Ξεκινᾶμε ἀπὸ τὸ νὰ ἐκτιμήσουμε αὐτὰ ποὺ …ἀξίζουν!!!

Ξεκινᾶμε ἀπὸ τὸ νὰ προστατεύσουμε αὐτὰ ποὺ ἀξίζουν…
Τὰ ὁποία, ὅλως …«συμπτωματικῶς», εἶναι κι αὐτὰ ποὺ πραγματικὰ διαθέτουμε καί, τελικῶς, τὰ ἀληθῆ καὶ τὰ σπουδαία…!!!

Δῆλα δὴ εἶναι αὐτὰ ποὺ δὲν ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὰ ἐπίπλαστα, τὰ ψευδῆ καὶ τὰ περιττά.
Εἶναι ὁ κόσμος μας, οἱ δικοί μας ἄνθρωποι καί, κυρίως, αὐτοὶ ποὺ πιστεύουν σὲ ἐμᾶς, ὅπως γιὰ παράδειγμα κάποια ξεχασμένη μητέρα, κάπου στὸ βάθος τῆς …ζωῆς μας!!! Συνέχεια

Θές καί εἰδήσεις σήμερα;

Ἄφησέ τες καλλίτερα.
Κῦττα δίπλα σου…
Ἀγκάλιασε τὸν/τὴν σύντροφό σου…
Χάιδεψε τὸ κεφάλι τοῦ παιδιοῦ σου…
Χαμογέλασε στὸν γείτονα (ναί, σὲ ἐκεῖνον τὸν …ἀνισόῤῥοπο!!!)… Συνέχεια

Γιὰ μία καλὴ χρονιὰ δὲν ἀρκοῦν οἱ εὐχές… (ὑπενθύμισις)

 

Ἕνα κείμενον, ἀκριβῶς ἕνα ἔτος πρὶν δημοσιευμένο, γιὰ νὰ ξανασταθοῦμε καὶ νὰ ξανασκεφθοῦμε καὶ νὰ ἐπανατοποθετηθοῦμε…
Φθάνει ἡ ὥρα…
Ἂς παραμείνουμε ἐπικεντρωμένοι στὸν Σκοπό μας!

Καλὴν χρονιὰ λοιπόν!

Εἶναι στεῖρες ἀπὸ μόνες τους, ἐὰν δὰν συνοδεύονται ἀπὸ ἐνεργοποίησιν…

Σαφῶς καὶ εὔχομαι τὰ καλλίτερα γιὰ ὅλην τὴν Ἀνθρωπότητα καὶ εἰδικῶς γιὰ ὅλους τοὺς Ἕλληνες…
Σαφῶς καὶ θὰ ἤθελα, αὐτὴ εἰδικῶς ἡ χρονιά, νὰ εἶναι ἡ χρονιὰ τῆς ἐνάρξεως τῆς ἀνοδικῆς μας πορείας…
Σαφῶς καὶ θὰ μποροῦσα νὰ τὰ πιστέψω αὐτὰ ἐὰν δὲν ἤξερα πὼς γιὰ νὰ συμβοῦν κάτι ἄλλο πρέπει νὰ ἀλλάξῃ, στὴν ῥίζα τῶν πάντων. Κάτι ποὺ ἀλλάζει, οὔτως ἤ ἄλλως, μὰ ποὺ ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς θέλει τὸν χρόνο του γιὰ νὰ τὸ ἀντιληφθῇ…
Κι αὐτὸ τὸ κάτι λέγεται συνειδητοποίησις. Συνέχεια

Ἀγνοώντας τὰ σκουπίδια…

Ἀγνοώντας τὰ σκουπίδια...Πόσοι ἀπό ἐσᾶς θά χαίρονταν μέ τόν θάνατο κάποιου;
Μέ τόν πόνο του;
Μέ τήν ἀῤῥώστεια του;
Ἐλάχιστοι φαντάζομαι καὶ σαφῶς, ὅσοι θὰ τὸ πάθαιναν κάτι τέτοιο, δὲν συμπεριλαμβάνονται σὲ αὐτοὺς ποὺ θέλουν νὰ ἀπελευθερώσουν αὐτὸν τὸν κόσμο ἀπὸ τὰ σαπρόφυτα ποὺ τὸν μολύνουν. Διότι ὅποιος ἐπιθυμεῖ νὰ τιμωρήσῃ τὰ καθάρματα μὲ τὶς δικές τους τακτικές, ἐλάχιστα διαφέρει ἀπὸ τὰ καθάρματα.
Σωστά; Συνέχεια

Ξεφτίλα …«ἄνθρωποι»…

Ξεφτίλα ...«ἄνθρωποι»...Διαβάζω συχνὰ πυκνά, ἀπὸ κάθε πλευρά, (δεξιὰ κι ἀριστερά) μερικὰ φρικτὰ γιὰ τὰ παθήματα ἄλλων, ἀντιπάλων τους ἰδεολογικῶς. Προτάσεις σάν «ψόφος στὸ κάθαρμα», «θάνατος στοὺς …τάδε», «τσεκοῦρι στοὺς δείνα» μὲ κάνουν νὰ ντρέπομαι καὶ σὰν ἄνθρωπος καὶ σὰν Ἑλληνίς. Συνέχεια

Θυμός, ἀπογοήτευσις ἤ ἀποφασιστικότης;

Θυμός, ἀπογοήτευσις ἤ ἀποφασιστικότης;Νά θυμώσω; Νά κλάψω; Νά ἐπαναστατήσω;
Ἤ ὄχι;

Νά σιωπήσω ἤ νά οὐρλιάξω;
Νά ἐκφρασθῶ ἤ νά ἀποχωρήσω; Συνέχεια