Κάποιοι τὸν Παρθενώνα θὰ τὸν ἤθελαν ἔτσι. (ἀναδημοσίευσις)

Βασικὰ δὲν θὰ τὸν ἤθελαν διόλου…

Ἀλλὰ μία καὶ ὑπάρχει, καλὰ θὰ ἦταν νὰ ἀλλάξῃ ὄψι.
Ἄλλως τὲ τὸ ἔχουν ἀποδείξῃ ἤδη στὸ παρελθὸν πὼς δὲν ἔχουν κανένα πρόβλημα νὰ τὸν μετατρέψουν, κατὰ τὶς ὀρέξεις τους σὲ ὅ,τι κατεβάσει ἡ παράνοιά τους.Κάποιοι τὸν Παρθενώνα θὰ τὸν ἤθελαν ἔτσι.

Βέβαια τὸν ἔχουν κάνει κι ἔτσι…


Ἤ ἔτσι…

Κάποιοι τὸν Παρθενώνα θὰ τὸν ἤθελαν ἔτσι. 2
Ἤ ἔτσι….

Κάποιοι τὸν Παρθενώνα θὰ τὸν ἤθελαν ἔτσι. 6 Κάποιοι τὸν Παρθενώνα θὰ τὸν ἤθελαν ἔτσι. 3

 

Δίδοντας αὐτὴν τὴν εἰκόνα:

Κάποιοι τὸν Παρθενώνα θὰ τὸν ἤθελαν ἔτσι. 4

Ἄν καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἔτσι:

Κάποιοι τὸν Παρθενώνα θὰ τὸν ἤθελαν ἔτσι. 5
Ἔχουν πρόβλημα;
Ἔχουν… Ἀλλὰ δὲν βαριέστε….
Ἡ ἀνισορροπία τους νὰ περάσῃ!

Φιλονόη.

Υ.Γ. Τώρα τελευταῖα εἶναι κι εὐρωπαϊκὸ μνημεῖο… Βεβαίως καὶ εἶναι… Ὑπὸ μίαν σοβαρὴ προϋπόθεσιν. Νὰ γίνουν ὅλοι οἱ Εὐρωπαῖοι Ἕλληνες καὶ νὰ στηθοῦν γύρω του γιὰ νὰ τὸν ὑπερασπίζονται ἀπὸ τοὺς βαρβάρους. Διότι ἀπὸ βαρβάρους πιά… Χορτάσαμε!

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ

(Visited 122 times, 1 visits today)
6 thoughts on “Κάποιοι τὸν Παρθενώνα θὰ τὸν ἤθελαν ἔτσι. (ἀναδημοσίευσις)

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Κάποιοι τὸν Παρθενώνα θὰ τὸν ἤθελαν ἔτσι. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Κάποιοι τὸν Παρθενώνα θὰ τὸν ἤθελαν ἔτσι. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  3. Ὄχι Φιλοόη. Οὐδεὶς θέλει ἤ θὰ ἤθελε αὐτὸν τὸν Παρθενῶνα καὶ μόνον ἐμπαθὴς νοῦς εἶναι δυνατὸν νὰ φαντασθῆ τοῦτο.
    Ὁ Παρθενὼν εἶναι Παρθενὼν καὶ ἡ Ἁγία Σοφία, Ἁγία Σοφία. Ἀμφότερα τὰ κτίσματα τυγχάνουν ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ καὶ ἀνεπανάληπτα μνημεῖα τῆς ἀρχιτεκτονικῆς, Εἰς τὸ μἐσον δὲ αὐτων κεῖται ἡ Ἁγία Φωτεινὴ Μαντινείας. Σοῦ συνιστῶ νὰ τὴν ἐπισκεφθῆς.

Leave a Reply