Φῶς ἀν τὶ τοῦ σκότους…

«Πολλαὶ Ἱστορίαι ἔχουν γραφῆ περὶ Ἑλλάδος ὅπως καὶ περὶ τῆς Ἑλληνικῆς Λογοτεχνίας, Φιλοσοφίας καὶ Ἐπιστήμης καὶ γενικὰ περὶ τῆς ἐπιδράσεως τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ πνεύματος εἰς τὴν δημιουργίαν τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τὴν πρόοδον τῆς ἀνθρωπότητος. Εἶναι δὲ τοῦτο φυσικὸν ἀφοῦ καμμία ἄλλη Χώρα εἰς τὸν κόσμον ὁλόκληρον δὲν ἔχει νὰ ἐπιδείξῃ μακροτέραν καὶ λαμπροτέραν Ἱστορίαν ἢ πνευματικὰς ἐκδηλώσεις ποὺ προεκάλεσαν καὶ προκαλοῦν τὸν παγκόσμιον θαυμασμόν.

Ὥρα νὰ πέσουν οἱ μάσκες τοῦ …πολυπολιτισμοῦ!!!

Πέφτουν οἱ μάσκες, γιὰ τὸν ἐπιχειρούμενο ἐποικισμό:

τὸ ζητούμενο δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ δοθοῦν …πολιτικὰ δικαιώματα στοὺς εἰσβολεῖς!

Συνέχεια

Ψεύτικες εἰδήσεις βάσει ποίου κριτηρίου;

Ἔχω γράψει ξανὰ καὶ ξανὰ γιὰ τὶς παρασιτο-ἐταιρεῖες Google, Apple καὶ τὸ κακὸ συναπάντημα, καὶ γιὰ τὴν ἐπικίνδυνη ἰδεοληπτική τους προπαγάνδα, ποὺ μεταδίδουν ἐλέγχοντας τὸ ἐμφανιζόμενο περιεχόμενο μέσῳ ἀλγορίθμων, εἰδικὰ στὰ βλακόφωνα. Συνέχεια

Φθηνό κι ἀναγκαῖον δυναμικόν …σκλάβων;

Τὰ παράσιτα τοῦ μοντέρνου καπιταλισμοῦ, προσπαθοῦν ἀπεγνωσμένα νὰ πείσουν γιὰ τὸ πόσο καλὴ εἶναι ἡ μαζικὴ μετανάστευσις καὶ τὸ φθηνὸ ἐργατικὸ δυναμικὸ σκλάβων.
Ὑπάρχει ἐναλλακτική στό χάλι πού προτείνουν;

Συνέχεια

Δέν θέλουν τόν Τρᾶμπ στήν Ἀγγλία…;;;

Αὐτὸς ὁ βραδύνους, ὁ Τσάρλυ, κλαψουρίζει ἐδῶ καὶ καιρὸ ὅτι ὁ λαὸς ἔχει χάσει τὴν ἐπαφή του μὲ τὴν φύση κι ἄλλα τέτοια ἐμετικά-οἰκολογικά.

Συνέχεια

Ψιλὰ γράμματα …ἀντικαπνιστικοῦ!!!

Κάτι ἀπὸ τὰ ψιλὰ γράμματα τῶν εἰδήσεων: Ὁ we-the-people πολὺς Ὀμπάμα ὑπέγραψε λίγο πρὶν τὸ τέλος τῆς θητείας του τὴν καθολικὴ ἀπαγόρευση τοῦ καπνίσματος μέσα στὰ σπίτια ὅλων ὅσων ἐνοικιάζουν διαμερίσματα, τὰ ὁποία ἀνήκουν στὸ δημόσιο!

Συνέχεια