν ἔννοια τοῦ κουδουνισμένου κι ἔχει εἰσαγάγει τὴν ἔννοια τοῦ σαχλαμαρο-ἀνυπάρκτου.
Κι ὅσοι, ἀκόμη, τοὺς ἐμπιστεύονται καὶ τοὺς ἀκολουθοῦν, ΔΕΝ τὸ κάνουν διότι πράγματι εἶναι ἔτσι, ἀλλὰ διότι τρέμουν κι αὐτήν, τὴν τελευταία, κατάῤῥευσιν τῶν ἐλπίδων τους. (Πάντα φυσικά, ἀνάμεσά μας, περιφέρουν τὰ ἄχρηστα σαρκία τους καὶ τὰ ἀπο-κομματικὰ κατάλοιπα τοῦ μΠατΣοΚ καὶ ὅλων τῶν παρομοίων βδελλῶν.)

«…Συνεπῶς…

Ἐπεὶ δὴ πρέπει νὰ μᾶς τὸ παίξῃ καὶ πολὺ μεγάλος ἥρως τὸ Ἀντωνάκιον, τὸ βλέπω… Ἐδῶ γύρω, ἀν τὶ νὰ μᾶς βγάλουν ἀπὸ τὸ εὐρῶ, μὲ ὅλες τὶς συνέπειες δικές τους, θὰ μᾶς ΥΠΟΧΡΕΩΣΟΥΝ νὰ βγοῦμε μόνοι μας, μὲ ὅλες τὶς συνέπειες δικές μας…
…Ἰούνιος 2015. ΔΕΝ ἦταν μὲ τὴν κυβέρνησιν Σαμαρᾶ ἡ ῥίψις τῆς καυτῆς πατάτας στὰ δικά μας χέρια. Ἦταν μὲ τὴν …«πρώτη φορὰ ἀριστερά»!!!
Κατὰ τὰ ἄλλα ἀντιμετωπίζουμε …ἀδιέξοδο κι ὄχι προσχεδιασμένο ἔγκλημα!!!…»

Δημοψήφισμα ἤ προσχεδιασμένο ἔγκλημα;

Τέλος πιστεύω πὼς θὰ γίνη τὸ δημοψήφισμα.
Ἁπλῶς ΔΕΝ θὰ γίνη γιὰ τοὺς λόγους ποὺ μᾶς ἀνακοινώνουν.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 103 times, 1 visits today)
Leave a Reply