Χωρὶς νὰ …βραχοῦν!!!

Μία φωτογραφία ντοκουμέντο, ποὺ δείχνει τὴν ἀνυπαρξία ἀντιστάσεως, ἀπὸ πλευρᾶς Ἑλληνικῶν ὅπλων, στὴν εἰσβολή, στὴν Ἀκτὴ τοῦ Πεντεμίλι…Χωρὶς νὰ ...βραχοῦν!!!

Οἱ Τοῦρκοι, ὡς τουρίστες, κάνουν ἀπόβαση καὶ εἶναι χαρακτηριστικὸ τὸ ὅτι προσέχουν νὰ βγοῦν χωρὶς νὰ …βραχοῦν!!!

Κωνσταντῖνος Δημητριάδης

 

(Visited 145 times, 1 visits today)
Leave a Reply