«Ἐναντίον»

«Ἐναντίον»Εἶναι ἰδιαίτερος ἄνθρωπος ὁ Ντῖνος Χριστιανόπουλος καί, κατά τήν ἄποψί μου, αὐτό πού ἔκανε ἦταν ἀναμενώμενο. Κωλοτοῦμπες κάνουν μόνον οἱ πολιτικοί.

«Οὔτε θά ἐμφανιστῶ οὔτε θά ἁπλώσω τό χέρι νά τό πάρω. Δέν θέλω οὔτε τά βραβεῖα οὔτε τά λεφτά τους», εἶπε ὁ 81χρονος λογοτέχνης ὅταν ἄκουσε γιά τήν διάκρισι. 

Ὁ θεσσαλονικιός ποιητής «πῆρε» τό Μεγάλο Βραβεῖο Γραμμάτων τῶν Κρατικῶν Βραβείων Λογοτεχνίας γιά τό ἔργο του. Ἀπενεμήθη, ἐπίσης  στους Θωμᾶ Κοροβίνη, Γιῶργο Μαρκόπουλο, Χρῆστο Οίκονόμου.

Εἶναι γνωστό τό κείμενο «Ἐναντίον» πού εἶχε δημοσιεύσει τό 1979. 

Δέν συμφωνῶ σέ ὅλα  μέ τίς ἀπόψεις τοῦ συγκεκριμένου, στέκομαι μόνο στήν ἴδια τήν πράξι.

«Ειμαι εναντιον καθε τιμητικης διακρισης απ’οπου κι’αν προέρχεται.Δεν υπάρχει πιό χυδαία φιλοδοξία απ’το να θέλουμε να ξεχωρίζουμε-αυτό το “υπείροχον έμμεναι άλλων” που μας άφησαν οι αρχαίοι.                                                                                

Είμαι εναντίον των βραβείων γιατί μειώνουν την αξιοπρέπεια του ανθρώπου.Βραβεύω σημαίνει Συνέχεια

Ἀποφθέγματα Ἀριστοτέλους

Ἀριστοτέλης

Οὐκ ἐν τῷ πολλῷ τῷ εὖ, ἀλλ’ ἐν τῷ εὖ τό πολύ. (Δέν ἔχει σημασία ἡ ποσότητα, ἀλλά ἡ ποιότητα)

Ἡ πενία πολλῶν ἐστίν ἐνδεής, ἡ δ’ ἀπληστία πάντων. (Ἡ φτώχεια εἶναι ἔλλειψις πολλῶν πραγμάτων, ἡ δέ ἀπληστία ὅλων)

Οὐδείς φίλος ὧ πολλοί φίλοι. (Ὅποιος ἔχει πολλούς φίλους, δέν ἔχει κανέναν)

 Τι ἐστίν ἐλπίς; Ἐγρηγορότος, ἐνύπνιον. (Τί εἶναι ἐλπίδα; Τό ὄνειρο ἑνός ξύπνιου)

Τό ἄρχειν, ἤδιστον. Συνέχεια

Ἀποφθέγματα Ὀδυσσέα Ἐλύτη

Ἀποφθέγματα Ὀδυσσέα ἘλύτηΤά τρία Τ τῆς ἐπιτυχίας: Ταλέντο, Τόλμη, Τύχη.

Μιά νομοθεσία ἐντελῶς ἄχρηστη γιά τίς Ἐξουσίες θά ‘τανε ἀληθινή σωτηρία.

Γιά νά πατᾶς στέρεα στή γῆ, πρέπει τό έἕνα πόδι σου νά εἶναι ἔξω ἀπό τή γῆ.

Τό ἄπειρο ὑπάρχει γιά μᾶς ὅπως ἡ γλῶσσα γιά τόν κωφάλαλο.

Ὅταν ἀκοῦς «τάξις», ἀνθρωπινό κρέας μυρίζει.

Ἀπό τόν Θεό τραβιέται ὁ ἀνθρωπος ὅπως ὁ καρχαρίας ἀπό τό αἷμα.  Συνέχεια

6ος αἰῶνας π.Χ. Ἡ Θεμελίωσις τῶν Φυσικῶν Ἐπιστημῶν ἀπὸ τοὺς Ἲωνες φιλοσόφους…

Στὴν συνέντευξη, ποὺ μᾶς παραχώρησε ὁ ἀστροφυσικός, ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς στὸ τμῆμα Φυσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Στράτος Θεοδοσίου, ἀναφέρεται μὲ ἔμφαση τόσο στὸ ὅτι τὰ θεμέλια τῶν Φυσικῶν Ἐπιστημῶν τέθηκαν ἀπὸ τοὺς Ἴωνες φιλοσόφους τὸν 6ο αἰῶνα π.Χ. ὅσο καὶ στὶς λαμπρὲς κοσμολογικές-ἀστρονομικὲς ἀντιλήψεις τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, μὲ ἀφορμὴ μάλιστα καὶ τὴν τελευταία μελέτη του μὲ τίτλο «Ἡ Ἐκθρόνιση τῆς Γῆς. Ἡ διαπάλη τοῦ Γεωκεντρικοῦ μὲ τὸ Ἡλιοκεντρικὸ Σύστημα» (σμ. Ἡ συνέντευξις παραχωρήθηκε τὸ 2008 στὴν Ταξιαρχούλα Λαδᾶ, γιὰ τὸ περιοδικὸν Δαυλός).
Συνέχεια

Ἡράκλειτος ὁ Μέγας!

Για τον Ηράκλειτο,οι περισσότεροι ξέρουμε μόνο το γνωστό :«τα πάντα ρει»..Ὀλα κινούνται,τίποτα δεν μένει το ίδιο..
Μεγάλη αλήθεια αυτή..
Κι όμως ο Ηράκλειτος ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς φιλοσόφους που γέννησε ποτέ αυτή η γη..
Ενα πολύ ωραίο άρθρο,για να γνωρίσουμε τα βασικά,γι’αυτόν τον μεγάλο Ελληνα φιλόσοφο..

Ἡράκλειτος ὁ Μέγας!2
Συνέχεια

Οἱ Φυσικοὶ Ἐπιστήμονες τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος.

Οἱ Φυσικοὶ Ἐπιστήμονες τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος.Είναι γεγονός ότι οι Αρχαίοι Έλληνες φυσικοί φιλόσοφοι πέτυχαν μία σύλληψη του κόσμου που διαφέρει από τις σύγχρονες μας παραστάσεις της φυσικής επιστήμης μόνο ως προς την έλλειψη της σαφούς και ακριβούς διατυπώσεως των φυσικών φαινομένων, η οποία μόνο ύστερα από τη μεγάλη ανάπτυξη των μαθηματικών επιτεύχθηκε. Είναι αποκλειστικό προνόμιο των Αρχαίων Ελλήνων σοφών η συγκρότηση των φυσικών επιστημών σε αυτόνομο κλάδο της γνώσεως.

Συνέχεια