Φαινομενικῶς (καὶ …μόνον!!!) κερδίζει ἔδαφος ἡ παγκοσμιοποίησις!!!

Μὲ ἀφορμὴ αὐτὸ τὸ ἄρθρον:

Συνέχεια

Θῦμα …ἰδεοληψίας κι ὄχι τῆς Βορείου Κορέας

Ὁ ἄτυχος νεαρὸς ποὺ ἀφέθη ἐλεύθερος ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς Βορείου Κορέας, γιὰ νὰ πεθάνῃ λίγες ἡμέρες ἀργότερα, ἀπὸ τὶς συνέπειες τῆς μακρᾶς κρατήσεώς του, εἶναι λιγότερο θῦμα τοῦ βαρβάρου καθεστῶτος καὶ περισσότερο θῦμα τῆς ἰδεοληψίας που κυριαρχεὶ στὴν Δύση καὶ μὲ βάση τὴν ὁποίαν, ἐμεῖς οἱ Δυτικοὶ ἄνθρωποι, εἴμαστε ἁρμόδιοι γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων τῆς δημοκρατίας στὸν κόσμο.

Συνέχεια

Λάθος διαδρομές, λάθος πρότυπα καὶ λαὸς θῦμα…

Τὰ Ζαβὰ αὐτοῦ τοῦ τόπου δὲν καταλαβαίνουν μὲ καμμία δύναμη…

Σκοτώθηκαν καὶ θὰ  ξανασκοτωθοῦν γιὰ νὰ ἔχουν οἱ [email protected] τὴν μισὴ Ἑλλάδα δική τους καὶ νὰ μαζεύουν δισεκατομμύρια γιὰ τὰ γεράματά τους…

Ὁ Παλαμήδης ἀποκαλύπτει τὴν ψεύτικη «τρέλλα» τοῦ Ὀδυσσέως

Συνέχεια

Ὧρες ἀνασυγκροτήσεως

Μία ἐπίκλησις σὲ ὅλους τοὺς γνωστοὺς κι ἀγνώστους φίλους μου…

Ἐκφράζετε ἀνοικτὰ τὴν ἄποψή σας καὶ τὰ συναισθήματά σας γιὰ αὐτοὺς  ποὺ μᾶς ἔφεραν ἐδῶ ποὺ μᾶς ἔφεραν.
Καὶ πολὺ καλὰ κάνετε.
Ἀλλά… Μὴν ἐπιτρέψετε στὸ μῖσος νὰ ἐπικρατήσῃ καὶ νὰ μᾶς διχάσῃ… Ἂς μὴν τοὺς δοθῇ ἡ εὐκαιρία νὰ ξανὰ ὑψώσουν τὰ τείχη, ἀνάμεσα σὲ ἐμᾶς καὶ στοὺς …ἄλλους, ποὺ τόσο ἐπιθυμοῦν. Συνέχεια

Χώρα διεθνιστικὴ καὶ κουμμουνιστική…

Ἂν τὸ σκεφθεῖτε καλλίτερα, θὰ δεῖτε, ὅτι ἡ Ἑλλὰς στὴν πραγματικότητα εἶναι μία κομμουνιστικὴ χώρα.

Κατ’ ἀρχὴν μὲ τὴν πτωχοποίηση τοῦ λαοῦ γινόμαστε ἐπὶ τέλου ὅλοι ἴσοι. Στὶς οὐρὲς για τὰ τρόφιμα ποὺ μοιράζει ἡ «κοινωνική» εὐαισθησία τῆς «ἀριστερᾶς», περιμένουν ἀδιακρίτως πολίτες κάθε πολιτικῆς προτιμήσεως. Τὸ ἴδιο καὶ στὰ «κοινωνικά» τιμολόγια τῆς ΔΕΗ καὶ τῶν ἄλλων ΔΕΚΟ. Συνέχεια

Γιατὶ …ἀντέχουν!!!

Ἐλεύθεροι εἶναι οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι ποὺ τὰ βραχιόλια στοὺς καρπούς τους, ἀκόμη κι ἐὰν εἶναι χρυσᾶ, εἶναι δεσμά. Ὄχι στολίδια.

Τῦποι καὶ θεωρίες τοὺς προκαλοῦν ἀλλεργίες… δὲν χωροῦν σὲ καλούπια καὶ οἱ πλάτες τους εἶναι γεμάτες μαχαιριές… Συνέχεια