Χρειάζονται ἀκόμη ἕξι ἑκατομμύρια μετανάστες εἰς τὰς Εὐρώπας μας!!!

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις τὸν χαβά της. Θέλουν ἕξι (6) ἑκατομμύρια (ἀκόμη, καὶ ποιὸς ξέρει τὶ ἄλλους ἀριθμοὺς θὰ κατεβάσουν στὸ μέλλον), προφανῶς βασιζόμενοι σὲ ἐγκυρότατες …προβλέψεις ἀπὸ τεχνοκράτες-μέντιουμ.
Δῆθεν γιὰ τὴν …σωτηρία τοῦ ἀσφαλιστικοῦ, τὸ ὁποῖον, περιέργως  δέ, σώζεται μὲ κατάργηση τῶν σκοπίμως παρεμποδιστικῶν ῥεγουλαρισμάτων καὶ τὴν ἐπαναφορὰ τῶν μικρῶν καὶ μεσαίων (οἰκογενειακῶν) ἐπιχειρήσεων.
Οὔτε καὶ μὲ τὴν συνήθη πρακτικὴ τοῦ κοψίματος ἀερο-εὐρῶ φυσικὰ σώζεται.

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις ἀντλεῖ ἀέρα κοπανιστό/εὐρῶ μόνον ὅταν πρόκειται νὰ χρηματοδοτήσῃ νέες ἀνοησίες: π.χ. τὴν προμήθεια τεχνολογιῶν καὶ ἐξοπλισμοῦ γιὰ μαζικὴ παρακολούθηση σὲ ὅλες τὶς χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, διασύνδεση καὶ κυκλοφορία προσωπικῶν δεδομένων μεταξὺ τῶν ἀστυνομιῶν καὶ ἕνα σωρὸ ἄλλα φρικαλέα.
Πάντα γιὰ τὸ καλό μας, βεβαίως.
Εἴδατε πόσο βολεύει ἡ …«τρομοκρατία»;

«The European Union (EU) is to open asylum processing centres in West Africa and countries on the southern shore of the Mediterranean because the continent “need[s] six million migrants”, Commissioner for Migration Dimitris Avramopoulos has said. Speaking in Geneva last week, the Greek Eurocrat denied terror attacks are linked to migration and warned the “biggest threat” to Europe is “the rise of populism, nationalism and xenophobia”.
Declaring “the 27 [member states] will need 6 million immigrants in the future”, Avramopoulos explained the Commission is going to open reception centres to recruit migrants, because an open borders approach would fuel populism.»

breitbart.com

Φρούριον

(Visited 97 times, 1 visits today)
One thought on “Χρειάζονται ἀκόμη ἕξι ἑκατομμύρια μετανάστες εἰς τὰς Εὐρώπας μας!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Χρειάζονται ἀκόμη ἕξι ἑκατομμύρια μετανάστες εἰς τὰς Εὐρώπας μας!!! – ONLINE-PRESS

Leave a Reply