Ὑπατία ἡ …«ἀνύπαρκτος»!!!

Στὸ Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν οὐδὲ μία  ἔχει δοθεῖ διδακτορικὴ διατριβή, οὔτε κἂν μία μεταπτυχιακὴ ἐργασία γιὰ τὴν Ὑπατία.

Τὸ ἑλληνόφωνον Πανεπιστήμιον θεωρεῖ πιὸ σημαντικὴ τὴν ὁμιλία Nutuk,τοῦ γνωστοῦ φιλέλληνος Κεμᾶλ Ἀτατοῦρκ.

Συνέχεια

Δημιουργική ἀπασχόλησις στά σχολεῖα;

Τη δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχολήσεως (ΚΔΑΠ) μέσα στα σχολεία, στα οποία τα παιδιά θα μπορούν να μείνουν έως τις 8 το βράδυ, προανήγγειλε η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου.

Συνέχεια

Κλειστὰ τὰ σχολεῖα τῆς χώρας…!!!

Κλειστὰ τὰ σχολεῖα τῆς χώρας...!!!Γιατὶ φυσικὰ εἶναι δύσκολο νὰ τελειώσουν τὴν διδασκαλία στὶς 14:0 καὶ νὰ πᾷν νὰ ψηφίσουν γιὰ τὰ ὄργανά τους στὶς 17:00 ἢ στὶς 18:00…
Δὲν ξέρω…
Μᾶλλον μεγάλη  ἡ κούρασις… Θολωμένο τὸ μυαλὸ ἀπὸ τὸ μάθημα… Συνέχεια

Ποιός φίλης;

Βρίζουμε ὄλοι τὸν φίλη, διότι αὐτός, ὡς …«ὑπουργός» φαίνεται νὰ …«ἀποφασίζῃ» γιὰ τὴν ἀπαιδεία τῆς χώρας.

Ὁ …«λαγός» Φίλης!!!

Ὁ ἀπτυχίωτος φίλης τῆς «αὐγῆς», ποὺ …«δὲν χρειάσθηκε πτυχίο», ἐφ΄ ὅσον ἦταν πλέον προσοδοφόρο τὸ νὰ ὑπηρετῇ ἀπ΄ εὐθείας τύπους σὰν τὸν Soros, ἀπὸ ἄλλα, πιὸ προπαγανδιστικὰ μέσα.
Ὁ φίλης τοῦ τΣΥΡΙΖΑ ποὺ πετάγεται ὡς …πορδὴ γιὰ τὰ πιὸ ἀσήμαντα, ποὺ γελοιοποιεῖ τὰ σημαντικὰ καὶ ποὺ μᾶς κάνει ὅλους μας νὰ ἀναρωτόμεθα γιὰ τὴν κατάντια τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους, βλέποντάς τον.

Ὁ φίλης ποὺ ἐνοχλεῖται ὅταν κάποιος ἀσχολεῖται μὲ τὰ κιλά του, ἀλλὰ ποὺ δὲν ἦταν σημαντικὸ νὰ σχολιάζῃ καὶ νὰ εἰρωνεύεται τὰ κιλὰ ἄλλων (φερομένων ὡς) πολιτικῶν. Συνέχεια

Παιδεία ἀπὸ τὸ …Ζεφύρι!!!

Τυχαῖο γιά τήν νεο-Ἑλλάδα τῶν σκουπιδαριῶν;

Παιδεία ἀπὸ τὸ ...Ζεφύρι!!! Συνέχεια

Σοσιαλισμὸς καὶ …«παιδεία»!!!

Οὐδέποτε στὴν ἱστορία τῆς νεωτέρας Ἑλλάδος ὁ ὑπουργὸς παιδείας ἦταν τόσο ἀγράμματος, ὅπως συμβαίνει σήμερα.

Σοσιαλισμὸς καὶ ...«παιδεία»!!! Συνέχεια