Ὁ Ἀλφειός, ὁ Πηνειὸς καὶ ἡ κάθαρσις. (ἀναδημοσίευσις)

Ὁ καθαρισμὸς τῶν στάβλων τοῦ Αὐγεία ἀπὸ ῤωμαϊκὸ ἀνάγλυφο.

Σήμερα τηλεφωνήθηκα μὲ τὸν καλό μου φίλο Α. 

Ὁ φίλος Α. εἶναι ἰδιαιτέρως πατριώτης, μὲ καθαρὴ κρίσι γιὰ τὰ ἐθνικά μας θέματα καὶ μὲ ἔντονο πόθο νὰ ἀπελευθερώσουμε τὴν Πατρίδα μας. 

Ὁ φίλος Α. πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων ἀπεφάσισε νὰ δημιουργήσῃ ἕνα νέο κόμμα, μέσα σὲ τόσα ἄλλα ποὺ δημιουργήθηκαν ἢ θὰ δημιουργηθοῦν στὸ μέλλον. 

Συνέχεια

Θεωρώντας τὴν …«ἀλήθεια μας» ὡς μονόδρομο!!!

Κάποια «σκαλίσματά» μου σὲ παλαιότερες δημοσιεύσεις μας μὲ ἔφεραν ἐμπρὸς σὲ ἕνα παλαιότερό μας θέμα, μὲ τίτλο:

Τὴν σπάθα σήκωσε καὶ πάλι!

Διεπίστωσα πὼς λόγῳ …ἀνακατατάξεων στὰ τοῦ διαδικτύου εἶχαν ἐξαφανισθῆ  τὰ πολυμέσα ἐκ τῆς δημοσιεύσεως κι ἀπεφάσισα νὰ τὰ ἀποκαταστήσω. Ἀναζητώντας ὅμως τὰ σχετικὰ ἔπεφτα διαρκῶς σὲ διαφόρων εἰδῶν δημοσιεύσεις, ποὺ οὐδόλως μὲ ἐξέφραζαν, ἐφ΄ ὅσον ὅλες αὐτές, μέσῳ τῶν εἰκονο-μηνυμάτων τους, παρουσίαζαν μίαν ἀπολύτως φιλο-ἐμφυλοπολεμικὴ προώθησιν τῆς κοινωνικῆς ὀργῆς.

Συνέχεια

Δειλοὶ κι ἄβουλοι ἀντάμα, προσμένουμε ἴσως κάποιο θαῦμα… (τιμῆς ἔνεκεν!)

(Δὲν μοῦ ἀρέσουν τὰ μνημόσυνα καὶ δὲν εἶναι χάριν μνημοσύνου ἡ δημοσίευσις, ἀλλὰ χάριν ἐπανατοποθετήσεώς μας ὡς ἄτομα κι ὡς κοινωνίες!!!)

Ἦταν τὸν Ίούνιου τοῦ 2011 ποὺ φίλη μοῦ παρουσίασε ἕναν συγκλονιστικὸ μονόλογο τοῦ Στάθη Ψάλτη καὶ ἔγραψα τὰ κάτωθι:

Συνέχεια

Χαζεύοντας γύρω ἀπὸ τὶς …παρελάσεις!!!

Τὸ ἕνα κεντρικὸ θέμα τῶν συζητήσεων (ἀληθῶς ἢ ψευδῶς) πραγματεύεται τὸ ἐὰν πρέπῃ, ἢ ὄχι, νὰ γίνονται παρελάσεις στὴν χώρα μας, πρὸ κειμένου νὰ θυμοῦνται οἱ παλαιοὶ καὶ νὰ διδάσκονται οἱ νέοι.
Δική μου θέσις;
Οἱ παρελάσεις εἶναι ἄχρηστες, ὅταν ἡ ἴδια ἡ (φερομένη ὡς) πολιτεία τὶς ἀντιμάχεται καὶ εἶναι χρήσιμες ὅταν ἡ ἴδια ἡ (φερομένη ὡς) πολιτεία τὶς τιμᾶ, τὶς περιφρουρεῖ καὶ τὶς διδάσκει. Συνέχεια

Θυμᾶμαι…

…πὼς σὰν σήμερα οἱ παπποῦδες μας ἀπηλευθέρωσαν τὴν Καλαμάτα…

Θυμᾶμαι…
…πὼς μοῦ ἐκληροδότησαν τὴν ἀγάπη γιὰ τὴν Πατρίδα καὶ τὸν σεβασμὸ πρὸς τὴν Ἱστορία μου… Συνέχεια

Ξεκινᾶμε ἀπὸ τὸ νὰ ἐκτιμήσουμε αὐτὰ ποὺ …ἀξίζουν!!!

Ξεκινᾶμε ἀπὸ τὸ νὰ προστατεύσουμε αὐτὰ ποὺ ἀξίζουν…
Τὰ ὁποία, ὅλως …«συμπτωματικῶς», εἶναι κι αὐτὰ ποὺ πραγματικὰ διαθέτουμε καί, τελικῶς, τὰ ἀληθῆ καὶ τὰ σπουδαία…!!!

Δῆλα δὴ εἶναι αὐτὰ ποὺ δὲν ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὰ ἐπίπλαστα, τὰ ψευδῆ καὶ τὰ περιττά.
Εἶναι ὁ κόσμος μας, οἱ δικοί μας ἄνθρωποι καί, κυρίως, αὐτοὶ ποὺ πιστεύουν σὲ ἐμᾶς, ὅπως γιὰ παράδειγμα κάποια ξεχασμένη μητέρα, κάπου στὸ βάθος τῆς …ζωῆς μας!!! Συνέχεια