Τὰ ἐκλεκτὰ «φιλέτα» τὰ κρατούσαμε γιὰ τοὺς …«ἐκλεκτούς»!!!

Τα εκλεκτά φιλέτα σε…«εκλεκτούς» επιχειρηματίες, «εκλεκτής» καταγωγής με …«εκλεκτές» γνωριμίες.

Τὰ ἐκλεκτὰ «φιλέτα» τὰ κρατούσαμε γιὰ τοὺς ...«ἐκλεκτούς»!!!2

Τὰ ἐκλεκτὰ «φιλέτα» τὰ κρατούσαμε γιὰ τοὺς ...«ἐκλεκτούς»!!!3Τὰ ἐκλεκτὰ «φιλέτα» τὰ κρατούσαμε γιὰ τοὺς ...«ἐκλεκτούς»!!!1

Σίγμα

(Visited 153 times, 1 visits today)
Leave a Reply