Πανθρησκεία καὶ σχολεῖο

Ἐδημοσιεύθη προσφάτως στὸν τῦπο μιὰ δήλωσις-μήνυμα τοῦ ΜητροπολίτουΠειραιῶς Σεραφεὶμ πρὸς τὸν Ἑλληνισμό:

«Αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ μάθῃ ὁ λαός μας ἐπειγόντως, εἶναι αὐτὸ πού, δυστυχῶς, ἀποκρύπτεται μεθοδικά: ὅτι τὸ νέο πρόγραμμα σπουδῶν στὰ θρησκευτικὰ για τοὺς ὀρθοδόξους μόνον μαθητὲς καὶ μαθήτριες, εἶναι πιστὴ ἀντιγραφὴ τοῦ θρησκειολογικοῦ προγράμματος σπουδῶν γιὰ νέους, τῆς νέο-βουδιστικῆς παγκοσμίου ὀργανώσεως Ἀριγκάτου, ἡ ὁποία χρηματοδοτεῖται ἀφειδῶς ἀπὸ τὸν γνωστὸ ἀμερικανὸ ὁλιγάρχη Ντέιβιντ Ῥοκφέλερ»

Συνέχεια

Πίσω ἀπό τόν ἐξισλαμισμό τῆς Εὐρώπης ἡ Πανθρησκεία;

Πίσω ἀπό τόν ἐξισλαμισμό τῆς Εὐρώπης ἡ Πανθρησκεία;Ὑποψιάζομαι πὼς ὄλες οἱ ἀκρότητες στὸν Δυτικὸ κόσμο (οἶκοι κτηνοβασίας, κόμματα παιδεραστῶν, ἔντονες προκλήσεις καὶ ἀκρότητες σὲ gay pride παρελλάσεις κλπ.) ὀργανώνονται βάσει σχεδίου, προσπαθώντας νὰ προκαλέσουν τὸ κοινὸ αἴσθημα ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΥΚΟΛΗ ΤΗΝ «ΛΥΣΗ» ΤΟΥ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ποὺ μᾶλλον τὸν προετοιμάζουν γιὰ τὴν λεγομένη ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ .

Οἱ λόγοι τῆς ἐπιλογῆς του εἶναι ἁπλοῖ.
Συνίστανται στὴν τυφλὴ θρησκοληψία, ποὺ καταργεῖ κάθε ἔννοια φιλοσοφίας καὶ ἐλεύθερης σκέψεως, ποὺ δημιουργεῖ στίφη ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ, ἐνισχύοντας τὸν πρωτογονισμὸ καὶ τὰ βάρβαρα ἐνστικτα . Συνέχεια

Ἐπιστροφὴ στὴν παράδοση.

Ἐπιστροφὴ στὴν παράδοση.3Ἐπισημαίνουμε βέβαια ὅτι ρ/καθολικισμὸς δὲν ὑφίσταται κατ’ οὐσίαν μετὰ τὸ Vatican II.
Ἦταν τὸ δόγμα ποὺ ἀποκαθάρισε τὴν πλειοψηφία ἀλλοτρίων στοιχείων, ἄλλαξε τὰ πάντα, ἐπέστρεψε στὴν πολυαρχία στοὺς οὐρανούς διὰ τῆς θεοποιήσεως τῆς Μαρίας, ἐνσωμάτωσε Πλάτωνα καὶ Ἀριστοτέλη, Ῥωμαϊκὴ θρησκεία καὶ Κελτικὲς παραδόσεις, μύθους καὶ ἑορτές. Συνέχεια

Καὶ ἡ πανθρησκεία προετοιμάζεται ταχύτατα…

Ὅπως λέγαμε ἐδῶ καὶ καιρό, ἡ τραγελαφικὴ ἀπόπειρα κατασκευῆς πανθρησκείας προχωράει πολὺ διασκεδαστικά.

Ἰδίως αὐτὴ ἡ μοντέρνα κακοτεχνία τῶν νεοταξιτῶν βγάζει μάτι βρὲ παιδὶ μου…
Εἴπαμε νὰ σᾶς λείπει ἡ αἰσθητικὴ ἀλλὰ ὄχι κι τόσο πολὺ βρὲ ἀγράμματα! Καὶ ἡ πανθρησκεία προετοιμάζεται ταχύτατα...
Συνέχεια

Ἕνας θρησκευτικὸς ἡγέτης ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ νὰ εἶναι συνεργάσιμος καὶ …ἄθεος!

Ἕνας θρησκευτικὸς ἡγέτης ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ νὰ εἶναι συνεργάσιμος καὶ ...ἄθεος!1Ἡ φωτογραφία, ἐνὸς προσευχομένου Ἰμάμη, τραβήχτηκε σ’ ἕνα τζαμὶ (πρῴην ὀρθόδοξη ἐκκλησία) στὴν περιοχὴ τῆς Ἀμάσειας, στὸν τροῦλο τῆς ὁποίας διατηρήθηκε ἠθελημένα ἡ τοιχογραφία τοῦ Χριστοῦ, ἀπὸ τοὺς ντόπιους μουσουλμάνους.
(Πηγή: Olympia.gr)
Βέβαια ἡ λήψη τῆς φωτογραφίας δὲν ἔγινε ἐν ὤρᾳ προσευχῆς, ὅπως θέλουν νὰ μᾶς πείσουν, ἀλλὰ στήθηκε κανονικὰ γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ Τούρκου ἀρθρογράφου. Συνέχεια

Ἅγιος Βασίλειος καὶ ὄχι Σάντα Κλάους.

Ἅγιος Βασίλειος καὶ ὄχι Σάντα Κλάους.

Ὁ Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας, ὁ εἷς ἐκ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, πατέρας καὶ διδάσκαλος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, γεννήθηκε γύρω στὸ 330 μ.Χ. στὴ Νεοκαισάρεια τοῦ Πόντου. Προερχόταν ἀπὸ πλούσιο χριστιανικὸ οἶκο εὐγενῶν. Ἀπὸ νεαρῆς ἡλικίας σπούδασε στὰ σημαντικότερα ἐπιστημονικὰ πνευματικὰ κέντρα τῆς ἐποχῆς τουˑ στὴν Καισαρεία, στὸ Βυζάντιο, στὴν Ἀθήνα. Καταρτήστηκε σὲ ἐπιστήμες ὅπως φιλοσοφία, ρητορική, γραμματική, ἀστρονομία, ἰατρική. Ὁ ἴδιος δίδασκε ρητορικὴ τέχνη. Οἱ ἀρετὲς του τὸν Συνέχεια