Ἄς κάνουμε μήνυσιν στὴν …Φύσιν!!!

Ἄς κάνουμε μήνυσιν στὴν ...Φύσιν!!!Ἀγαπημένο μου ἡμερολόγιο….

Τί  ἔμαθα ἐχθές:

Πρώτα, ὅτι πρέπει νὰ γίνῃ ἕνα παγκόσμιο κράτος, γιὰ νὰ μπορῇ νὰ ἀντιμετωπισθῇ μία ἐπίθεσις ἀπὸ ἐξωγηΐνους…

Μετὰ ὅτι ἡ φύσις τοῦ ἀνθρώπου εἶναι «ἀντι-φιλελεύθερη».

Δὲν ἤξερα ὅτι ἡ ἀνθρώπινη φύσις ὀφείλει νὰ λειτουργῇ σύμφωνα μὲ κάποια ἰδεολογία.
Ἄν εἶναι νὰ κάνουμε μήνυση στὴν φύση.

Συβρίδης Γιῶργος

εἰκόνα

(Visited 116 times, 1 visits today)
Leave a Reply