Δῆθεν ἀσφαλιστικὴ προσαρμογὴ κι ἄλλες μέθοδοι γενοκτονίας μας!!!

Ἔρχεται μπόρα!!!
Κάτι ξέρει ὁ Ντάισεμπλοῦμ!!!!!

 38% τοῦ φορολογητέου εἰσοδήματος Ἐλευθέρων Ἐπαγγελματιῶν, Αὐτοαπασχολουμένων καὶ Ἐπιστημόνων, μόνον γιὰ ἀνύπαρκτη καὶ ἀντικοινωνικὴ ἀσφάλιση.

Ἔρχεται Μπόρα!!!!!!
Κάτι ξέρει ὁ Ντάισεμπλουμ!!!

+38% τοῦ φορολογητέου εἰσοδήματος, Ἐλευθέρων Ἐπαγγελματιῶν, Αὐτοαπασχολουμένων καὶ Ἐπιστημόνων, μόνον φόρος εἰσοδήματος!!!

Ἔρχεται μπόρα!!!
Κάτι ξέρει ὁ Ντάισεμπλοῦμ!!!!!

+ 6-10% τοῦ φορολογητέου εἰσοδήματος σὲ λοιπὲς εἰσφορὲς καὶ φόρους!!!!!!

Τί ἀπομένει;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Ἀπὸ τὰ τρ;;ια τὸ μακρύτερο!!!!!!

Μῦθος  καὶ ἡ δῆθεν ἀρχικὴ πενταετία ἀσφαλιστικῆς προσαρμογῆς.

2.750 εὐρῶ τὸν χρόνο χρειάζεται μόνον γιὰ ἀσφάλιση ὁ ἄνεργος ἐπιστήμων, γιὰ νὰ ἐκδόσῃ ἄδεια ἐπαγγέλματος καὶ νὰ περιμένῃ νὰ βρῇ δουλειά!!!

Ἔρχεται μπόρα καὶ ὁ παπποῦς Νῖκος Ἀρβανίτης εἶναι ἐδῶ, ἕτοιμος νὰ βγῇ μὲ ὅλους τοὺς συνταξιούχους καὶ τοὺς ΑΜΕΑ στοὺς δρόμους, γιὰ νὰ γκρεμισθῇ ἡ λαομίσητος χούντα τῶν τσιπροκαμμένων!!!

Μὴν περιμένετε ψευτοΚουΚουΕδες καὶ ψευδοαναρχικούς!!!!!!

Νὰ βγοῦμε στοὺς δρόμους καὶ νὰ πάρουμε ὅ,τι μᾶς ἀνήκει!!!

Ἐπάνω ἀπ΄ ὅλα, νὰ ἀποκτήσουμε ξανὰ τὴν ἀξιοπρέπεια καὶ τὴν ἐλευθερία μας!!!

Κάτω ἡ Χούντα τῶν Πουλημένων!!!

Μπαρμπανῖκος Ἀρβανίτης

 

 

 

 

 

 

(Visited 102 times, 1 visits today)
Leave a Reply