Δικά μας λάθη νά διορθωθοῦν ἀπό …θεϊκό χέρι;

«Μάταιόν ἐστι παρὰ θεῶν αἰτεῖσθαι ᾆ τὶς ἑαυτῷ χορηγῆσαι ἱκανός ἐστι.»

(ἀπόδοση στὴν νέα ἑλληνική: εἶναι μάταιον νὰ ζητᾷ κάποιος ἀπὸ τοὺς θεοὺς αὐτὰ ποὺ μπορεῖ νὰ προσφέρῃ μόνος του στὸν ἑαυτόν του.)

Ἐπίκουρος

Συνέχεια

Θεωρώντας ὡς σωτήρα τὸν …δυνάστη τους!!!

Οἰκογένειες Rothschild καὶ Rockefeller!
Οἰκογένειες οἱ ὁποῖες -γιὰ εὐνοήτους λόγους- δὲν συμπεριλαμβάνονται στὴν ἐτησία ἀξιολόγηση τοῦ ψευδοοίκου «Forb’s»μὲ τοὺς πλουσιοτέρους ἀνθρώπους. Συνέχεια

Ψευδαίσθησις δημοκρατίας

Τίτλος: «Πᾶτε καλά ῥέ;»…

Ἐπειδὴ βλέπω ἐδῶ μέσα ἀρκετούς, νὰ συνεχίζουν νὰ εἶναι ὑποστηρικτὲς τῶν κομμάτων, νὰ θυμήσω πὼς τὰ κόμματα ἐδημιουργήθησαν γιὰ νὰ χωρίσουν τὸν λαὸ σὲ κομμάτια – μὲ διαφορετικὲς δῆθεν ἰδεολογίες -, ἔτσι ὥστε νὰ τοῦ δίδουν τὴν ψευδαίσθηση τῆς Δημοκρατίας, ἀλλὰ στὴν πράξη ὅποιο κόμμα κι ἂν εὑρίσκεται στἢν ἐξουσία νὰ κάνῃ ἀκριβῶς τὰ ἴδια πράγματα μὲ τοὺς προηγουμένους… Συνέχεια

Φράγκοι ἤ Γαλάτες;

Δοκιμάστε νὰ ῥωτήσετε κάποτε ἕναν Γάλλο γιὰ τὴν ἐθνική του ταὐτότητα. Ἐὰν δηλαδὴ εἶναι Γαλάτης (Γάλλος), ἢ Φράγκος (Γερμανός), νὰ δεῖτε τὶ θὰ σᾶς ἀπαντήση.
Συνέχεια

Διαπλοκῆς (καὶ βλακείας) τὸ …ἀνάγνωσμα!!!

Ψωνίσατε (ψωνίσαμε) ἀπὸ σβέρκο!

Ὁ Ἀλαφοῦζος ἦγταν κολλητὸς γιὰ χρόνια τοῦ Ἰβᾶν.
Μαζὺ πολεμοῦσαν γιὰ τὴν ἐξυγίανση τοῦ ποδοσφαίρου!
Ἀγκαλιές, φιλιὰ καὶ γενικὰ «εἴμαστε ἐδῶ γιὰνὰ φτιάξουν τὰ πράγματα»…
(Εἶμαι ἄῤῥωστος Παναθηναϊκός). Συνέχεια

Γάβροι, Πόντιοι καὶ …ὀκταπόδια!!!

Ἔν τῷ μεταξύ…
…στὴν «εὐνομουμένη εὐρωπαϊκὴ Κολομβία» τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης, κατάφεραν νὰ δόσουν τὸ κύπελλο στὸν «κατατρεγμένο ΠΑΟΚ» καὶ στὸν νέο «ἐκλεκτό» τῆς κυβερνήσεως.

Συνέχεια