Χρέος μας ἱερὸν ἡ ἄρνησις τῆς κάρτας τοῦ πολίτου!!! (ἀναδημοσίευσις)

Ἔχουμε μακρὺ δρόμο ἐμπρός μας. Ἔχουμε πολλὰ νὰ κάνουμε.
Μερικὰ ἀπὸ αὐτά, σαφῶς σημαντικά, εἶναι ἡ συμμετοχή μας σὲ κινητοποιήσεις, μαζὺ μὲ ἄλλους, ὅπως αὐτὴ ποὺ προγραμματίζεται γιὰ τὶς 21 Μαΐου (ὥρα 17:00 -5:00 μ.μ.-, συγκέντρωσις στὰ Προπύλαια, παραμονὴ ἔξω ἀπὸ τὴν βουλή) ἀπὸ τοὺς «Ἕλληνες youtubers».

Κι ἐνᾦ διαβιοῦμε σὲ μίαν χώρα ποὺ γιὰ τὸ μόνον ποὺ προστατεύεται εἶναι ἡ ἀσυλία τῶν καταστροφέων της, φθάνουμε, ὁσονούπω, σὲ ἐκείνην τὴν περίοδο ποὺ τὸ αἷμα θὰ ῥέη δίπλα μας κι ἐμεῖς θὰ …σφυρίζουμε ἀδιάφορα, στρέφοντας τὴν κεφαλὴ ἀλλοῦ. Πολλῶ δὲ μᾶλλον ἐὰν αὐτὸ τὸ αἷμα θὰ εἶναι τὸ δικό μας.
Ὄχι διότι εἴμαστε ἀναίσθητοι, ἀλλὰ διότι τελικῶς ἡ φτώχεια, ἡ δυστυχία, ἡ ἀπογοήτευσις καταντοῦν, ἀργὰ ἀλλὰ σταθερά, πρώτη καὶ κυριοτέρα ἔκφρασις τῆς πραγματικότητός μας. Ποῦ νά κυττάξῃς καί νά μήν δῇς πόνο καί δυστυχία; Καί πόση δυστυχία κουβαλᾶ ὁ κάθε ἕνας ἀπό ἐμᾶς, μόνος του;

Συνέχεια

Διότι ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν εἶναι …Ἀργία!!!

Ἡ Ἄνοιξις, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ἐτιμᾶτο μὲ πολὺ μεγάλες ἑορτὲς καὶ προσφορές, πρὸ κειμένου νὰ κατανοήσουν ὅλοι οἱ τότε κάτοικοι τοῦ πλανήτου, τὴν σημαντικότητά της γιὰ τὴν ἐπιβίωσίν τους. Πρὸς τοῦτον καὶ ἡ Ἐαρινὴ Ἰσημερία ἦταν (καὶ τείνει νὰ ἐπαναπροσδιορισθῇ) ὡς μία ἀπὸ τὶς σημαντικότερες ἑορτὲς παγκοσμίως, τοὐλάχιστον γιὰ τὸ Βόρειο Ἡμισφαίριον. Ἴχνη (ἢ σὲ κάποιες περιπτώσεις ἀκόμη καὶ ἐμφανέστατες ῥίζες) διαπιστώνονται σὲ πολλοὺς λαούς, ποὺ ἐξαρτῶντο ἀπὸ τὴν καρποφορία τῆς Γῆς .

Συνέχεια

Ὑπάρχει μόνον ἕνας δρόμος γιὰ νὰ βροῦμε Πατρίδα!!!

Κι αὐτὸς εἶναι ἐπὶ πλέον καὶ μονόδρομος!
Καὶ σαφῶς ἀφορᾶ μόνον σὲ ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν πρὸ πολλοῦ ἀντιληφθεῖ τὸ τὶ πραγματικὰ κρύβεται πίσω ἀπὸ τὰ διάφορα σκηνικὰ πολώσεως, διαχωρισμοῦ καὶ ἀποπροσανατολισμοῦ μας. Συνέχεια

Χρήσιμα δώρα…

Ἕνα δῶρο τῶν πέντε (5) εὐρῶ, ποὺ μπορεῖτε νὰ κάνετε σὲ ἕνα πιτσιρίκι, γιὰ νὰ σᾶς θυμᾶται, εἶναι ἕνα μικροσκόπιο τσέπης.
60-100 φορὲς μεγέθυνσις…
Καὶ ἀνακαλύπτεις τὸν κόσμο ξανά…

Συνέχεια

Θυμᾶμαι τὸ (κάθε) Μεσολόγγι…

Διότι ἐκεῖ ἔπεσαν πολλοὶ Ἐλεύθεροι Πολιορκημένοι.
Διότι ἐκεῖ ξεκίνησε ἡ ἀποκάλυψις τῆς Προδοσίας…
Διότι ἐκεῖ ἐτάφησαν τὰ ὄνειρα γιὰ Ἐλευθερία… Συνέχεια

Θὰ πληρωθοῦν ὅλα, ἀναδρομικὰ, τοῖς μετρητοῖς καὶ μὲ τόκο!

Νὰ εὔχεστε [email protected] μασῶνοι νὰ μὴν ἀλλάξῃ κάτι καὶ νὰ πεθάνουμε ὅλοι οἱ πραγματικοὶ Ἕλληνες, στὸ νέο Νταχάου ποὺ φτιάξατε…
500.000 δικούς μας ἐξοντώσατε στὴν Κατοχή, παρέα μὲ τοὺς Ἀγγλοεβραίους φίλους σας, μὲ τὴν προσχεδιασμένη πείνα κι ἐμεῖς σᾶς ὑποδεχόμεθα, χρόνια ὁλόκληρα, μὲ χαμόγελα, ἀν τὶ νὰ σᾶς πλακώσουμε στὶς μαχαιριές… Συνέχεια