Διατὶ ἐμεῖς εἴμεθα μὲ τοὺς …μ-πολιτιΖμένους!!!

Μένουμε …«ἑβρόπη» μὲ τοὺς μπολιτιΖμένους ἑΒροπαίους…

Ἐμεῖς, οἱ τριτοκοσμικοὶ τεμπέληδες Ἕλληνες…

Μανούσκας Κῦρος

(Visited 127 times, 1 visits today)
Leave a Reply