Ψευδαίσθησις δημοκρατίας

Τίτλος: «Πᾶτε καλά ῥέ;»…

Ἐπειδὴ βλέπω ἐδῶ μέσα ἀρκετούς, νὰ συνεχίζουν νὰ εἶναι ὑποστηρικτὲς τῶν κομμάτων, νὰ θυμήσω πὼς τὰ κόμματα ἐδημιουργήθησαν γιὰ νὰ χωρίσουν τὸν λαὸ σὲ κομμάτια – μὲ διαφορετικὲς δῆθεν ἰδεολογίες -, ἔτσι ὥστε νὰ τοῦ δίδουν τὴν ψευδαίσθηση τῆς Δημοκρατίας, ἀλλὰ στὴν πράξη ὅποιο κόμμα κι ἂν εὑρίσκεται στἢν ἐξουσία νὰ κάνῃ ἀκριβῶς τὰ ἴδια πράγματα μὲ τοὺς προηγουμένους… Συνέχεια

Ἱστορίες Προδοσίας μὲ δική μας συνυπευθυνότητα…

εἶναι ἀστεῖο νὰ πιστεύῃ κάποιος ὅτι ἡ καταστροφὴ τῆς Πατρίδος ἔγινε τὰ τελευταῖα 20-40 χρόνια, μόνον καὶ μόνον γιατὶ οἱ προδότες καὶ οἱ πληρωμένοι φονιάδες τοῦ Ἔθνους ξεδιάντροπα πιὰ ἐδήλωναν τὸ μῖσος τους πρὸς αὐτὸν τὸν Λαό… Συνέχεια

Χώρα τῶν …«σωτήρων»!!!

Ἔχουμε καὶ λέμε:

  • Ὁ Ἀλέξης, προέκυψε μνημονιακότερος τῶν μνημονιακῶν.
  • Ὁ Κούλης, κάνει τὴν ΝουΔούλα ἀνταγωνιστικὸ κλὰμπ τοῦ «Super Paradise» τῆς Μυκόνου, μὲ τις νέες «μεταγραφές».
  • Ἡ Φώφη, μπάζει ἀπὸ τὸ παράθυρο τὸν ἀΓΑΠούλα.
  • Ὁ Θεοδωράκης, ἀκόμη ἀναζητᾶ πρόγραμμα. Συνέχεια
Ὑψηλοῦ ἐπιπέδου συναθροίσεις…

Συνάθροισις λαμογιῶν!!!

Συνέχεια

Θά φτιάξουν ἕνα μεγάλο (νέο) ΠαΣοΚ;

Ὁ Πάγκαλος καλεῖ σὲ «Ἐθνικὸ Δημοκρατικὸ Συναγερμό» ὑπὸ τὸν Μητσοτάκη.
Ἔχω μείνει σαστισμένος ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ τὸ διάβασα.

Θά φτιάξουν ἕνα μεγάλο (νέο) ΠαΣοΚ; Συνέχεια

Καί τί θά κάνουμε δίχως …«βαρβάρους»;

Καί τί θά κάνουμε δίχως ...«βαρβάρους»;Ναί, ἔτσι εἶναι. Ἐὰν δὲν ἔχουμε ἀπέναντί μας ἔναν …«βάρβαρο», ἀληθὴ ἢ πλαστό, δὲν λειτουργοῦμε.
Μόνον ὁ …μπαμπούλας μᾶς ἐνεργοποιεῖ καὶ μᾶς κάνει νὰ κινούμεθα διαρκῶς.
Συνέχεια