Ξέρεις ποιός εἶμαι ἐγώ ῥέ;

Γιὰ μὴν ἀδικήσουμε κάποιον, ἂς δοῦμε καλλίτερα τὴν κατάσταση στὴν Ἑλλάδα πρὶν τὴν Χούντα.
Ὑπῆρχαν τότε τρεῖς «πυλῶνες» στηρίξεως τοῦ συστήματος: Τὸ Παλάτι (ὁ βασιλιᾶς), ὁ Στρατὸς καὶ τὸ Κοινοβουλευτικὸ σύστημα. Συνέχεια

Θὰ εἴχαμε μεταπολίτευσιν ἐάν…

…εἶχαν πετάξη ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὶς μάσκες τους τὰ γνωστά μας σαπρόφυτα.
Καὶ θὰ εἴχαμε μεταπολίτευσιν ἀκόμη καὶ σήμερα, πραγματική, διότι ἐμεῖς ἀκόμη θὰ ζούσαμε τὸν  …μῦθο μας, ἐφ΄ ὅσον δὲν θὰ ἀπαιτεῖτο μισὸς αἰὼν ἀκόμη γιὰ νὰ δοῦμε κατάματα τὸ ποιοὶ εἶναι οἱ πραγματικοί μας …«ἡγέτες»!!! Συνέχεια

Βρεταννικὲς ἐκλογὲς σημαίνουν σκληρὸ Brexit!!!

Τὸ σκληρὸ Brexit εἶναι ἀναπόφευκτον μετὰ τὴν προκήρυξη ἐκλογῶν στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο

Πολλοί αναλυτές ξαφνιάστηκαν από την χθεσινή ανακοίνωση της προθέσεως της Theresa May να προκηρύξει πρόωρες εκλογές στις 8 Ιουνίου 2017.

Αν όμως είχαν μελετήσει προσεκτικά το ημερολόγιο τους, θα μπορούσαν να προβλέψουν την κίνηση αυτή.

Οι τελευταίες βουλευτικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο έγιναν στις 7 Μαίου 2015 και οι επόμενες έπρεπε να γίνουν κανονικά έως τις 5 Ιουλίου του 2020. Συνέχεια

Λαθρο …σουλτάνος ὁ σουλτάνος;

Θὰ ἀκούσουμε πάρα πολλὰ γιὰ τὸν Ἐρντογὰν ἀκόμη, ἀνάλογα (ἢ καὶ χειρότερα) αὐτῶν ποὺ ἀκούσαμε γιὰ τὸν Καντάφι, γιὰ τὸν Ἄσαντ, γιὰ τὸν Σαντὰμ καὶ γιὰ τὸν Μιλόσεβιτς. Δόσεις ἀληθείας ἴσως νὰ ὑπάρχουν πράγματι στὰ ὅσα θὰ ἀκούσουμε, ἀλλὰ σὲ οὐδὲ μίαν περίπτωσιν θὰ ἀνταποκρίνονται στὴν ἀπόλυτο ἀλήθεια.
Ἤ τοὐλάχιστον δὲν θὰ ἀνταποκρίνονται σὲ μίαν ἀλήθεια ποὺ ἀφορᾶ στὴν δική μας πραγματικότητα, παρὰ μόνον στὸ …φαίνεσθαι καὶ στὸ …δίκαιον τοῦ ἰσχυροῦ.
Συνέχεια

Χειρότερος κι ἀπό τόν Χίτλερ ὁ Ἄσαντ;

Δὲν πάει καιρὸς ποὺ εἴχαμε δημοσιεύσει ἕνα κείμενον μὲ …προβλέψεις καὶ …προφητεῖες γιὰ τὸ μέλλον τῆς περιοχῆς μας ἀλλά, κυρίως γιὰ τὸ μέλλον τῶν …«δικτατόρων» τῆς περιοχῆς μας. Πολλοὶ …«δικτάτορες» μᾶς προέκυψαν κι ἀκόμη περισσότεροι πρόθυμοι γιὰ νὰ τοὺς ξεπαστρέψουν.
Εἶναι μάλιστα τὸσο ἀσφαλῆ τὰ συμπεράσματά μας καὶ οἱ …προβλέψεις μας (ἢ καὶ …προφητεῖες ἐὰν θέλετε), διότι κρίνοντας πάντα ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος κι ἔχοντας ἐπίγνωσιν τοῦ ὅτι ἐπαναλαμβανόμενες συμπτώσεις παύουν νὰ εἶναι συμπτώσεις (ἀλλὰ συνιστοῦν κατ’ ἐπανάληψιν ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος), ἀντιλαμβανόμεθα πὼς ὅλα αὐτὰ τὰ προπαγανδιστικὰ ἔντυπα δὲν ὑποθέτουν… Ἀνακοινώνουν.
Εἶναι δῆλα δὴ εἶναι ἁπλῶς προάγγελοι σχεδιασμῶν, ποὺ ἔχουν τὶς ῥίζες τους πολὺ πίσω στὸν χρόνο.

Συνέχεια

Θυσία

Τὸ μυτερό σου τὸ σκουφί,
Μίδ᾿ ἀπ᾿ τὴν ἄτριχη κορφὴ
πέτα κάτω
καὶ φέρε ἀπ᾿ τὸ χλωρὸ τ᾿ ἀχούρι
τὸ διχρονίτικο γαϊδούρι
τὸ βαρβάτο!

Ποὺ λάμπ᾿ ἡ πέτσα του γυαλὶ
καὶ κανεὶς δὲν τὸ καβαλλεῖ
καὶ τὴν νιότη Συνέχεια