Ῥῶσσοι ἀρνοῦνται τὴν ἔρευνα γιὰ τὰ χημικὰ ποὺ ἔπεσαν στὴν Συρία

Ἡ Ῥωσσία κάτι φοβᾶται…

Συνέχεια

Φανερώνει τὸ πραγματικό του πρόσωπο ὁ Τρᾶμπ…

Φαίνεται πὼς δὲν ἔφθαναν οἱ 59 Τόμαχοκ ποὺ ἔῤῥιξαν οἱ Ἀμερικανοὶ στὴν Συρία, γιὰ νὰ  μᾶς φανερώσουν τὶς «φιλοδοξίες» τοῦ προέδρου Τρᾶμπ.
Οἱ ΗΠΑ χρησιμοποίησαν ἐχθὲς καὶ γιὰ πρώτη φορά, τὴν ἰσχυροτέρα, μὴ πυρηνική, βόμβα τους GBU-43/B MOAB στὸ Ἀφγανιστάν. Συνέχεια

Γελώντας μὲ τὸν Ποῦτιν

Οἱ ὀλιγάρχες γελοῦσαν μὲ τὸν Ποῦτιν ὅταν ὑπεσχέθη νὰ διπλασιάσῃ τὸ ῥωσσικὸ Α.Ε.Π. τὸ 2003….

Δὲν τὸ ἐδιπλασίασε ὅμως μόνον!
Τὸ 1999 τὸ ῥωσσικὸ Α.Ε.Π. ἦταν μόλις 195 δισεκατομμύρια $ (περίπου ὅσο τῆς Ἑλλάδος σήμερα, μετὰ ἀπὸ ἑπτὰ χρόνια κρίσεως!!!).

Συνέχεια

Θυμάτων …«προστάτες»!!!

Ὁ Σαντὰμ Χουσεΐν σκότωνε τοὺς δικούς του ἀνθρώπους. Συνέχεια

Ὑπέρ-αὐτοκρατορία πετρελαϊκῶν συμφερόντων

Ἀπὸ τὸ καλοκαίρι τοῦ 2016 (ποὺ εἶχαν ἢδη ἀποφασίση δηλαδή, τὴν ἐκλογη/διορισμὸ τοῦ Τρᾶμπ, στὴν ἐξουσία τῶν Η.Π.Α.), εἶχαν προσχεδιάση ἤδη οἱ Ῥότσιλντ-Μέρντοχ (ἰδιοκτήτης τοῦ ῥεπουμπλικανικοῦ Fox news) καὶ Τσένυ (πρώην ῥεπουμπλικανὸς ἀντιπρόεδρος), Συνέχεια

Διακοπὴ ῥωσσο-τουρκικῶν σχέσεων ἀπὸ τὸν ὅμηρο τῶν Ἀμερικανῶν Ἐρντογάν!

Ἡ ταφόπλακα στὴν σχέση τῆς Τουρκίας μὲ τὴν Ῥωσσία ἀπὸ τὸν Ἐρντογὰν καὶ πῶς οἱ Ἀμερικανοὶ τὸν κρατοῦν ὅμηρο…

Ἀπὸ ἐχθὲς ἔστελνε μηνύματα ὁ ἰσλαμιστὴς Ἐρντογὰν πρὸς τὴν Ἀμερικὴ καὶ τὸν Τρᾶμπ προσωπικά, καλώντας τον νὰ «μὴν μείνῃ στὰ λόγια καὶ νὰ προχωρήσῃ σὲ ἐπέμβαση στὴν Συρία»!!! Συνέχεια