Λαμβάνοντας …στραβὰ τὰ εἰρηνικὰ μηνύματα τοῦ ἰσλάμ…!!!

Πῶς γίνεται ὅλοι οἱ μακελάρηδες νά παίρνουν στραβά τά εἰρηνικά μηνύματα τοῦ Ἰσλάμ;
Δὲν μπορῶ νὰ τὸ καταλάβω….
Συνέχεια

Γιατί ἀσχολοῦνται τά Μ.Μ.Ε. μόνον μέ τόν πΣῶῤῥα;

Τόσες ἡμέρες μετὰ τὴν παραίτηση Κουκούτση καὶ οἱ ἐφημερίδες, μαζὺ καὶ τὰ κανάλια…
…τσιμουδιά!!!
Συνεχίζεται ὅμως, μὲ μίαν παράξενη ἐπιμονή, ἀπὸ τὰ μεγάλα κανάλια (ἐπὶ μῆνες τώρα) ἡ ἐπιχείρησις ἀποδομήσεως τοῦ Σῶῤῥα.
Συνέχεια

Φάκελλος-βόμβα στὰ γραφεῖα τοῦ ΔΝΤ μὲ πιθανότητα προελεύσεως ἀπὸ Ἑλλάδα!

Σοβαρὲς ἐξελίξεις!!!

Νέα ἔκρηξις μὲ ἐπιστολὴ-βόμβα στὸ Παρίσι, στὰ γραφεῖα τοῦ ΔΝΤ, ποὺ εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα τὸν τραυματισμὸ γυναικός, ὑπαλλήλου τοῦ ταμείου.

Συνέχεια

Θέλει κι ὁ Χῶκινγκ τὴν παγκόσμια κυβέρνησιν…

Κι ἐγὼ ποὺ νόμιζα μόνον τὸν Γ.Α.Π. βλαμμένο…

Συνέχεια

Ὥρα τῶν ἑλληνικῶν ὑδρογονανθράκων

Ὅτι στὴν Ἑλλάδα ὑπάρχουν μεγάλα ἀποθέματα ὑδρογονανθράκων, ἔχει γίνει γνωστό, ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια.
Ἡ ἐπιβεβαίωσις ὅμως αὐτοῦ τοῦ γεγονότος, μὰ καὶ ἡ ἔναρξις τῶν καταλλήλων ἐνεργειῶν πρὸς ἀπόδειξιν καὶ ἀξιοποίησιν αὐτῶν, ὀφείλεται κυρίως στὶς ἐνέργειες δύο  Ἑλλήνων ἐπιστημόνων, τῶν καθηγητῶν Ἀντωνίου Φωσκόλου καὶ Ἠλία Κονοφάγου.
Ἄτομα, τὰ ὁποῖα ἐδέχθησαν ἄπειρα κτυπήματα καὶ ἐκατηγορήθησαν ἀπὸ πολλοὺς γιὰ τὶς ἀποκαλύψεις τους, ἔως τῆς στιγμῆς ποὺ ἔφθασε ἡ παρακάτω εἴδησις, ὡς ἀπόλυτος ἐπιβεβαίωσις τῶν ἰσχυρισμῶν τους καὶ τῶν ἐρευνῶν τους.
Ἔφθασε μᾶλλον ἡ κατάλληλη στιγμὴ γιὰ νὰ ἐπιβεβαιωθοῦν.

Προς συμφωνία ExxonMobil με ΕΛΠΕ

Τώρα ποὺ ὁ ἀμερικανικὸς κολοσσὸς Exxon Mobil (τῆς ὁποίας τὸ «ἀφεντικό» μόλις ἀνέλαβε τὴν θέση τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Ὑπερδυνάμεως), συματοδοτεῖ τεράστιες ἀλλαγὲς γιὰ τὴν περιοχή μας καὶ τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδος.
Κρατῆστε τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ἐν λόγῳ κολοσσὸς ἐνδιαφέρεται γιὰ ἔρευνα κι ἐκμετάλλευση στὴν θαλασσία περιοχὴ νοτίως τῆς Κρήτης.

Συζητᾶμε γιὰ μίαν τεραστία θαλασσία περιοχή, 220.000 τ. χιλιομέτρων, ὅπου οἱ γεωλογικοὶ σχηματισμοὶ ὁμοιάζουν πάρα πολὺ μὲ αὐτοὺς τοῦ τεραστίου κοιτάσματος Ζὸρ τῆς Αἰγύπτου.  Μία ἐξόρυξις ποὺ πραγματοποιεῖται ἀπὸ τὴν ἰταλικὴ ἑταιρεία «Eni SpA» καί, συμφώνως μὲ τὶς δικές τους ἔρευνες, νοτίως τῆς Κρήτης ὑπάρχουν παρόμοια, τοὐλάχιστον, κοιτάσματα, μὲ αὐτὰ ποὺ ἤδη ἐρευνοῦν κι ἐκμεταλλεύονται.
(Ὡς γνωστὸν τὸ κοίτασμα ἐκεῖνο περιέχει περίπου 30 τρισεκατομμύρια κυβικὰ μέτρα φυσικοῦ ἀερίου, ποὺ ἀντιστοιχοῦν σὲ 5,5 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.)

Γιὰ νὰ κατανοήσουμε τὸ μέγεθος τῶν ποσοτήτων ἂς ἔχουμε ὑπ΄ ὄψιν μας ὅτι ἔως σήμερα στὴν περιοχὴ τοῦ Πρίνου ἔχουν εὑρεθεῖ μόνον 320 ἑκατομμύρια βαρέλια.
Θηριώδη μεγέθη, σὲ τεράστιες, θαλάσσιες ἑλληνικὲς ἐκτάσεις, ποὺ θὰ ἐπιφέρουν «θηριώδεις» ἀλαγὲς γιὰ τὴν Ἑλλάδα.

 Θεοφανάκης Στέφανος

Χρήματος ἀντικατάστασις ἐπισήμως μὲ …κουπόνια!!!

Ἐπιβεβαίωσε ἡ Ὑπουργὸς τὴν πρόταση τῆς πληρωμῆς τῶν ἐργαζομένων μὲ Κουπόνια. Συνέχεια