Βιολογικά ὅπλα πού …διαφεύγουν καί σκοτώνουν;

Εἶναι πολλὰ χρόνια τώρα ποὺ ἔπεσε στὰ χέρια μου ἕνα βιβλίο (μυθιστόρημα) μὲ θέμα τὴν πανώλη (δὲν θυμᾶμαι οὔτε τὸν τίτλο, μὰ οὔτε καὶ τὸν συγγραφέα…!!!).
Ὁ πρωταγωνιστὴς (πάντα μὲ τοὺς …«καλούς» τῆς CIA!!!) ἦταν ἕνας κατάσκοπος, ποὺ κυνηγοῦσε κάποιους …«ἰδεολόγους» (;;;) παρανοϊκούς, οἱ ὁποῖοι ἤθελαν νὰ δολοφονήσουν, λέει, μαζικῶς, μερικοὺς ἀπὸ τοὺς …περιττούς, ποὺ σήμερα συνιστοῦν …ἀπειλὴ γιὰ τὴν κρατούσα τάξιν τῶν σαπροφύτων τοῦ πλανήτου.

Συνέχεια

Δημιούργημα τῶν Ὁλλανδῶν ἡ χώρα τους…

Ὁλλανδοί…
Ὁ Λαὸς ποὺ ἔφτιαξε τὴν χώρα του μὲ τὰ ἴδια του τὰ χέρια!!!

Ὅταν φθάνῃ κάποιος στὴν Ὁλλανδία μὲ ἀεροπλάνο καὶ τὴν βλέπει ἀπὸ ψηλά, ἡ πρώτη αἴσθησίς του εἶναι πὼς ἀντικρύζει μίαν χώρα …πλημμυρισμένη, κάτι τὸ ὁποῖον εἶναι ἐν μέρει ἀληθές!

Γιὰ αὐτὸ ἐξ ἄλλου τὸ ὄνομά της, Nederland, ποὺ σημαίνει «Κάτω Χῶρες». 
Μίας χώρας ποὺ τὸ 1/4 αὐτῆς, κυριολεκτικῶς, εὑρίσκεται κάτω ἀπὸ τὴν στάθμη τῆς θαλάσσης! Συνέχεια

Γραφὴ παρανόμων

Γραφὴ παρανόμων:
Πῶς διεσφαλίζετο ἡ σταθερότης, ἡ ἔλλειψις ἀντιφάσεων καὶ ἡ μὴ μεταβολὴ τῶν νόμων, στὴν Ἀθηναϊκὴ Δημοκρατία τῶν κλασσικῶν χρόνων.

Στὴν άρχαία Ἀθήνα τοῦ -4ου αἰῶνος παρατηρῶνται τρία ἐκπληκτικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ νομικοῦ συστήματος.

Τὸ πρῶτον εἶναι ὅτι οἱ ἐπονομαζόμενοι «νομοθέται» δὲν ἔπαιρναν αὐτοπροσώπως τὴν πρωτοβουλία προτάσεως νέων νόμων – οἱ προτάσεις μποροῦσαν νὰ ὑποβληθοῦν ἀπὸ κάθε Ἀθηναῖο πολίτη καὶ οἱ «νομοθέτες» ἀπλῶς ἀποφαίνοντο ὑπὲρ ἢ κατὰ τῶν προτάσεων ποὺ εἶχαν τεθῆ στὴν κρίση τους.

Συνέχεια

Ὠφέλιμη …ἀνηθικότης τοῦ (κάθε) «νεοφιλελέ»!!!

Νεοφιλελὲς εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἀλλάζει κόμματα τύπου «Ποταμιοῦ», «Δράσεως» καὶ ΔΗΞΑ σὰν τὰ ὑποκάμισα.

Συνέχεια

Ὑπηρεσία παρακολουθήσεως τοῦ Δ΄ Ῥάιχ!

Οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες τοῦ Τετάρτου Ῥάιχ ἐν δράσει!

Σύμφωνα μὲ τὶς πρόσφατες ἀποκαλύψεις τοῦ γερμανικοῦ Der Spiegel, ἡ ὑπηρεσία Πληροφοριῶν Ἐξωτερικοῦ τῆς Γερμανίας BND, παρακολουθοῦσε τοὐλάχιστον «4.000 ἀμερικανικοὺς στόχους», (ἀριθμοὺς τηλεφώνων ἢ τηλεμοιοτύπων -φᾶξ, ἠλεκτρονικὲς διευθύνσεις κλπ).
Μεταξὺ τῶν στόχων της καὶ ὁ Λευκὸς Οἰκος, τὰ ὑπουργεῖα Οἰκονομικῶν καὶ Ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α., ἀλλὰ καὶ ἄλλα. Συνέχεια

Δήμαρχος Ῥόδου καί …φτώχεια κατηραμένη; (β)

Τελικά μας έχουν για μεγάλους βλάκες…όλοι ψεύτες, κλέφτες απατεώνες και προδότες.

100.000 ΕΥΡΩ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ ΕΧΕΙ ΣΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και είναι μόνον ένας απο τους 18 Τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρεί ο «πτωχός» που λέει μόνο ΨΕΜΜΑΤΑ Συνέχεια