Μηδενικὰ συστήματα ἀσφαλείας ἀπὸ τὴν τράπεζα Πειραιῶς

Η τράπεζα Πειραιώς είναι τραγική.
Εφιστώ την προσοχή!

Στον λογαριασμό μου είχα υπόλοιπο 10 Ευρώ. Ο λογαριασμός αυτός χακερεύτηκε από το εξωτερικό και ενώ είδαν ότι αφενός ο λογαριασμός μου είναι σε Ευρώ και όχι σε ξένο νόμισμα και αφετέρου ότι το υπόλοιπο ήταν μόνο 10 Ευρώ δέχτηκαν παράνομες συναλλαγές καθ’υπέρβαση του διαθεσίμου υπολοίπου δηλ. των 10 Ευρώ.
Συνέχεια

Διάφορα ἀναπάντητα ἱστορικὰ «γιατί»!!!

Ὁ κακὸς Ἀδόλφος Χίτλερ σκότωνε τοὺς Ἑβραίους.

  1. Τότε γιατί ὁ Ῥότσιλδ τοῦ ἐχρηματοδότησε τόν πόλεμο;;
    (Ἴσως ἐπειδὴ τὸν …ἐξεβίαζε!!!) Συνέχεια
Στὴν φωλιὰ τοῦ φιδαετοῦ…

Στὴν φωλιὰ τοῦ Φιδαετοῦ (Circaetus gallicus) κάπου κρυμμένη στὰ δάση τῆς Καστοριᾶς.
Μιὰ μητέρα ποὺ ἀξίζει ὅλα τὰ μπράβο τοῦ κόσμου.

Ὁ Φιδαετός, σὲ ἀντίθεση μὲ πάρα πολλὰ ἄλλα πτηνά, κλωσσᾶ τὰ αὐγά του γιὰ περισσότερο ἀπὸ ἐνάμιση μῆνα.
Κατόπιν συνεχίζει νὰ μὴν ἐγκαταλείπῃ τὴν φωλιά.
Μόνον ὅταν γίνουν τὰ μικρὰ δύο μηνῶν ἀρχίζει νὰ φεύγῃ γιὰ κάποιες ὦρες, ὥστε νὰ βρῇ τροφὴ γιὰ τὰ μικρά της, ἀλλὰ  καὶ γιὰ τὴν ἴδια.
Τρεισίμιση μῆνες λοιπὸν εἶναι καθηλωμένη στὸ ἴδιο σημεῖο, ὅπως τὴν βλέπετε στὴν φωτογραφία ποὺ ἔβγαλα σήμερα. Συνέχεια

Ἡ Φτεριὰ τῆς Καστοριᾶς…

«Τὸ Δένδρο τῆς Φτεριᾶς»…Ἡ Φτεριὰ τῆς Καστοριᾶς...1

Συνέχεια

Χιλῆς …«δημοκρατία»!!!

Δύο σταγόνες πολιτικὴ ἱστορία… 

Τὸ 1970 στὴν Χιλὴ ὁ Ἀλιέντε ἀνηγορεύθη πρόεδρος, μὲ μειοψηφικὸ ποσοστὸ 36,3% (εἶναι φανερὸ ὅτι αὐτὸ σᾶς τὸ κρύβουν γιὰ χρόνια ἐπιμελῶς) καὶ μὲ τὴν σύμφωνη γνώμη τῶν συνήθων συνοδοιπόρων (ὅπως λέμε ἐδῶ ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, τὸ «τὸ ποτάμι» καὶ τὴν Ἀντιγόνη Λυμπεράκη (τὴν ἐξαδέλφη τοῦ Κυριάκου). Συνέχεια

Βούλγαροι στήνουν …ἄγαλμα στὸν Ῥῆγκαν!!!

Ἔχω κλάψει ἀπὸ τὸ γέλιο!!!

Οἱ Βούλγαροι σηκώνουν τριῶν μέτρων ἄγαλμα στὸν Ῥῆγκαν, στὴν Σόφια, γιὰ τὶς προσπάθειές του ἐνάντια στὸ Ἀνατολικὸ Μπλόκ, ποὺ ὁδήγησαν στὴν πτώση τοῦ κομμουνισμοῦ στὴν Βουλγαρία καὶ στὴν ἐγκαθίδρυση τῆς δημοκρατίας! Συνέχεια