Χάθηκαν οἱ Ἕλληνες καπεταναῖοι;

Σε Τούρκο Καπετάνιο του Πολεμικού Ναυτικού το τιμόνι του ΚΑΤΑΜΑΡΑΝ της Τήλου Sea Star!!!

ΛΕΣ ΚΑΙ ΧΑΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Καπετάνιοι… όπως «χάθηκαν» και οι Έλληνες αγοραστές για το Καταμαράν… με αποτέλεσμα η Δήμαρχος της Τήλου Μαρία ΚΑΜΜΑ να «αναγκασθεί» να το δώσει σε Τούρκους “bereketi” χωρίς να εισπράξει ο ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ τσακιστό ΕΥΡΩ. Συνέχεια

Λέει (καί) κάποιες ἀλήθειες ὁ πάγκαλος…

Ἀλλά τί ἀλήθειες;
Μήπως αὐτές πού …ἐξυπηρετοῦν τήν φάρα του καί τά συμφέροντα τῶν ἐργοδοτῶν του;

Κατ’ ἀρχάς…
Γιατί ἀναστατωνόμεθα ἀπό τά ὅσα ἰσχυρίζεται κάποιος πού ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἔχει παίξει ῥόλο ἀντεθνικό, καθ’ ὅλην τήν διάρκεια τοῦ πολιτικοῦ βίου του;
Γιατί καταπιανόμεθα μέ τό τί διαδίδει κι ὄχι μέ τό ποιός τά διαδίδει;
Γιατί καθόμαστε νά ὑπερασπισθοῦμε τήν ἀλήθεια, ἀπέναντι στούς ἰσχυρισμούς κάποιου πού, οὔτως ἢ ἄλλως, σιτίζεται, ἀκόμη καὶ σήμερα, ἀπὸ τὸ Δημόσιον, πάντα εἰς βαρος μας, ἀλλά διαρκῶς ὑπό τήν προστασία τῆς μονίμου ἀσυλίας του; Συνέχεια

Χαύοντας …ἀμάσητα!

Καὶ τὸ σανὸ ἀμάσητο…!

Τὸ εἶδα νᾶ κυκλοφορῇ ἀπὸ πολλοὺς φίλους μου στὸ Facebook γιὰ μίαν ….Ἰταλο/Ἐλβετίδα ἡ ὁποία ἐξηγεῖ γιατὶ μισεῖ τοὺς Ἕλληνες καὶ γράφει βιβλίο ποὺ μᾶς ἀποκαλεῖ Σκυλανθρώπους…

Ἐπειδὴ τὰ παραπάνω γραφόμενα δὲν ἰσχύουν, δὲν ὑπάρχει κάποιο βιβλίο μὲ τὸ ὄνομα Σκυλάνθρωποι κάποιας Ἰταλο-Ἐλβετίδας, καὶ ἡ φωτογραφία ποὺ συνοδεύει τὸ ἄρθρο εἶναι τῆς Ἰταλίδας πολιτικοῦ ΕΜΜΑ BONINO, βάζω ἐδῶ τὸ ἐξώφυλλο τῶν Σκυλανθρώπων ποὺ εἶναι ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου τοῦ Κυριάκου Διακογιάννη! Κυκλοφόρησε ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Λαδιᾶς καὶ Μαλλιάρης. Συνέχεια

Φαινομενικῶς (καὶ …μόνον!!!) κερδίζει ἔδαφος ἡ παγκοσμιοποίησις!!!

Μὲ ἀφορμὴ αὐτὸ τὸ ἄρθρον:

Συνέχεια

Ὑποθήκευσαν Ἰδιωτικὴ κι ὄχι (μόνον) Δημοσία περιουσία!!!

Πρακτικὰ τῆς Βουλῆς  ἀπὸ => ἐδῶ

Ὑποθήκευσαν τὴν Ἰδιωτική μας Περιουσία, μέσῳ τοῦ ΤΑΙΠΕΔ, γιὰ νὰ ἀποπληρώσουν τὸ ψεύτικο χρέος, καὶ τὸ ὁμολογεῖ ὁ πρώην Ἀντιπρόεδρος τῆς (τότε) Κυβερνήσεως καὶ Ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν Εὐάγγελος Βενιζέλος, σύμφωνα μὲ τὰ Πρακτικὰ τῆς Βουλῆς (2011), ἐπὶ Κυβερνήσεως Γεωργίου Παπανδρέου (δεῖτε τὸν παραπάνω σύνδεσμο!).

Συνέχεια

Θῦμα …ἰδεοληψίας κι ὄχι τῆς Βορείου Κορέας

Ὁ ἄτυχος νεαρὸς ποὺ ἀφέθη ἐλεύθερος ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς Βορείου Κορέας, γιὰ νὰ πεθάνῃ λίγες ἡμέρες ἀργότερα, ἀπὸ τὶς συνέπειες τῆς μακρᾶς κρατήσεώς του, εἶναι λιγότερο θῦμα τοῦ βαρβάρου καθεστῶτος καὶ περισσότερο θῦμα τῆς ἰδεοληψίας που κυριαρχεὶ στὴν Δύση καὶ μὲ βάση τὴν ὁποίαν, ἐμεῖς οἱ Δυτικοὶ ἄνθρωποι, εἴμαστε ἁρμόδιοι γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων τῆς δημοκρατίας στὸν κόσμο.

Συνέχεια