Ξανά-κτίσιμο ξεκινᾶ στὴν Συρία…

Τὸ ἀντάμωμα γιὰ τὸ ξανακτίσιμο…

Ὅταν οἱ πρόσφυγες ἐπιστρέφουν στὰ ἀπελευθερωμένα ἐδάφη τῆς χώρας τους.
Μόνον σεβασμός!!!

σχόλιον τῆς Ἰωάννας Ὑψηλάντου

«Ὅλα μὲ ἔξοδα τοῦ κράτους!
Ἡ κεντρικὴ Τράπεζα τῆς Συρίας χρηματοδοτεῖ τὴν ἀνοικοδόμηση καὶ τὴν ἐπιστροφὴ στὴν κοινότητα.

Μία τράπεζα ποὺ ἐλέγχεται μόνον ἀπὸ τὸ κράτος καὶ δὲν ἀνήκει στοὺς Ῥότσιλντ.

Μία ἀνοικοδόμησις, ποὺ δὲν θὰ καταστήσῃ ἀποικία χρέους τὴν χώρα καὶ δούλους τοὺς κατοίκους της, ἀφοῦ δὲν θὰ χρειασθῇ ἐξωτερικὰ δάνεια.
Καὶ γιὰ αὐτὸ σκυλιάζουν τὰ διεθνῆ κοράκια!!!…»

(Τελικά, τὴν ἐπλήρωσε ἡ Συρία, γιὰ νὰ μάθουν, ἀπὸ σπόντα, οἱ Ἕλληνες ποιοὶ εἶναι τὰ ΝΑΤΟϊκὰ πρακτόρια, ποὺ ῥοκανίζουν τὰ πόδια τῆς δικῆς τους Πατρίδος, πρὸς χάριν τῶν Ἀφεντικῶν τους…)…
(Visited 110 times, 1 visits today)
Leave a Reply