Ξεῤῥιζώνοντας τὸν βάρβαρο ἀπὸ μέσα μας…

Ἐχθὲς τὸ πρωΐ, κατὰ τὴν διάρκεια ἑνὸς περιπάτου μου (καὶ στὴν ἀγορά), ἔπεσα «μούρη μὲ μούρη» μὲ κάποιους φίλους ἀπὸ τὰ παλαιότατα χρόνια, τὰ παιδικά.
Χαρές, ἀγκαλιές, γέλια…
Τὰ νέα μας, ἐπὶ τροχάδην περισσότερο, καὶ γρήγορα περάσαμε στὰ τωρινὰ γεγονότα, ποὺ λίγο ἔως πολὺ ὅλους μᾶς ἀπασχολοῦν. Συνέχεια

Γιατὶ οἱ 360 ἡμέρες δὲν εἶναι …ἑορτινές!!!

Μὲ τόσες Μ.Κ.Ο. ποὺ προστατεύουν κάθε …«νεοέλληνα» ἀλλὰ καταδιώκουν τοὺς Ἕλληνες…
Μὲ τόσα δισεκατομμύρια, εἰδικὰ ἀπὸ τὸν Soros, πρὸς ὅλες αὐτὲς τὶς Μ.Κ.Ο., ἀλλὰ οὔτε ἕνα εὐρόπουλο γιὰ τοὺς ἔχοντες πραγματικὴ ἀνάγκη Ἕλληνες…
Μὲ τόσους ἀστέγους, νεο-«ὀρφανά» καὶ ὀρφανά, ὡς θύματα τῆς «κρίσεως» τῆς κομμουνιστικοποιήσεώς μας, ποὺ στόχο πραγματικὸ ἔχουν τὴν …ἀντικατάστασιν τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος, μὲ νέο, πιὸ …συμβατὸ (καὶ ἀπολύτως ἐλεγχόμενον) εἶδος…
…καλὸ εἶναι νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ὅταν δὲν εἶναι ἡμέρες ἑορτής, κάποιοι συνάνθρωποί μας ὑποφέρουν πολύ. Πάρα πολύ. Καὶ αὐτὸ συμβαίνει τὸν περισσότερο καιρό. Συνέχεια

Νὰ ξαναδῶ τὴν χώρα μου ἐλεύθερη!!!

Νὰ ξαναδῶ τὴν χώρα μου ἐλεύθερη!!!

 δὲν μὲ νοιάζει ἡ κάθε πουστάρα φᾶμπρ κι οἱ [email protected] του…
δὲν μὲ νοιάζει ποὺ τὴν Χώρα μου τὴν κατήντησαν ἀπέραντη ΜΚΟ…
δὲν μὲ νοιάζει τὶ θὰ κάνουν οἱ μετανάστες…
δὲν μὲ νοιάζει γιατὶ κλείνουν τοὺς δρόμους αὐτοὶ ποὺ φιλοξενο Συνέχεια

Τὸ χρῆμα γιὰ τὴν διαχείρισιν τῶν ἀποβλήτων εἶναι πολύ…

Τὸ χρῆμα γιὰ τὴν διαχείρισιν τῶν ἀποβλήτων εἶναι πολύ...Κρατεῖστε καλὰ στὸ μυαλό σας τὸ ἐξῆς:

Πίσω ἀπὸ ὅλο αὐτὸ τὸ κακοστημένο πανηγύρι, γιὰ τὸ ποιὸς θὰ πάρη λεφτὰ γιὰ τὴν διαχείριση τῶν στερεῶν ἀποβλήτων μας….
…ὑποβόσκει ἕνα βρωμερὸ παιχνίδι, νὰ ἐγκατασταθῇ στὴν Πελοπόννησο ἐργοστάσιο, ἤ ἐργοστάσια, καύσεως σκουπιδιῶν…!!! Συνέχεια

Μὲ ἕνα ὄνειρο ἐλευθερίας γιὰ τὰ παιδιά μας…

Μὲ ἕνα ὄνειρο ἐλευθερίας γιὰ τὰ παιδιά μας...

We have a dream

μπάντες Χριστουγεννιάτικες να περιδιαβαίνουν δρόμους φτωχικοὺς καὶ ὄχι προεδρικὰ μέγαρα γεμάτα ξεφτιλισμένα πολιτικὰ ὑποκείμενα καὶ διψασμένους βρυκόλακες τοῦ Ἔθνους… Συνέχεια

Ἀνάπτυξις μέσῳ τῆς Παιδείας κι ὄχι μέσῳ τῆς ἐξαθλιώσεως!!!

Ἀνάπτυξις μέσῳ τῆς Παιδείας κι ὄχι μέσῳ τῆς ἐξαθλιώσεως!!!

Ἡ Ἑλλάδα βρίσκεται σὲ μιὰ  βαθειὰ οἰκονομικὴ κρίση. Τίποτα καινούριο. Αὐτὴ ἡ κρίσις ἐπεκτείνεται σὲ ὅλες τὶς πτυχὲς τῆς ζωῆς, στὴν παιδεία, τὸν πολιτισμό, τὴν κοινωνικὴ ἠθική. Κοινὲς διαπιστώσεις, δίχως τίποτα τὸ σημαντικό.

Ζοῦμε σὲ μιὰ χώρα ποὺ οὐδέποτε ἦταν βιομηχανική, ἀφοῦ ποτὲ δὲν ἔφθασε στὸ σημεῖο νὰ γίνῃ. Οἱ περισσότερες κοινωνικὲς κατακτήσεις τῶν δυτικῶν κρατῶν, μετὰ τὸν μεσαίωνα, δὲν πέρασαν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα στὸν χρόνο τους, μὲ συνέπεια πολλὲς ἀπὸ τὶς δυτικὲς ἐπιρροὲς νὰ καταφθάνουν ἀργοπορημένες καὶ κάθιδρες μέσα ἀπὸ τὴν πολιτική, τὰ κόμματα καὶ τοὺς ἠγέτες ποὺ ἀναδεικνύει ὁ λαός μας. Συνέχεια