Δείγμα σοβαρῶν ἐθνῶν

Ἕνα Ἔθνος εἶναι τόσο σοβαρό, ὅσο ἡ ἐκτίμησις ποὺ τρέφει γιὰ τοὺς νεκρούς του.

British soldier …”known unto God”.

Μαλαμούλης Δημήτρης

(Visited 175 times, 11 visits today)
Leave a Reply