Ψευδῶν εἰδήσεων …κυνηγοί!!!

Τὴν Παρασκευὴ 15 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 19:00 στὸ ξενοδοχεῖο Royal Olympic στοῦς στύλους τοῦ Ὀλυμπίου Διός, ἡ ἱστοσελίδα protagon.gr διοργανώνει μίαν ἡμερίδα μὲ θέμα «Fake news καὶ ἐναλλακτικὴ πραγματικότητα».

Στὴν περιγραφὴ τῆς ἐκδηλώσεως, ἡ ὁποία πραγματοποιεῖται μὲ τὴν ὑποστήριξη τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου καὶ στὴν ὁποίαν θὰ μιλήσουν οἱ Γιάννης Κουτσομύτης, Πάσχος Μανδραβέλης, Μαρία Σπυράκη, Χρῆστὸς Χωμενίδης καὶ θὰ συντονίσῃ  ὁ Κώστας Γιαννακίδης, διαβάζουμε: Συνέχεια

Χάνδρες καὶ καθρεπτάκια γιὰ τοὺς …ἰθαγενεῖς!!!

Μπλᾶ μπλᾶ Ντιμοκρατί…
Μπλᾶ, μπλᾶ Χιστουάρ…
Μπλᾶ μπλᾶ φρικασὲ ἒ γιουβετσί…

Συνέχεια

Ῥομπὸτ ἀντικαθιστοῦν κι ἐκτοπίζουν ὁριστικῶς τὸν ἄνθρωπο!!!

Σύμφωνα μὲ τὸ CNN καὶ μὲ τὴν πιὸ πρόσφατο σχετικὴ ἔρευνα, τὴν ὁποίαν ἔκανε ἡ McKinsey & Co., τὸ 45% τῶν σημερινῶν θέσεων ἐργασίας θὰ ἐξαφανισθοῦν τὰ ἑπόμενα 20 χρόνια, ἀπὸ τὴν ἐπέλαση τῶν ἐξύπνων ῥομπότ. Συνέχεια

Βουλευτὲς πλούσιοι ψηφίζουν γιὰ περισσότερο πτωχοποιημένους πολῖτες

185 €, ἀπὸ τὰ 360 €, ἡ κατωτάτη σύνταξις.

300 €, ἀπὸ τὰ 600 €, ὁ κατώτατος μισθός. Συνέχεια

Ξεκινᾶ ὁ Πόλεμος τοῦ Νεροῦ

Τὴν δεκαετία τοῦ ’90 ἡ κυβέρνηση τῆς Βολιβας ἰδιωτικοποίησε τὸ νερό, ἀφοῦ εἶχε ὑπογράψῃ συμφωνίες μὲ τὴν Παγκόσμια Τράπεζα. Μόνον μία ἑταιρεία ἔθεσε ὑποψηφιότητα τιὰ τὴν ἀγορὰ ἀλλὰ καὶ ἂλλες νὰ ἔβαζαν πάλι τὸ ἰδιο ἀποτέλεσμα θὰ εἶχε.

Οἱ τιμὲς αὐξήθηκαν καὶ ἡ πλειοψηφία τοῦ λαοῦ δὲν μποροῦσε νὰ πληρώσῃ, μὲ ἀποτέλεσμα ἐξαθλίωση σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα. Συνέχεια

Φορο-κυνηγητό μέσῳ τῆς ΑΕΠΙ;

Ἡ ΑΕΠΙ [Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Προστασίας τῆς Πνευματικῆς Ἰδιοκτησίας], θὰ συνδεθῇ μὲ τὶς Τράπεζες, ὥστε νὰ βάλουν φόρο  καὶ στὰ πνευματικὰ δικαιώματα τῶν Καλλιτεχνῶν [στιχουργοὶ – μουσικοί.].
Δὲν τὸ λέει κάπου, ἀλλὰ τὸ ἀντιλαμβάνομαι ἐγώ, σκεπτέμενος, διότι πολὺ ἁπλᾶ οἱ ἀπατεῶνες τοῦ Δ.Σ. τῆς ΑΕΠΙ, ἔβαλαν χέρι τὰ χρήματα τῶν δημιουργῶν Καλλιτεχνῶν κι ἐκεῖ, σοῦ λέει: «Πέφτει πολὺ μεγάλη φοροδιαφυγή».
Κι ἔτσι, θὰ δεσμευθοῦν κι αὐτά, μέσῳ τῶν τραπεζῶν, ὡς ἠλεκτρονικῶς ἐπιβαλλόμενο φόρο.
Συνέχεια