Θαυμάσιος Μακρόν!!!

«Ἂγνωστος, χωρὶς πολιτικὸ κόμμα, ἀδέξιος ὁμιλητής, προικισμένος μὲ τὸ πάθος ἑνὸς παγωμένου καλοριφὲρ θερμάνσεως».

Συνέχεια

Χρειάζονται καὶ γιὰ τὴν Κύπρο ἀποδιοπομπαίους τράγους…

Ἡ ἱστορία τοῦ Νίκου Σαμψὼν ἀγαπητοί μου εἶναι μία πορεία ἀγῶνος γιὰ τὴν Ἕνωση, ἀγῶνος γιὰ τὴν Κύπρο, Ἀντι-ἀποικιακοῦ Ἀγῶνος
Οἱ προδότες ἀγαπητοί μου δὲν μπαίνουν φυλακὴ ἰσοβίως…
Οἱ προδότες ἀγαπητοί μου δὲν βασανίζονται ἀπάνθρωπα!

Συνέχεια

Ἴδιες μέθοδοι χειραγωγήσεως …ἐκλογικῶν ἀποτελεσμάτων!!!

Τὸ σενάριο τὸ ἴδιο.

Ἀφοῦ θέτουν τὴν ὑποψηφιότητά τους, στὴν συνέχεια φροντίζουν γιὰ τὴν …«ἐξαφάνιση» τοῦ ἀντιπάλου!

Ξεκίνησε ἀπὸ τὸν Φρανσουὰ Ὀλάντ, μὲ ἀντίπαλό του τὸν Ντομινὶκ Στρὸς Κάν.

Συνέχεια

Θά ζήσουμε τό …ἀμερικανικό σενάριο στήν Γαλλία;

Θά δοῦμε τά ὅσα εἴδαμε νά ἐξελίσσονται στίς Η.Π.Α. καί σέ εὐρωπαϊκά ἐδάφη;

Γιατί κάτι …μέσα μου μοῦ λέει πώς …ναί;

Πρὶν τοποθετηθῶ νὰ ἀποσαφηνίσω κάτι.
Δὲν γνωρίζω τὰ πολιτικὰ «τζάκια» τῆς Γαλλίας καὶ δὲν ἔχω παρακολουθήσει τὰ σενάρια ποὺ ἔχουν γιὰ ἐκεῖ σχεδιασθεῖ. Γνωρίζω μόνον τὶς πληροφορίες ποὺ ἔχουν διαῤῥεύσει στὴν χώρα μας γιὰ τὴν Γαλλία, καθὼς καὶ τὰ ἐλάχιστα παρασκηνιακὰ σχόλια, ποὺ κατὰ καιροὺς βλέπουν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος.
Συνέχεια

Γενοκτονία Ἀρμενίων

24 Ἀπριλίου. Ἡμέρα Μνήμης τῆς Ἀρμενικῆς Γενοκτονίας.

Τὴν τελευταία δεκαετία τοῦ 19ου αἰῶνος εἶχαν ἀρχίση οἱ διωγμοὶ τῶν Ἀρμενίων μὲ τὴν δολοφονία ἐπάνω ἀπὸ 300.000 σὲ πολλὲς μαζικὲς δολοφονίες. Στὶς 24 Ἀπριλίου 1915 μπῆκε σὲ ἐφαρμογὴ ἡ ἀπόφαση τοῦ σουλτάνου γιὰ «τελικὴ λύση», τὴν ὁλικὴ φυσικὴ ἐξόντωση τοῦ Ἀρμενικοῦ λαοῦ. Ἐκεῖνο τὸ βράδυ, ὁ ὑπουργὸς ἐσωτερικῶν Ταλαὰτ Πασσᾶ συνέλαβε 250 ἐπιφανεῖς Ἀρμενίους στὴν Κωνσταντινούπολη, οἱ ὁποῖοι καὶ ἐξετελέσθηκαν τὸ ἴδιο βράδυ, χωρὶς δίκη ἢ κατηγορία. Συνέχεια

Ῥωσσικὴ ἐπανάστασις τῶν …ἑβραίων!!!

Ἡ ἐπανάστασις τῶν μπολσεβίκων στὴν Ῥωσσία ἦταν ἐργασία ἑβραϊκῶν ἐγκεφάλων, τῆς ἑβραϊκῆς δυσαρεσκείας, τοῦ ἑβραϊκοῦ σχεδιασμοῦ, τῶν ὁποίων στόχος εἶναι νὰ δημιουργηθῇ μία νέα τάξις πραγμάτων στὸν κόσμο.

Συνέχεια