Δὲν ἔχει σημασία ποὺ εἶναι ἀπολύτως ἄφραγκος ὁ πσῶῤῥας…

Ἔχει ὅμως σημασία ποὺ εἶναι ἀπολύτως ψεύτης!!! Κι ἐμεῖς ἑστιάζουμε στὸ ψέμμα κι ὄχι στὴν ἀφραγκία του… Συνέχεια

Γιατὶ ἡ Ἐλευθερία ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν …Εὐ-τυχία!!!

Πρὸ μόλις δύο ἡμερῶν μία ἀνακοίνωσις κάποιου, ἀγνώστου σὲ ἐμέναν, στὸ φατσοβιβλίο, ξεκίνησε ἕνα «γαϊτανάκι» πράξεων, ἀντιδράσεων καὶ τελικῶς διαπιστώσεων καὶ γιὰ τὸν ἴδιον μά, κυρίως, γιὰ μίαν μερίδα συμπολιτῶν μας.
Ἡ ἀνακοίνωσις ἀφοροῦσε σὲ κάποιον ἄστεγο, πολὺ ἀξιοπρεπὴ καὶ εὐαίσθητο, ποὺ ζητοῦσε ἐργασία. Αὐτομάτως πολλοὶ συμπατριῶτες μας ἐκινητοποιήθησαν γιὰ νὰ βροῦν λύσεις στὸ πρόβλημα κι ἔως τὸ βράδυ εἶχε ἐντοπισθῆ καὶ στέγη καὶ ἐργασία γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Συνέχεια

Ξεκινᾶμε μὲ τὸ αὐτονόητον…

Ἀνεβάζουμε ὑψηλά, πολὺ ὑψηλά, τὴν σημαία μας σήμερα.
Πιὸ ὑψηλὰ ἀπὸ κάθε ἄλλην φορά…
…γιὰ νὰ ἀποδείξουμε πὼς ἐπάνω ἀπὸ ὅλα, ἀπὸ ὅλους καὶ ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς ἰδίους, ὀφείλουμε νὰ θέτουμε, νὰ προβάλουμε καὶ  νὰ ὑπερασπιζόμεθα τὰ σύμβολά μας!
Αὐτὰ τὰ σύμβολα ποὺ μᾶς ἑνώνουν καὶ μᾶς κάνουν νὰ αἰσθανόμεθα μέλος συνόλου ἱκανοῦ νὰ ἀντιμετωπίσῃ κάθε ἐχθρό.

Συνέχεια

Θά εἶσαι ἀριστεροκεντροδεξιός ἤ …Ἐλεύθερος;

Ἐάν, γιὰ τοὺς ὁποιουσδήποτε λόγους, ἐπιμένῃς νὰ παραμένῃς ἐντὸς κάποιου ἰδεοληπτικοῦ μορφώματος…
Ἐάν, γιὰ τοὺς ὁποιουσδήποτε λόγους, ἐπιμένῃς νὰ «παίζῃς» τὸ χαρτὶ κάποιου κόμματος…
Ἐάν, γιὰ τοὺς ὁποιουσδήποτε λόγους, ἐξακολουθῇς νὰ μὴν ἀντιλαμβάνεσαι τὸ στημένο παιχνίδι ποὺ μᾶς παίζουν μὲ κάθε εἴδους …«ἐναλλακτική» ἰδεολογίας, κόμματος, συνδικαλισμοῦ…
…τότε δὲν εἶσαι ἁπλῶς ἀνόητος, ἀλλὰ κι ἐπικίνδυνος. Συνέχεια

Θεμελιωτὴς τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικῆς Τέρπανδρος ὁ Ἀντισσαῖος

 

Βιβλιοπαρουσίασις τὴν Κυριακὴ 19 Μαρτίου 2017, ἑνὸς νέου πονήματος τοῦ φίλου μας Ἀποστόλου Γονιδέλλη…

Στὴν αἴθουσα «Μιχαήλας Ἀβέρωφ» τῆς  Ἑταιρείας Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν, Ἀκαδημίας καὶ Γενναδίου 8.

Ὥρα 11:30 π.μ.

 

 

Φυσικὴ ἀνάγκη ἡ πολεμικὴ ἐξοικείωσις

Ὅλοι οἱ Ἕλληνες πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ὀφείλουμε νὰ ἐξοικειωθοῦμε μὲ τὴν πολεμικὴ ἐπιλογή.
Ὁ πόλεμος εἶναι ἤδη ἐδῶ καὶ μᾶς γελᾶ κατάμουτρα…
Κι ἔχει πολλά, πάρα πολλὰ πρόσωπα καὶ μορφές, μὲ τὶς ὁποῖες παρουσιάζεται. Συνέχεια