Εὐρωπαϊκὴ ἀποικιοκρατία

Εὐρωπαϊκὴ ἀποικιοκρατία σημαίνει, εἰσβολή:

Εὐρωπαϊκὴ ἀποικιοκρατία

 1. Πορτογαλία, σὲ 52 χῶρες.
 2. Ἰσπανία, σὲ 44 χῶρες.
 3. Γαλλία, σὲ 53 χῶρες.
 4. Τιτανοτεραστία Βρεταννία, σὲ 115 χῶρες. (Ντοῦζ πουά)
 5. Βέλγιο, σὲ 3 χῶρες.
 6. Ὁλλανδία, σὲ 29 χῶρες.
 7. Δανία, σὲ 9 χῶρες.
 8. Γερμανία, σὲ 20 χῶρες.
 9. Νορβηγία, σὲ 6 χῶρες.
 10. Σουηδία, σὲ 8 χῶρες.
 11. . Ῥωσσία, σὲ 17 χῶρες.
 12. Αὐστρία, σὲ 1 χώρα.
 13. Ἰταλία, σὲ 7 χῶρες.

Ὅλοι οἱ παραπάνω, ἀπομύζησαν ἀπό τις ἀποικίες, ὅ,τι χρήσιμο, καὶ μετά, στὸ  ὄνομα τῆς «δημοκρατίας», τὶς ἄφησαν στὴν μοῖρα τους, κάπως, σὰν ἀσύμφορες πλέον ἐπιχειρήσεις ἢ σὰν κάτι σκυλάκια ποὺ τὸ καλοκαῖρι τὰ ἀμολοῦν στὰ θέρετρα.

Μετά, οἱ ξεζουμισθέντες ἰθαγενεῖς, φυσιολογικά, ἀνεζήτησαν τοὺς καρποὺς τῆς σκλαβιᾶς τους, τῶν μόχθων τους..

Τότε ἦταν ποὺ οἱ παραπάνω 13 συνεπικουρούμενοι ἀπὸ USA, ἐφηύραν τὸ Σένγκεν καὶ τὸ Δουβλίνο 2, καλλιέργησαν καὶ τὴν ψυχανωμαλία ποὺ λέγεται Σύριζα, ἔψησαν καὶ τὸν βλακοδέστερο τῶν οὐρανῶν, Τσιπρᾶκο, καὶ μιὰ χαρὰ σήκωσαν φράκτες τετραμέτρους καὶ ξουραφάτους καὶ ξεφόρτωσαν τὸ δικό τους ἄχθος, στὶς πλᾶτες τοῦ Ἕλληνος.

Καὶ ὅλα αὐτά, πατώντας στὴν λέξη: «Ἀλληλεγγύη»…!!!

Πολυζωΐδης Θανάσης

πολυτονισμὸς Φιλονόη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 131 times, 1 visits today)
Leave a Reply