Λαμβάνοντας …στραβὰ τὰ εἰρηνικὰ μηνύματα τοῦ ἰσλάμ…!!!

Πῶς γίνεται ὅλοι οἱ μακελάρηδες νά παίρνουν στραβά τά εἰρηνικά μηνύματα τοῦ Ἰσλάμ;
Δὲν μπορῶ νὰ τὸ καταλάβω….

Τὸ ὄνομά του εἶναι Ἀμποὺ Ἰζαντὶν καὶ ἔχει γεννηθεῖ στὸ Ἀνατολικὸ Λονδίνο τὸ 1975. Τὸ ὄνομά του, πρὶν ἀσπασθῇ τὸ Ἰσλὰμ ἦταν Τρέβορ Μπροῦκς.
Εἶχε ῥιζοσπαστικοποιηθῆ ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια, ἐνῶ φέρεται νὰ εἶχε ταξιδεύση στὸ Πακιστάν, σχετικὰ πρόσφατα. Οἱ τελευταῖες πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι οἱ γονεῖς του ἦσαν Χριστιανοί, ἐνῶ ἐκεῖνος ἀσπάσθηκε τὸ Ἰσλὰμ σὲ ἡλικία 17 ἐτῶν.

Ὁ Ἀμποῦ Ἰζαντὶν εἶχε χαρακτηρίση τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις ποὺ εἶχαν γίνη στὸ Λονδίνο τὸ 2005 «ἀξιέπαινες», ἐνῶ εἶχε δηλώση ἀνοικτὰ πὼς ἤθελε νὰ πεθάνῃ ὡς βομβιστὴς αὐτοκτονίας.

Παπανικολάου Σωτήρης

Σημείωσις

Βάσει νεωτέρων ἀνακοινώσεων δὲν εἶναι αὐτὸς ὁ δράστης, διότι ἐδῶ καὶ δύο χρόνια εἶναι ἤδη φυλακισμένος.

(Visited 93 times, 1 visits today)
Leave a Reply