Ὁλοκληρώνοντας τὸ πρόγραμμα παραπληροφορήσεως

Θὰ ξέρουμε ὅτι τὸ πρόγραμμα παραπληροφορήσεως ἔχει ὁλοκληρωθεῖ, ὅταν ὁ,τιδήποτε πιστεύει τὸ ἀμερικανικὸ κοινὸ εἶναι λανθασμένο.

William Casey

Διευθυντὴς τῆς C.I.A.

(Ἀπὸ τὴν πρώτη συνάντηση μὲ τὸ προσωπικὸ τῆς CI.A., 1981)

(Visited 127 times, 1 visits today)
Leave a Reply