Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτιμήσουμε ἑλληνική ταινία;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτιμήσουμε ἑλληνική ταινία;Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτιμήσουμε ἑλληνική ταινία;

Ὥρα ἀκυρώσεως τῶν δανείων ἐκ τῆς τραπέζης Πειραιῶς

ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ 
ΤΙΣ ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 
ΣΤΗΝ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ»
 
(ΚΙΝΗΣΙΣ-OMAΔΑ ΜΕΣΑ KAI EΞΩ ΑΠΟ ΤΟ FACEBOOK)
 

Ἐπειδὴ ἔχω σιχαθῇ νὰ βλέπω προσκυνημένα ὄντα ὑποδυόμενα τοὺς πολίτες καὶ τοὺς δικηγόρους τοῦ παρασιτικοῦ παρλιαμενταριστικοῦ μισανθρώπου πολιτεύματος…

Ἐπειδὴ σιχάθηκα τοὺς διαδικτυακοὺς «διακόνους» τοῦ «δικαίου» νὰ καταπίνουν ἀμάσητα τὴν ἀδικία, τὴν ὕβριν καὶ τοῦ τελευταίου ὑπανθρώπου κατὰ τῶν στοιχειωδῶν ἐννοιῶν, προσχηματιζόμενοι μεγαλειώδεις λεξιπλασίες στὰ δικόγραφά τους, πομπωδῶς ἐξαίροντες καὶ θυμιάζοντες ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους μέσα στὸν βοῦρκο τῆς ὑπανθρώπου φύσεως…

Συνέχεια

Θλιβεροὶ παρτάκηδες καὶ μία …Ἀναγέννησις!!!

Θλιβεροὶ κι ἄβουλοι ἀντάμα…
…προσμένουν ἴσως πολλὰ θαύματα…!!!
Θαύματα ποὺ δὲν ἦλθαν ἔως σήμερα, μὰ οὔτε καὶ θὰ ἔλθουν στὸ μέλλον… Διότι τὰ θαύματα τὰ κερδίζεις μὲ τὸ σπαθί σου… Δὲν στὰ χαρίζουν σὰν …ἐλεημοσύνη!!!

Θλιβεροὶ ψοφοφόροι (διότι περὶ αὐτοῦ πρόκειται), κυκλοφοροῦν ἀκόμη ἀ Συνέχεια

Γελοῖοι, ἀνόητοι καὶ δουλοποιημένοι μαζάνθρωποι ἂς παραμείνουν στὰ …«σκουπίδια» τους!!!

Σὲ ὅλους μας ἴσως νὰ ἔχῃ συμβῇ τὸ νὰ διαθέτουμε ἠλιθίους κι ἀνεγκεφάλους γείτονες. Σὲ ὅλους μας ἴσως νὰ ἔχῃ συμβῇ τὸ νὰ προσπαθοῦμε, λογικά, νὰ τοὺς ἀντιμετωπίσουμε ἀλλὰ αὐτοὶ νὰ ἀντιδροῦν σὰν νὰ εἶναι στὸ …χωράφι τοῦ παπποῦ τους, ἐφαρμόζοντας, διὰ τῆς ἀπάτης, τῆς πονηρίας καὶ τῶν ψεμμάτων, τὸ ἀτομικό τους «δίκαιον», ποὺ ἀνᾷ πάσᾳ στιγμὴ «μεταλλάσσεται σὲ κάτι ποὺ τοὺς ἐξυπηρετεῖ ἐκείνην καὶ μόνον τὴν στιγμή. Σὲ ὅλους μας ἐπίσης θὰ ἔχῃ συμβῇ τὸ νὰ περιβάλλονται ὅλοι αὐτοὶ οἱ ὑπάνθρωποι ἀπὸ ἀπατεῶνες χειροκροτητὲς καὶ ὁπαδούς, ποὺ εὔκολα ὅμως ἀλλάζουν «στρατόπεδον» ὅταν ἀλλάζῃ τὸ συμφέρον τους. Συνέχεια

Διεκδικώντας τὸν χῶρο μου κάθε στιγμή…

Ἕνα σκληρότατον μάθημα ποὺ ἔλαβα ἀπὸ τὰ βιώματά μου εἶναι τὸ νὰ μὴν ὑποχωρῶ ὅταν κι ἐφ΄ ὅσον ἔχω τὸ δίκαιον μὲ τὸ μέρος μου. Σαφῶς καὶ κάποιοι, φαινομενικῶς «ἰσχυροί», μὲ οἰκονομικὰ κόλπα καὶ νομικὰ μαγειρέματα, ἐκ πρώτης ὅψεως δίδουν ἐντυπώσεις νικητοῦ, ἀλλὰ πλέον αὐτὸ δὲν γίνεται νὰ μᾶς κάμπτῃ ἐφ΄ ὅσον κατὰ κύριον λόγο τὸ μεγαλύτερο τμῆμα τῆς εἰκόνος ποὺ ἐμφανίζουν εἶναι περισσότερο κληροδότημα τοῦ παρελθόντος, παρὰ σημερινὴ κατάστασις ἀπεικονίζουσα τὴν πραγματικότητα. Τὸν ἰσχυρισμό μου ἀποδεικνύουν περισσότερο οἱ λεπτομέρειες, παρὰ ἡ γενικὴ ἀντίληψις καὶ στάσις τοῦ πληθυσμοῦ. Συνέχεια

Δὲν ξυπνῶ λέμε…

Ἀγαπητοί μου συμπατριῶτες* καὶ …«συμπατριῶτες»**
…μία παράκλησις: Ἀφῆστε με νὰ κοιμᾶμαι ἐλεύθερα καὶ δίχως ἐνοχές!!!
Μοῦ ἀρέσει καὶ ὁ ὕπνος μου καὶ ἡ ἀφασία μου καί, κυρίως, ἡ μὲ κάθε τρόπο διατήρησις τῆς ἀτομικῆς μου ἀντιλήψεως, δίχως ἐξωτερικὲς παρεμβάσεις καὶ ἐπηρεασμούς.
Ἐὰν ὁδεύω γιὰ …πνιγμό, ἀφῆστε με νὰ τὸν ἀπολαύσω!
Ἐὰν ὁδεύω γιὰ …βιασμό, ἀφῆστε με ἐπίσης νὰ τὸν …«ἀπολαύσω»!
Ἐὰν ὁδεύω γιὰ …ἀφανισμό, ἀφῆστε με νὰ σᾶς ἀπαλλάξω ἀπὸ τὴν παρουσία μου!
Συνέχεια