Κάποια πράγματα δὲν ἀξιολογοῦνται…

Τὸ δεύτερο δὲν χρειάζεται ἀξιολόγηση…

Κάποια πράγματα δὲν ἀξιολογοῦνται...

εἰκόνα

(Visited 116 times, 1 visits today)
Leave a Reply