Δέν εὐθύνονται οἱ ναζί γιά τό «Ὁλοκαύτωμα τῶν ἑβραίων;»

Ὁ Νετανιάχου εἶπε τὸ προφανὲς καὶ γνωστὸ σὲ ὅλους ὅσους προτιμοῦν τὴν Ἱστορία ἀπὸ τὸ νὰ ἀναμασοῦν προπαγάνδα…

Βέβαια, δὲν εἶπε ὅλη τὴν ἀλήθεια ἀλλὰ ὅση ἤθελε, γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσῃ τὴν σκοπιμότητα τῆς παρεμβάσεώς του, ποὺ ἦταν στὴν πρὸ κειμένη περίπτωση ἀντιμουσουλμανικὴ καὶ αὐτὸ διότι πέραν ἀπὸ τὸν Μεγάλο Μουφτὴ Χᾶζ Ἀμὶν ἀλ-Χουσεϊνί, τὴν λογικὴ τοῦ μαζικοῦ ἐξανδραποδισμοῦ τῶν Ἑβραίων τὴν ἐστήριξαν καὶ ἐπιφανεῖς Ἑβραῖοι, ὥστε ὁ οἶκτος τοῦ κόσμου νὰ γίνῃ ἡ βάσις τῆς ἰσχυροποιήσεως καὶ ἱδρύσεως τοῦ ἑβραϊκοῦ κράτους στὴν Παλαιστίνη…
Συνέχεια





Γιατί …ζηλεύουμε τήν Γερμανία;

Σήμερα ἡ Bild (22 Ἰουνίου) ἔριξε τὸ τεῦχος της στα γραμματοκιβώτια τῶν σπιτιῶν τῆς περιοχῆς.

Ὅλη ἡ πρώτη σελὶς καταλαμβάνεται ἀπὸ μίαν τυπικὴ Γερμανίδα κούκλα, μὲ μπικίνι στὰ χρώματα τῆς σημαίας, ἄσπρη κάλτσα, πλαστικὴ παντόφλα, μπῦρα κουτάκι στὸ χέρι καὶ τὴν ἐφημερίδα τοῦ λαοῦ στὴν μασχάλη…

Ὑπερτίτλος: «Ὄρεξη γιὰ Γερμανία» καὶ συμπληρωματικά: «γιατὶ ὁ κόσμος μᾶς ζηλεύει γιὰ τὴν οἰκονομία μας, τὴν κουλτούρα μας καὶ τὴν πολιτική μας σταθερότητα. Καὶ γιὰ τὸ ποδόσφαιρο, οὕτως ἢ ἄλλως».

Συνέχεια





Γραφὴ παρανόμων

Γραφὴ παρανόμων:
Πῶς διεσφαλίζετο ἡ σταθερότης, ἡ ἔλλειψις ἀντιφάσεων καὶ ἡ μὴ μεταβολὴ τῶν νόμων, στὴν Ἀθηναϊκὴ Δημοκρατία τῶν κλασσικῶν χρόνων.

Στὴν άρχαία Ἀθήνα τοῦ -4ου αἰῶνος παρατηρῶνται τρία ἐκπληκτικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ νομικοῦ συστήματος.

Τὸ πρῶτον εἶναι ὅτι οἱ ἐπονομαζόμενοι «νομοθέται» δὲν ἔπαιρναν αὐτοπροσώπως τὴν πρωτοβουλία προτάσεως νέων νόμων – οἱ προτάσεις μποροῦσαν νὰ ὑποβληθοῦν ἀπὸ κάθε Ἀθηναῖο πολίτη καὶ οἱ «νομοθέτες» ἀπλῶς ἀποφαίνοντο ὑπὲρ ἢ κατὰ τῶν προτάσεων ποὺ εἶχαν τεθῆ στὴν κρίση τους.

Συνέχεια





Ὠφέλιμη …ἀνηθικότης τοῦ (κάθε) «νεοφιλελέ»!!!

Νεοφιλελὲς εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἀλλάζει κόμματα τύπου «Ποταμιοῦ», «Δράσεως» καὶ ΔΗΞΑ σὰν τὰ ὑποκάμισα.

Συνέχεια





Φουρφούρια …αἰολικά!!!

Πικρές, ἀλλὰ ἐγκυρότατες, ἀλήθειες γιὰ τὰ αἰολικά!
(καὶ μία πρόβλεψις, γιὰ τὴν ὁποίαν κόβω τὸ κεφάλι μου…!!!)

ἀντιγράφω ἀπὸ Γεώργιο Βαλαβάνη: Συνέχεια





Βιομηχανία …τρουπώματος!!! (β)

Θές προσωπικό καθαριότητος;
Ἐργάτες πάσης φύσεως; Τεχνίτες κλπ;

Ἁπλῆ καὶ δοκιμασμένη συνταγή. Προσλαμβάνεις κάτι χιλιάδες συμβασιούχους γιὰ αὐτὲς τὶς ἀνάγκες πού, μόλις λήξει ἡ σύμβασίς τους μονιμοποιῶνται. Στὸν δρόμο θὰ τ’ ἀφήσουμε τὰ δικά μας τὰ παιδιά.

Μόλις μονιμοποιηθοῦν ὅμως, τέρμα τὰ σκουπίδια, τὰ ἐργοτάξια, οἱ ἐργασίες καὶ τὰ μερεμέτια. Τί καλλίτερο ἀπό τό νά μετατραποῦν σὲ διοικητικὸ προσωπικό;
Νά τά τρώῃ τ’ ἁγιάζι καί τό λιοπύρι τά παιδιά;

Κι αὐτόματα προκύπτουν νέες ἀνάγκες, μιᾶς καὶ οἱ προηγούμενοι ἄφησαν σκοῦπες, φαράσια, ἐργαλεῖα, σκάλες καὶ χορτοκοπτικὰ καὶ στρογγυλοκάθησαν μπροστὰ ἀπὸ ἕνα μόνιτορ.
Γι’ αὐτὸ καὶ κάθε χρόνο ἔχουμε τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια.

Φυσικὰ οἱ μέντορες καὶ διαχρονικοὶ ἐφευρέτες εἶναι τὸ ΠΑΣΟΚ καὶ ἡ ΝΔ.
Ὁ ΣΥΡΙΖΑ τί νά κάνῃ; Ἀριστεροὶ εἶναι, τοὐλάχιστον ἔτσι ἰσχυρίζονται, ὄχι μαλάκες. Ὅλο καὶ κάποια φόρμουλα θὰ βρεθῇ. Στὴν Ἑλλάδα εἴμαστε…
Καὶ πάντα εὑρίσκεται.
Διότι εἴμεθα… βέσθοιτη, ἀκοῦμαι πάντα τὴν φονὴ τοῦ λαοῦ καὶ πλαῖον τούτου ἤμαιθα πρωπαντὼς Δοιμωκράτες (τοῦ κώλου θὰ ἔλεγα ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι θέμα ἄλλης συζητήσεως)…

Καληνύκτα φίλοι μου καὶ συμπολίτες αὐτῆς τῆς ὑπέροχης μπανανίας…

Ἀθανασάκης Ἀπόστολος

Βιομηχανία …τρουπώματος!!!