Λαός σοφός…;;;;

«Ὅλα δείχνουν ἕναν άνθρωπο παράφρονα», εὶπε μιλώντας σὲ ἐκπομπὴ ὁ δικηγόρος τοῦ δράστου Χρήστου Μπαλαντίνα.

Κάποιοι τὸ βλέπαμε καὶ ἀντιδρούσαμε, δεχόμενοι ὕβρεις καὶ ἀπειλές.
Ἐνῶ οἱ περισσότεροι ἀδιαφοροῦσαν καὶ μᾶς παρῴτρυναν νὰ μὴν ἀσχολούμεθαμ ξεχνώντας τὴν συλλογικὴ εὐθύνη, πὼς ὅλοι εἴμεθα ὑπεύθυνοι. Συνέχεια

Ῥόλος τῆς Ἑλλάδος καί τῆς ἀριστερᾶς;

Προλαβαίνετε…

Όλοι σήμερα, στις επτάμισυ τ’ απόγευμα, στο Novus City Hotel (ιδέα δεν έχω που είναι), όπου πραγματοποιείται ανοικτή εκδήλωση με θέμα: «Διεθνείς πολιτικές εξελίξεις, ο ρόλος της Ελλάδας και της Αριστεράς»!Ῥόλος τῆς Ἑλλάδος καί τῆς ἀριστερᾶς;1

Συνέχεια

Κλωσσώντας αὐγὰ φιδιοῦ…

Κλωσσώντας αὐγὰ φιδιοῦ...Ἔγραφα πρὶν λίγες ἡμέρες π;νς…. «Ὅταν κλωσσᾷς αὐγὰ φιδιοῦ, μὴν περιμένῃς νὰ βγοῦν ἀηδόνια».

Γιὰ τὰ ἐπικίνδυνα «φίδια» τοῦ Σῶῤῥα.
Συνέχεια

Πανταχοῦ παρόντες ἐπιτήδειοι…

Στὴν ἐποχὴ τῶν πονηρῶν… Οὐδεὶς δικαιοῦτναι νὰ δηλώνῃ, ἢ καὶ νὰ εἶναι, ἀφελής…
Οἱ ἐπιτήδειοι εἶναι πανταχοῦ παρόντες καὶ  μὲ στόχους συγκεκριμένους: τὴν ἐξουσία!!!
Οἱ ὀρδὲς τῶν ἀφελῶν ἂς προσέχουν… Συνέχεια

Τὰ ἐπικίνδυνα «φίδια» τοῦ Σῶῤῥα

«Ὅταν κλωσσᾷς αὐγὰ φιδιοῦ, μὴν περιμένῃς νὰ βγοῦν ἀηδόνια».

Τὰ ἐπικίνδυνα «φίδια» τοῦ Σῶῤῥα

Δεῖτε τὸν ὅρκο τῶν μελῶν τῆς ὀργανώσεως Σῶῤῤα καὶ τὸ πῶς μυοῦνται οἱ «πολεμιστὲς τοῦ φωτός»!
«Ὁρκίζομαι ὑπακοὴ στὰ ἑλλάνια ἀξιακὰ πρωτόκολλα καὶ στὸν πολέμαρχο (προφανῶς τὸν Σῶῤῥα) Συνέχεια

Ἐπικλήσεις γιὰ βροχὴ …δισεκατομμυρίων!!!

Ἰτέα… Τὴν  Κυριακή!

Ἐπικλήσεις γιὰ βροχὴ ...δισεκατομμυρίων!!!3 Συνέχεια