Τὸ ἀσφαλιστικὸ θὰ περάση…

«τὸ ἀσφαλιστικὸ θὰ περάση… μὴν ἀνησυχεῖτε γιὰ αὐτὰ ποὺ ἀκούγονται περὶ ἀντοχῆς τῆς κοινοβουλευτικῆς ὁμάδος… δὲν ὑπάρχει κάποιο πρόβλημα… τὸ λέω κατηγορηματικά», 
εἶπε ἡ κυβερνοχλαπάτσα ὑπουργὸς ἐσωτερικῶν, π. κουρουμπλῆς…
καὶ συμπλήρωσε: «ὅπως ξεπεράστηκε τὸ ἀγροτικό, θὰ ξεπερασθῆ καὶ αὐτό…»

Τὸ ἀσφαλιστικὸ θὰ περάση...

φυσικὰ θὰ περάση τὸ ἀσφαλιστικόό… (ὅπως ξεπεράστηκε τὸ ἀγροτικό!) γιατὶ κάτι τύποι σὰν καὶ σένα μωρὴ χαμούρα ἔχουν λύσει τὸ πρόβλημά τους μὲ καβάντζες ἑκατοντάδων χιλιάδων εὑρῶ στὶς τράπεζες…
ἄρα: πληρώνεις καὶ σὲ περιθάλπουν παλιόπ@υστα, ὁπότε… γιατί νά μήν τό ψηφίσῃς;

στήν κ@λάρα σου θά μπῆ;
ἀλοίμονο στὰ φτωχαδάκια, τὰ γερόντια καὶ τὰ παιδάκια ποὺ ἀῤῥωσταίνουν καὶ δὲν ἔχουν οὔτε σὲντς γιὰ ἀσπιρίνη…

μωρὴ φαSSίζουσα κουφάλα πάντα θὰ ὑπάρχη μιὰ κρεμάλα γιὰ τὸν βρώμικο λαιμό σου!!!
σκατοφαSSίστα μὲ τὸ «ἔνδοξο ἀντιστασιακό» σου παρελθόν, ποὺ τὸ ἐξαγόρασες μιὰ χαρά!

Χάρης Καφετζόπουλος

(Visited 129 times, 1 visits today)
Leave a Reply