Ἱπποδρομία Δουρείων Ἵππων

Νὰ ποῦμε μίαν ἀλήθεια, ποὺ ξέρουν οἱ παροικοῦντες τὴν Ἱερουσαλήμ: ἡ Δικαιοσύνη εἶναι βιλαέτι τῆς ΝΔ, ὅπως ὁ συνδικαλισμὸς τοῦ Σύριζα. Ἐξοργίζομαι νὰ ἀκούω στὰ κανάλια τὰ περί: στυγνῆς δικτατορίας τοῦ Σύριζα· μὴ ἀνεξαρτησίας τῆς δικαιοσύνης, λόγῳ τῆς ἄκομψης μετακινήσεως τῆς Θάνου στὸ Μαξίμου· συνταγματικῆς ἐκτροπῆς, λόγῳ τῶν βλακωδῶν τηλεφωνημάτων τοῦ Καμμένου· καὶ ἄλλα ἠχηρὰ παρόμοια. Δυστυχῶς αὐτὴ εἶναι ἡ ποιότητα τῆς πολιτικῆς συζητήσεως, τῆς ὁποίας τὴν ἀτζέντα —μὴν ξεχνᾶμε— θέτουν πάντοτε ἡ ἀντιπολίτευσις καὶ τὰ ΜΜΕ, γιατὶ ἡ ἑκάστοτε συμπολίτευσις εἶναι πάντοτε βολεμένη. Τάχατες νοιάζονται γιὰ τὴν δημοκρατία: Ποιοί; Τὰ ἰδιωτικὰ ΜΜΕ! Μερικὲς φορὲς ἐκπλήσσομαι ἀπὸ τὸν τεράστιο βαθμὸ ἀφελείας ποὺ προϋποθέτει ἡ σύγχρονος ἐπικοινωνιά.
Συνέχεια

Δικηγόρων προστασία ἤ …εἰδική μεταχείρισις;

Σχετικὰ μὲ τὴν ἀπόφαση ντροὴ τῆς ἀρχῆς προστασίας προσωπικῶν δεδομένων γιὰ τὰ POS στοὺς δικηγόρους.

Δηλαδὴ ὅταν ἑκατοντάδες πολίτες ἀνὰ ἑβδομάδα ἐπισκέπτονται ἐργατολόγους καὶ οἱ ἐργατολόγοι εἰσπράτουν 50άρικο/ἐπίσκεψη (τὸ ἐλάχιστον) ἧτοι 20 μαῦρα 50άρικα τὴν ἡμέρα, ἧτοι κάπου 6000 εὐρῶ μαῦρα τὴν ἑβδομάδα, ἧτοι τὸ ἐλάχιστον 20.000 εὐρῶ μαῦρα τὸν μῆνα, ἦτοι τὸ ἐλάχιστον ἄντε …160.000 εὐρῶ μαῦρα ἐτησίως…
Συνέχεια

Διατηρώντας συστηματικῶς ἐν καταστολῇ τὴν Δικαιοσύνη

Τὸ μεγάλο κόλπο τῆς «βρώμικης» Δικαιοσύνης
Ἀνύπαρκτος μηχανογράφησις μὲ δόλο.

Συνέχεια

Χώρα ὅπου κάθε ἀντισυνταγματικότης «νομιμοποεῖται» …δικαστικῶς!!

15 μῆνες ἀπλήρωτη ἡ κοπέλα κι αὐτοκτόνησε.

Κάποιος μπορεῖ πολὺ εὔλογα νὰ πῇ ὅτι οἱ δικαστὲς ποὺ εἶπαν ὅτι τὸ νὰ σὲ ἀφήνουν ἀπλήρωτο δὲν ἀποτελεῖ βλαπτικὴ μεταβολὴ τῆς συμβάσεως, εἶναι οἱ ἠθικοὶ αὐτουργοὶ καὶ αὐτοῦ τοῦ ἐγκλήματος.
Ὅπως καὶ ὀλῶν τῶν ὑπολοίπων ἐγκλημάτων…

Ἡ Ἑλλὰς εἶναι ἡ μόνη χώρα τῆς Εὐρώπης ποὺ ὅλα τὰ μνημονιακὰ ἐκτρώματα -περιλαμβανομένου τοῦ ἐξωφρενικοῦ ΕΝΦΙΑ- πέρασαν καὶ πῆραν τὴν μεγάλη σφραγίδα ἀπὸ τὸ κατεστημένο, τῶν μεγαλο-δικαστῶν.
Αὐτῶν τῶν Δικαστῶν ποὺ δὲν θέλουν νὰ δηλώνουν «πόθεν ἔσχες».

Βέργος Κωνσταντῖνος

εἰκὼν

Δικαιοσύνη («ἑλληνική») καὶ ἀριστερά…

Ἀριστερὰ καὶ Ἑλληνικὴ Δικαιοσύνη

Ἐπιστολὴ πρὸς τὸ Δ.Ν.Τ.  μάθαμε πὼς ἔστειλε ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνησις,  καὶ τὴν ὁποίαν ὑπογράφουν οἱ Τσίπρας-Τσακαλῶτος. Συνέχεια

Δικαστές ὑπερασπίζονται τήν ἀνεξάρτητο δικαιοσύνη;

Ἡ Ἕνωσις Δικαστῶν καὶ Εἰσαγγελέων κατηγορεῖ μὲ δελτίο τύπου τὴν κυβέρνηση ὅτι ἀντιμετωπίζει τὴν Δικαιοσύνη ὡς «θεσμικὸ ἐμπόδιο», «συμβάλλει καθοριστικὰ στὴν ἀμφισβήτηση τοῦ κράτους δικαίου» καὶ κάνει «ἀνυπολόγιστο ζημία» στὴν χώρα καὶ τὴν Δημοκρατία, καταλήγοντας ὅτι «οἱ δικαστικοὶ καὶ εἰσαγγελικοὶ λειτουργοὶ προασπίζονται καὶ περιφρουροῦν τὴν ἀνεξαρτησία τῆς Δικαιοσύνης, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ τελευταῖο καταφύγιο γιὰ κάθε ἀδικημένο πολίτη».

Συνέχεια