Βιοερευνητὲς καλοῦν βιοτρομοκράτες!!! (ἐπανάληψις)


Τὸ παρακάτω ἐδημοσιεύθη τὸν Αὔγουστο τοῦ 2012.
Τώρα ποὺ φθάνουμε στὸ πέρας τῆς οἰκονομικῆς δουλείας, καλὸ εἶναι νὰ γνωρίζουμε καὶ μερικὲς ἄλλες παραμέτρους.
Ἴσως νὰ γράφω βλακεῖες… Ἴσως ὅμως κι ὄχι.

Ἡ πεποίθησίς μου, ἐδῶ καὶ χρόνια, ἀναφορικῶς μὲ τὰ πειράματα ποὺ γίνονται μέσα στὰ ἐργαστήρια βιολογίας, κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, εἶναι ἡ ἐξῇς:
Κάποιοι θέλουν νὰ ἐξαφανίσουν τὸ μεγαλύτερον τμῆμα τῆς ἀνθρωπότητος. Αὐτὴν τὴν φορὰ ὅμως δὲν θὰ τὸ κάνουν μὲ κατακλυσμούς, φωτιές, παγετῶνες, ξηρασίες, πλημμύρες καὶ λοιπὰ γνωστὰ κολπάκια. Ὄχι τόσο γιατὶ τοὺς μάθαμε, ἀλλὰ διότι ἔχουμε αὐξηθῇ πάρα πολὺ σὰν πληθυσμός, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν ἐπαρκοῦν τὰ γνωστά τους μέσα. 
Συνέχεια

Βαρᾶμε Σκλαβενίτη τώρα;

Ὁ Σκλαβενίτης, ὅπως καὶ κάθε ἄξιος ἐπιχειρηματίας καὶ ὅπως κι ὁ κάθε πολιτικός, παίρνει τὰ ῥίσκα του καὶ κάνει ταμεῖο…

Τόσες γιαγιάδες, τόσοι οἰκογενειάρχες, τόσοι ἀριστεροὶ (ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ τὰ δίκαια τῶν ἐργαζομένων) κι ἀπὸ τὴν ἄλλην τόσοι φιλεκοττεσλειράτες, ποὺ φρικάρουν μὲ τὴν «πίστη» του στὸ ἀνατολικὸ δόγμα. Συνέχεια

Διακρίνοντας τὸ «φαίνεσθαι» ἀπὸ τὸ «εἶναι»!

Κάποιοι πρέπει νὰ μάθουν νὰ ξεχωρίζουν τὸ φαίνεσθαι ἀπὸ τὴν πραγματικότητα στὴν πολιτική.

Συνέχεια

Χολυγουντιανές ἱστορικές προσεγγίσεις ἤ διαστρέβλωσις ἱστορίας;

Ἡ ἄδικη ἐπίκρισις τῆς ταινίας «300» τοῦ Σνάηντερ

Συμφωνῶ ὅτι τὰ κοστούμια τοῦ Ξέρξου ἦσαν ἐξωφρενικά. Ἀλλὰ τέτοιοι ἐξτρεμισμοὶ δικαιολογῶνται, ἀφοῦ ἀποτείνετο κυρίως σὲ παιδιά.

Ἐν τάξει.
Δὲν μπορεῖ  ὁ Προδότης Ἐφιάλτης νὰ εἶναι πιὸ δύσμορφος καὶ ἀπὸ αὐτὸν τὸν Κουασιμόδο!
Ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ εἶναι λεπτομέρειες ἐμπρὸς στὴν οὐσία.
Συνέχεια

Ἰσλαμικὸς (διαρκής) πόλεμος ἐν ἐξελίξει

Κι ἐπάνω ποὺ εἶπαν… «ῥέ, δὲν πάει στόν διάολο»…
…τοὺς πῆρε ὁ διάολος καὶ τοὺς  σήκωσε…

Ὁ λόγος γιὰ τὸ Κατάρ, ποὺ ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸ Ἰσραὴλ εἶπαν (κάτι χρόνια πρίν) νὰ ξαμολήσουν τὰ σουνιτικὰ οὔγκανα τοῦ ISIS, ὥστε νὰ διαλύσουν τὴν Συρία…
Τὸ Κατὰρ ὑπελόγιζε ὅτι θὰ μποροῦσε νὰ περάσῃ ἀπὸ τὴν Συρία τὸν ἀγωγό  του, γιὰ νὰ ταΐσῃ μὲ φυσικὸ ἀέριο τὴν Γερμανία – ἐνῶ τὸ Ἰσραὴλ θὰ προσαρτοῦσε τὰ (συριακά) πετρελαιοφόρα ὑψίπεδα τοῦ Γκολᾶν (γιὰ τὰ ὁποῖα ἤδη ἀπὸ τὸ 2011 εἶχε ἀρχίση νὰ μοιράζῃ ἄδειες ἐξορύξεως, σὲ κάτι Μέρντοχ καὶ Ῥοκφέλερ…)
Συνέχεια

Θερμότατον θέρος πρὸ τῶν πυλῶν

Μπαίνουμε λοιπὸν στὴν κρισιμοτέρα φάση!!!

«Ἡ Ἀθήνα διεμήνυσε ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ἀποδεχθῇ ὁποιανδήποτε πρόταση ποὺ δὲν θὰ δίδῃ ὁριστικὴ λύση καὶ δὲν θὰ ἐγγυᾶται τὴν ἔξοδο τῆς Ἑλλάδος, μὲ βιωσίμους ὅρους, στὶς ἀγορές.». Συνέχεια