Φαινόμενα …πυρκαϊᾶς!!!

Ἔκλαψαν, ἔσκουξαν, ἀπείλησαν…
Χάνουν τὶς καρέκλες τους λέμε καὶ τρομάζουν…
Χάνουν τὴν μάσα τους… αὐτὴν ποὺ θεωροῦσαν ὡς κάτι ἀδιαπραγμάτευον, ἐφ΄ ὅσον πράγματι ἦσαν οἱ πλέον πρόθυμοι στατεσσεράκηδες ἀπὸ ἐποχῆς μεταπολιτεύσεως ἀκόμη…

ἀπὸ τὸν φίλο Ά.Ἑ.

Συνέχεια

Ἐθνικοὶ ὀλετῆρες καὶ οὐδέποτε «ἐθνάρχες»!!!

Μιά αὐθεντικὴ στιχομυθία μεταξὺ Καραμανλῆ καὶ Κληρίδη, πρὶν τὴν ἔναρξη τοῦ ΑΤΤΙΛΑ ΙΙ (Μαρτυρία Παπαπολυβίου): Συνέχεια

Δύο λεβέντες στὸ θυσιαστήριον τῆς προδομένης Κύπρου

Ἕνας Κρητικὸς ποὺ ἐλέγετο Βολακάκης…
(Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο μου: «Αὐτοὶ ποὺ τίμησαν τὴν στολή τους – Κύπρος 1974, Πρώτη ἔκδοσις, ΠΕΛΑΣΓΟΧ, Ἰ. Χ. Γιαννάκενα).

Συνέχεια

Διατηρώντας τοὺς χαχόλους πάντα χαχόλους!!!

Πολὺ σωστὰ ἐπάνω παρουσιάζεται τὸ χρῆμα, ἀλλά, γιὰ ἄγνωστον λόγο, δὲν παρουσιάζεται ὁ πανταχοῦ παρὸν καὶ τὰ πάντα ἐλέγχων τοκογλύφος.
Τὸ ἐὰν θὰ λέγεται βασιλεία, δικτατορία, κομμουνισμός, ἐθνικοσοσιαλισμός, φασισμὸς ἢ δημοκρατία τὸ μοντέλο, δὲν ἔχει σημασία. Παραμένει προσχηματικό. Τὸ μοντέλον εἶναι ἴδιο ὁπουδήποτε…!!!

Σὲ μίαν χώρα ποὺ ἐντέχνως διατηρῶνται οἱ συνθῆκες δικαιοσύνης (ποιός ἦλθε;) στὰ ὅρια τῆς ἀνομίας, τὸ πρῶτο ποὺ ἀντιλαμβάνεται κάποιος πολίτης, ὅταν θεωρεῖται ἐπισήμως πολίτης, εἶναι πὼς ἐὰν δὲν …συμπλεύσῃ μὲ τὴν γραμμὴ τῆς πολιτείας, τότε θὰ στοχοποιηθῇ καὶ τελικῶς, ἐὰν κριθῇ ἀπαραίτητον, θὰ ἀφανισθῇ. Συνέχεια

Ἱερὰ (ἀδελφά) Ἀμφιπόλεως καὶ Σαγαλάσσου

ΑΜΦΙΠΟΛΙΣ ΚΑΙ ΣΑΓΑΛΑΣΣΟΣ

Είναι μεγάλο κρίμα, που το μνημείο της Αμφιπόλεως καταχώθηκε νωρίς (41 π. Χ.). Σε διαφορετική περίπτωση, θα υπήρχε σε πολλά αυτοκρατορικά νομίσματα των Ρωμαίων. Παράδειγμα αποτελεί το ιερό στην Σαγάλασσο της Πισιδίας (εικόνα), που απεικονίσθηκε σε νομίσματα (1).

Συνέχεια

Ἱστορικὲς σημειώσεις μηνὸς Αὐγούστου

1996: Οἱ κατοχικὲς δυνάμεις τῆς Κύπρου, δολοφονοὺν τοὺς Τᾶσο Ἰσαὰκ καὶ Σολωμὸ Σολωμοῦ. Πρωταγωνιστές, οἱ «Γκρίζοι Λῦκοι». Συνέχεια