Ὑποβιβάζοντας τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο σὲ καρικατούρα τοῦ …ἀνθρώπου!!!

«Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος θὰ πρέπῃ νὰ θεωρηθῇ μία καρικατούρα τοῦ Homo sapiens, ὡς μία παρέκλησις, ἕνα ἀποκτηνωμένο ἀνθρώπινο ὃν τὸ ὁποῖο στερεῖται τὴν ὁλότητα ποὺ τὸν διακρίνει ἀπὸ τὸ ζωικὸ βασίλειο. Συνέχεια

Θύματα πολυεπιπέδου προπαγάνδας!!!

Θυμᾶστε στό ὕστερο διάστημα τῆς κυβερνήσεως Σαμαρᾶ, τήν ἀντιπαράθεση στά κοινωνικά δίκτυα γιά τό φρέσκο γάλα;;;
Εἶχε ἀναχθῇ σὲ ὑπ’ ἀριθμὸν ἕνα προαπαιτούμενο γιὰ τὴν σωτηρία τῆς χώρας…

Συνέχεια

Ὑποτιμώντας τὴν …gay αἰσθητική!

Gay αἰσθητικὴ

Δίαιτες οἱ γυναῖκες κάνουν καὶ σὲ ἄλλους χώρους, ὅπως στον ἀθλητισμό· πληθώρα θυμάτων ὅμως ἀπὸ νευρικὴ ἀνορεξία συναντᾶμε μόνον στὸν χῶρο τοῦ μόντελινκ.
Τί διαφοροποιεῖ τόν χῶρο τοῦ μόντελινκ ἀπό τούς ἄλλους χώρους;
Ἐλᾶτε τώρα, ὅλοι ξέρουμε· κυριαρχεῖται ἀπὸ ὁμοφυλοφίλους.
Δὲν μπορεῖς νὰ κάνῃς καριέρα στὴν μόδα ἐὰν δὲν μάθῃς νὰ «ψήνῃς τὸ ψάρι καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρές» (ὁσονούπω ἔρχεται καὶ στὸν καλλιτεχνικὸ χῶρο καὶ στὰ ΜΜΕ).

Συνέχεια

Χρειαζόμεθα μόνον …τεχνοκράτες!!!

Ἔ, ναί…
Δὲν παράγουμε (προγραμματιστές) Ἅρη Πορτοσάλτε καὶ Κώστα Μπογδάνε…

Συνέχεια

Δέν εὐθύνονται οἱ ναζί γιά τό «Ὁλοκαύτωμα τῶν ἑβραίων;»

Ὁ Νετανιάχου εἶπε τὸ προφανὲς καὶ γνωστὸ σὲ ὅλους ὅσους προτιμοῦν τὴν Ἱστορία ἀπὸ τὸ νὰ ἀναμασοῦν προπαγάνδα…

Βέβαια, δὲν εἶπε ὅλη τὴν ἀλήθεια ἀλλὰ ὅση ἤθελε, γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσῃ τὴν σκοπιμότητα τῆς παρεμβάσεώς του, ποὺ ἦταν στὴν πρὸ κειμένη περίπτωση ἀντιμουσουλμανικὴ καὶ αὐτὸ διότι πέραν ἀπὸ τὸν Μεγάλο Μουφτὴ Χᾶζ Ἀμὶν ἀλ-Χουσεϊνί, τὴν λογικὴ τοῦ μαζικοῦ ἐξανδραποδισμοῦ τῶν Ἑβραίων τὴν ἐστήριξαν καὶ ἐπιφανεῖς Ἑβραῖοι, ὥστε ὁ οἶκτος τοῦ κόσμου νὰ γίνῃ ἡ βάσις τῆς ἰσχυροποιήσεως καὶ ἱδρύσεως τοῦ ἑβραϊκοῦ κράτους στὴν Παλαιστίνη…
Συνέχεια

Ζώντας καθημερινῶς μὲ τὴν …«τρομοκρατία»!

Καθημερινὸ φαινόμενον κατήντησε πιά. 

Συναγερμὸς καὶ πάλι στὶς Βρυξέλλες. Συνέχεια