Χώρα διεθνιστικὴ καὶ κουμμουνιστική…

Ἂν τὸ σκεφθεῖτε καλλίτερα, θὰ δεῖτε, ὅτι ἡ Ἑλλὰς στὴν πραγματικότητα εἶναι μία κομμουνιστικὴ χώρα.

Κατ’ ἀρχὴν μὲ τὴν πτωχοποίηση τοῦ λαοῦ γινόμαστε ἐπὶ τέλου ὅλοι ἴσοι. Στὶς οὐρὲς για τὰ τρόφιμα ποὺ μοιράζει ἡ «κοινωνική» εὐαισθησία τῆς «ἀριστερᾶς», περιμένουν ἀδιακρίτως πολίτες κάθε πολιτικῆς προτιμήσεως. Τὸ ἴδιο καὶ στὰ «κοινωνικά» τιμολόγια τῆς ΔΕΗ καὶ τῶν ἄλλων ΔΕΚΟ. Συνέχεια

Γιατὶ …ἀντέχουν!!!

Ἐλεύθεροι εἶναι οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι ποὺ τὰ βραχιόλια στοὺς καρπούς τους, ἀκόμη κι ἐὰν εἶναι χρυσᾶ, εἶναι δεσμά. Ὄχι στολίδια.

Τῦποι καὶ θεωρίες τοὺς προκαλοῦν ἀλλεργίες… δὲν χωροῦν σὲ καλούπια καὶ οἱ πλάτες τους εἶναι γεμάτες μαχαιριές… Συνέχεια

Δρυὸς πεσούσης πᾶς ἐργολάβος …ἀντικαθίσταται!!!

Ἰβὰν Σαββίδης!
Τὸ ῥεμάλι τῆς Κοκκίνου Πλατείας!
Ὁ πράκτωρ τῆς FSB!
Τὸ «δεξὶ χέρι» τοῦ Βλαντιμῆρ Βλαντιμίρεβιτς Ποῦτιν!
Ὁ … Πόντιος ποὺ ἀρνεῖται νὰ μάθῃ ἑλληνικά!!! Συνέχεια

Λέμε ἐπιχειρηματικότης κι ἐννοοῦμε …life style!!!

Είκοσι χρόνια τώρα, από την εποχή της αστακομακαρονάδας, τότε που μετρούσαμε περήφανα τον εξευρωπαϊσμό μας με κριτήριο το πόσα κακόγουστα και εκτρωματικά mall κτίζονταν κάθε χρόνο, η επιχειρηματικότητα στην χώρα ταυτίσθηκε με κάτι τύπους σαν τον Λαυρεντιάδη, τον Κοπελούζο, τον μακαρίτη τον Βγενόπουλο και ένα σωρό άλλους που έπαιζαν με επιτυχία τον ρόλο που απαιτούσε το life style. Διότι όπως και όλα τα άλλα έτσι και η επιχειρηματικότητα στο μυαλό του μέσου πολιτικού και του μέσου αποβλακωμένου οπαδού του ήταν και εξακολουθεί να είναι life style. Περιτύλιγμα ενός πράγματος, που στην ουσία του παραμένει άγνωστο και είναι ασφαλώς ανύπαρκτο. Συνέχεια

Τὸ μῖσος. (β) (ἀναδημοσίευσις)

Τὸ μῖσος. (β)Ἔγραφα πρὸ μερικῶν ἡμερῶν τὶς θλιβερὲς διαπιστώσεις μου γιὰ τὸ μῖσος, ποὺ συναντοῦμε καθημερινῶς, μέσα ἀπὸ κάθε μας συναναστροφή.
Μῖσος ποὺ προέρχεται, κατὰ τὶς δικές μου ἐκτιμήσεις, ἀπὸ λάθος …ἐκτιμήσεις.
Περιορισμένες δῆλα δὴ πληροφορίες, ποὺ μᾶς μετατρέπουν σὲ θαυμάσια ὄργανα ἤ ἐργαλεῖα μίας γενικοτέρας παραστάσεως…

Τὸ μῖσος.

Παραστάσεως ἔγραψα;
Ὤ… Ναί!!!
Παραστάσεως…
Διότι ἐὰν καταφέρουμε νὰ «βγοῦμε» ἀπὸ τοὺς «ῥόλους» μας θὰ διαπιστώσουμε πὼς ἁπλῶς συμπεριφερόμαστε ἔτσι ἤ ἀλλοιῶς ἤ παρ΄ ἀλλοιῶς, μὰ πάντα κατὰ πῶς ἄλλοι μᾶς ὁρίζουν…
Ἤ ὀρθότερα, κατὰ πῶς μᾶς ἔχουν ἐκπαιδεύσει…
Διότι μᾶς ἔχουν ἐκπαιδεύσει… Δυστυχῶς…
Κι αὐτὸ δὲν ἐξυπηρετεῖ κάποιον ἄλλον παρὰ μόνον αὐτοὺς ποὺ ἀσκοῦν ἔλεγχο στὶς κοινωνίες μας…
Συνέχεια

Βασικὴ αἰτία παρακμῆς τῆς χώρας μας

Πρὶν ἀπὸ πέντε χρόνια δημοσίευα μικρὰ ἄρθρα περὶ πολιτικῆς (πληρώνοντας), στὴν ἐδῶ τοπικὴ ἐφημερίδα.

Μίαν ἡμέρα ἀντὶ γιὰ πολιτικὸ ἄρθρο ἔστειλα ἕνα ἄρθρον στὸ email τῆς ἐφημερίδος, δηλώνοντας ὅτι στὰ ἐπόμενά μοου ἄρθρα, θὰ ἔκανα ἀφιέρωμα στὶς ἀρχαῖες ἑλληνικὲς ἑορτές.
Συνέχεια