Ὑποβοηθουμένη μὰ πάντα …«ἐθελοντική» δουλεία!!!

«Στὴν ἑπομένη, ἢ μεθεπομένη γενεά,
θὰ ὑπάρξη μία φαρμακευτικὴ μέθοδος,
ποὺ θὰ κάνη τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἀγαποῦν τὴν δουλεία τους
καὶ θὰ ἀπαλλάσσῃ τὶς δικτατορίες ἀπὸ προβλήματα,
ποὺ θὰ παράγη ἕνα εἶδος
ἀνωδύνου στρατοπέδου συγκεντρώσεως, Συνέχεια

Βαθειὰ ντροπή…

Αν αληθεύει το γεγονός ότι η Fraport θα «επενδύσει» στην χώρα μας με χρήματα των ελληνικών τραπεζών, με χρήματα δηλαδή δικά μας, χρήματα που τα δανεισθήκαμε με σκληρούς όρους και που θα τα χρωστούν στα αφεντικά της Fraport οι επόμενες δυο και τρεις γενεές που θα έλθουν μετά από εμάς, η υπόθεση αυτή είναι η μεγαλύτερη ντροπή από γενέσεως ελληνικού κράτους. Συνέχεια

Ὥρα …«ἡρωϊκῆς» ἐξόδου γιά τούς κυβερνῶντες;

Ἐντάξει…
Ἔκαναν τὴν μαγκιά τους… Κατάφεραν ἀκόμη καὶ νὰ κυβερνήσουν ἐτούτην τὴν ταλαίπωρη χώρα…
…Τώρα ὅμως, μιᾶς καὶ κουβαλοῦν στὸν πυρῆνα τοῦ πολιτικοῦ DNA τους τὴν αὐτοκαταστροφὴ καὶ ἡ χώρα ὁδηγεῖται μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια στὴν κατάῤῥευση… Συνέχεια

Θέμα νομιμοποιήσεως τοκογλυφίας πίσω ἀπὸ τὴν ἀναθεώρησιν τοῦ Συντάγματος!!!

Ἡ «Ἀναθεώρησις» τοῦ Συντάγματος εἶναι τύποις καὶ οὐσίᾳ ναζιστικὴ καὶ προωθεῖται μὲ ἀπαίτηση τῆς τρόϊκα καὶ τῶν ἐντοπίων πρακτόρων τους, γιὰ νὰ νομιμοποιήσουν τὶς ληστεῖες τους καὶ να «συνταγματοποιήσουν» τὴν ξένη κατοχὴ καὶ τὶς ἐπόμενες ληστεῖες μετὰ φόνων, γιὰ ἄλλα 100 χρόνια. Συνέχεια

Λαμβάνοντας …στραβὰ τὰ εἰρηνικὰ μηνύματα τοῦ ἰσλάμ…!!!

Πῶς γίνεται ὅλοι οἱ μακελάρηδες νά παίρνουν στραβά τά εἰρηνικά μηνύματα τοῦ Ἰσλάμ;
Δὲν μπορῶ νὰ τὸ καταλάβω….
Συνέχεια

Χρήματος ἀντικατάστασις ἐπισήμως μὲ …κουπόνια!!!

Ἐπιβεβαίωσε ἡ Ὑπουργὸς τὴν πρόταση τῆς πληρωμῆς τῶν ἐργαζομένων μὲ Κουπόνια. Συνέχεια