Χάνοντας τὸ στοίχημα καὶ μὲ τὸ περιβάλλον

Ἕνα «μαῦρο πέπλο», καλύπτει πλέον τις ἀθηναϊκὲς ἀκτές, ἀπὸ τὴν Σαλαμῖνα μέχρι τὴν Γλυφάδα καὶ τὶς ἀκτὲς τοῦ Ἑλληνικοῦ.

Αἰτία ἡ βύθισις ἑνὸς δεξαμενοπλοίου στὴν Σαλαμῖνα.

Ἡ ἀργοπορία καὶ ἡ ὁλιγωρία τῶν κρατικῶν ἀρχῶν καὶ πάλι πρωτοφανής.

Ὅπως ἀκριβῶς λίγον καιρὸ πρὶν μὲ τὶς φωτιές, ἔτσι  καὶ τώρα μὲ τὴν πετρελαιοκηλίδα.

Γιὰ ἀκόμη μίαν φορὰ ἀποδεικνύονται κατώτεροι τῶν περιστάσεων.

Τεράστιες οἱ οἰκολογικὲς καταστροφὲς γιὰ τὴν πρωτεύουσα καὶ τὸ λεκανοπέδιο.

Καί, πλέον, ἀπολύτως δυσοίωνον τὸ μέλλον τῶν κατοίκων της…

Θεοφανάκης Στέφανος

φωτογραφίες newsit

(Visited 98 times, 1 visits today)
Leave a Reply