Γῆς Ἑλληνικῆς (μικρασιατικῆς) διαρκεῖς ἀποκαλύψεις

Ἀκρωτήριον Άκρίτας.
Κωνσταντινούπολις. Συνέχεια

Ὁ λακκοειδὴς Τάφος IV

Σὰν σήμερα, 18 Νοεμβρίου τοῦ 1876, ἡ ἐφημερὶς «Ἀλήθεια» ἀναφέρεται στὸν λακκοειδὴ Τάφο IV (τοῦ Ταφικοῦ Κύκλου Α) καὶ στὸ περιεχόμενό του, ποὺ ἦλθε στὸ φῶς τὸν Νοέμβριο τοῦ 1876.

Ὁ λακκοειδὴς Τάφος IV1 Συνέχεια

Μυκηναϊκὴ Ἰθάκη

Μυκηναϊκοὶ σκῦφοι ἀπὸ τὶς ἀνασκαφὲς στὴν Βόρειο Ἰθάκη.
(Ὀδυσσειακὸν Ἄστυ  καὶ Ἀκρόπολις…)

Μυκηναϊκὴ Ἰθάκη Συνέχεια

Εὑρέθη ὁ τάφος τοῦ Ἀριστοτέλους;

Εὑρέθη ὁ τάφος τοῦ Ἀριστοτέλους;Ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα ἴσως εὑρήματα, γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες, ἀνακοινώνεται ἐπισήμως στὰ Στάγειρα, τὴν γενέτειρα τοῦ (πραγματικά) Μεγάλου αὐτοῦ προγόνου μας. Ἴσως τοὺ πιὸ σπουδαίου ἀπὸ ὅλους.
Βάσει τῶν ἐρευνῶν καὶ τῶν μελετῶν πρόκειται γιὰ τὸν τάφο τοῦ Ἀριστοτέλους. Συνέχεια

Ὅ,τι διεσώθη ἀπὸ τοὺς Γερμανούς…

Μετάφρασις ἀπὸ τὴν τουρκική:

Ὅ,τι διεσώθη ἀπὸ τοὺς Γερμανούς... Συνέχεια

Μαμά, …κακά!!!

Ἀπὸ τὸν φίλο Ἀπόστολο Γονιδέλλη τὸ παρακάτω, ἀπεικονίζει τὴν πιθανοτέρα ἐκδοχὴ τοῦ γνωστοῦ «δοχείου νυκτός» ἤ καθοικίου ἤ «γιογιοῦ» ἤ …..ὅπως τὸ λὲν σὲ διάφορες περιοχές… ἀλλὰ σὲ μία ἐποχὴ πρὸ …2500 ἐτῶν!!!

Μαμά, ...κακά!!!1 Συνέχεια