Θαυμάζουμε καὶ δὲν κατακρίνουμε τὴν γυναικεία φιλαρέσκεια!!!

Ὅπως παρατηρῶ, πολλοὺς ἀπὸ ἐσᾶς, σᾶς ἐνοχλοῦν οἱ γεμάτες παραλίες μὲ κοπέλες ποὺ φοροῦν μικροσκοπικὰ μπικίνι ἢ οἱ τριαντάρες καὶ οἱ σαραντάρες μὲ τὰ περιποιημένα νύχια καὶ τὰ μαλλιὰ ἢ ἀκόμη καὶ τὰ βαμμένα χείλη καὶ οἱ τονισμένες βλεφαρίδες.

Συνέχεια

Δουλοπαροίκων χώρα μὲ …ἐθελοντικὲς αὐτοδουλοποιήσεις!!!

Σὲ μίαν χώρα ποὺ τὸ α’ ἑξάμηνο τρέχοντος ἔτους τὰ ληξιπρόθεσμα πρὸς τὴν ἐφορία ἀνῆλθαν στὰ 5 δισεκατομμύρια εὐρῶ, ἀνεβάζοντας τὸ συνολικὸ νούμερο στὰ 95 δίσεκατομμύρια…
Σὲ μίαν χώρα ποὺ οἱ ὀφειλὲς πρὸς τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα ἀνέρχονται ὁμοίως σὲ κάποια δισεκατομμύρια…
Σὲ μίαν χώρα δηλαδή, ποὺ ἔχει μετατρέψῃ τὸν ἐνεργὸ πληθυσμό της σὲ δουλοπαροίκους…
Συνέχεια

Ἐγὼ δὲν φταίω… Εἶμαι ἀθῴα!!! (ἐπανάληψις)

Ἐγὼ δὲν φταίω... Εἶμαι ἀθῶα! Κατηγορῶ Ζολᾶφωτογραφία

Ἐγὼ δὲν φταίω γιὰ κάτι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν στὴν χώρα μου. 
Δὲν ἔκλεψα… Δὲν ἔκρυψα κάτι ἀπὸ τὸ δημόσιο… Δὲν εἶπα ψέμματα…
Στὶς ἐκλογὲς ὅμως πάντα ἐψήφιζα…
Συνέχεια

Θὰ μποροῦσα νὰ ζῶ μόνον μὲ θυμό… (ἐπανάληψις)

Ἀλλὰ δὲν θὰ τὸ κάνω…
Εἶναι εὔκολο νὰ ἐξοργισθῶ. Νὰ οὐρλιάξῳ… Νὰ ξεσπάσω…
Εἶναι κι ἀνάγκη νὰ ξεσπάσω κάπου τὴν ὀργή μου… Γιὰ πολλά… Καὶ ἀπαιτεῖται… Ἀρκεῖ νὰ μὴν μὲ τυφλώσῃ αὐτὴ ἡ ὀργή…
Ἀρκεῖ νὰ μὴν πληρώσουν ἀθῶοι τὴν δική μου τὴν ὀργή… Συνέχεια

Οἱ κρεμάλες εἶναι ΤΙΠΟΤΑ ἐμπρὸς σὲ αὐτὸ ποὺ ἔρχεται! (ἐπανάληψις)

Ἕνα ἀκόμη σημείωμα σήμερα, που σὰν ἀφορμή του εἶχε ἕνα περιστατικὸ στὸν Ἕβρο, τὸ 2011, μὲ τὴν τότε βουλευτὴ Ὄλγα Ῥεντερῆ. Ἀφορμὴ δῆλα δὴ ἦταν γιὰ νὰ μᾶς γίνῃ μάθημα πὼς οἱ κρεμάλες εἶναι …τίποτα ἐμπρὸς σὲ ὅσα ἔρχονται στὸν πλανήτη.
Λίγο πρόωρον τότε τὸ σημείωμα, ἀλλὰ ἀφορμῆς δοθείσης τῶν ἐξελίξεων καὶ τῶν γεγονότων πού, πλέον ἐπιταχύνονται, ἀπεφάσισα νὰ τὸ θυμηθοῦμε.

Τίποτα! Νὰ τὸ θυμᾶσθε! Τίποτα!

Ἡ κρεμάλα εἶναι κάτι στιγμιαῖο. Κάτι ποὺ περνᾶ καὶ τελειώνει. Οὔδεῖς κρεμασμένος ἔζησε γιὰ νὰ μᾶς διηγηθῇ τὴν ἐμπειρία του. Οἱ ἐμπειρίες του παύουν ἐκεῖ! Στὴν κρεμάλα. 

Ὅταν ὅμως δὲν εἶναι ἡ κρεμάλα τιμωρία, ὅταν ἡ κρεμάλα δὲν εἶναι ὁ δρόόος, ὅταν κληθῇ κάποιος νὰ πληρώσῃ μὲ τὸ ἴδιο νόμισμα ὅσα ὁ ἴδιος ἔπραξε, ναί, τότε καὶ μόνον τότε μποροῦμε νὰ μιλᾶμε γιὰ τιμωρία. 

Συνέχεια

Ἀντικειμενικότης. (ἐπανάληψις)

Ἀρχὴ Σοφίας...Τί σημαίνει ἀντικειμενικότης;
Ὁ Δημητράκος μᾶς γράφει πὼς ἀντικειμενικότης εἶναι ἡ ἐπὶ πραγματικότητος βασιζομένη κρίσις, ἡ ἀμεροληψία ἀλλὰ (πρώτη ἐρμηνεία) καὶ ἡ ὕπαρξις τινος ἀνεξαρτήτως τῆς ἡμετέρας γνώμης.

Ἐπίσης, ἀντικειμενικὸς εἶναι ὁ βασιζόμενος ἐπὶ πραγματικότητος, ὁ μὴ ὑποκειμενικός, ὁ ἀμερόληπτος.

Ἡ ἀντικειμενικότης εἶναι κάτι ποὺ ἀπουσιάζει ἀπὸ τὴν ἐποχή μας, διότι ΟΛΟΙ μας, ἄλλος λιγότερο κι ἄλλος περισσότερο, διαθέτουμε τὶς καταβολές μας, τὶς ὀπτικές μας, ἀλλὰ τὶς …προαποφάσεις μας. Οὐσιαστικῶς ἔχουμε πρὸ ἀποφασίσει, γιὰ πολλὰ ζητήματα, δίχως νὰ θέλουμε νὰ ἐντάξουμε στὰ ὅποια δεδομένα μας καὶ τὴν ἀντίθετον μὲ ἐμᾶς τοποθέτησιν. Συνέχεια