Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτιμήσουμε ἑλληνική ταινία;

 

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτιμήσουμε ἑλληνική ταινία;Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτιμήσουμε ἑλληνική ταινία;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτιμήσουμε ἑλληνική ταινία;

 

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτιμήσουμε ἑλληνική ταινία;Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτιμήσουμε ἑλληνική ταινία;

Γιὰ τὴν Μάχη τῶν Μαχῶν

Ἡ πορεία μας, ὡς Ἕλληνες, ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια (μὰ στὴν πραγματικότητα ἐδῶ καὶ …αἰῶνες!!!) εἶναι ἀπολύτως καθοδικὴ καὶ πτωτική.
Κι αὐτὸ ἐμεῖς, ὡς ἄτομα, [τεχνηέντως (ἀπὸ τοὺς κρατοῦντες) παραμένοντες ἀπαίδευτοι κι ἀνιστόρητοι], τὸ ἀποδίδουμε [μεταφράζουμε] σὲ ἀποτέλεσμα ἀπὸ τὰ …μνημόνια, ἀδυνατώντας νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς τὰ μνημόνια εἶναι ἁπλῶς ἡ κορύφωσις μίας παρακμιακῆς πορείας πρὸς τὸν (φαινομενικό) ὄλεθρο, ποὺ κρατᾶ ἐδῶ καὶ πολλά, πολλά, πολλὰ χρόνια.
Κι ἐπίσης, γιὰ τοὺς δικούς μας λόγους ὁ κάθε ἕνας, ἀδυνατοῦμε ἀκόμη καὶ τώρα νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ὅλο αὐτὸ τὸ κακὸ ποὺ μᾶς συμβαίνει δὲν εἶναι σκέτο ἡ μεταπολίτευσις καὶ τὰ σαπρόφυτα, ποὺ κατέλαβαν θέσεις ἐξουσίας, ἀλλὰ κυρίως ἕνα συγκεκριμένο ἠθικό, νοητικὸ καὶ πνευματικὸ ἐπίπεδον, ποὺ μᾶς κατήντησε νὰ κυνηγᾶμε τὶς …οὐρές μας καὶ τὰ ψίχουλα ποὺ θὰ μᾶς πετάξουν αὐτοὶ ποὺ κρατοῦν τὶς ὅποιες θέσεις κλειδιά.
Συνέχεια

Τὸ ΔΙΚΟ μου κόμμα παραμένει ΕΚΤΟΣ βο(υ)λῆς!!!

Ἕναν χρόνο πρίν…
Ἀκόμη ἰσχύει… Συνέχεια

Ξεκινᾶ τὸ «ταξείδι» του βιβλίου «Αὐτοὶ ποὺ τίμησαν τὴν στολή τους»!

Ἀπὸ ἐχθές, 26 Ἰουνίου 2017, τὸ νέο μου βιβλίο-ἀφιέρωμα, μὲ τίτλο «Αὐτοὶ ποὺ τίμησαν τὴν στολή τους», ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Πελασγός», τοῦ Ἰωάννου Γιαννάκενα.
(Τηλέφωνο 210- 6440021)

Συνέχεια

Δελτίον τύπου γιὰ τὸ βιβλίο «Κύπρος 1974, Ἡ μεγάλη Προδοσία».

τοῦ Ἱστορικοῦ Ἐρευνητοῦ καὶ Συγγραφέως Κωνσταντίνου Δημητριάδου
ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Πελασγός», τοῦ Ἰωάννου Γιαννάκενα.

Κυκλοφόρησε ἡ τετάρτη (4η), πλήρης ἔκδοσις τοῦ βιβλίου «Κύπρος 1974, Ἡ μεγάλη Προδοσία»

Ἀλλά τί ἦταν αὐτό πού ἔκανε τό βιβλίο τόσο ἐπιτυχημένο, ὡστέ σέ περίπου ἕξη (6) χρόνια νά ἔχουν ἐξαντληθῇ τέσσερις [τρεῖς (3) ὁλόκληρες καὶ μία (1) εἰδική] ἐκδόσεις; Συνέχεια