Ὥς τέχνη ἀναβαπτίζουν ὅλα τὰ …σκουπίδια!!!

Ὅ,τι ἀνισόῤῥοπο καὶ διεστραμμένο ὑπάρχει μέσα στὸ μυαλὸ τοῦ ὁποιουδήποτε ψυχοπαθοῦς, βαπτίζεται τέχνη καὶ ἀποδίδεται ὡς εἰκονικὴ ἔκφρασις ἑνὸς μηνύματος.

Τὸ «ἔργο»- ἔκτρωμα αἰσθητικῆς δέν σᾶς θυμίζει μίαν ἀψίδα ἀπό κάδους σκουπιδιῶν τοῦ Δήμου;

Έγιναν τα αποκαλυπτήρια του νέου Μνημείου Γενοκτονίας στον Πειραιά

Συνέχεια

Θάβοντας τὰ ἐγκληματικὰ λάθη πίσω ἀπὸ …νόμους!!!

Σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο, αφού ληφθούν υπ’ ‘οψιν τα λάθη του παρελθόντος φτιάχνονται, νόμοι για να μην επαναληφθούν αυτά τα λάθη και για να ρυθμισθεί ομαλά, σε νέες υγιέστερες βάσεις, το μέλλον.

Σε εμάς, αφού ληφθούν υπ’ όψιν τα λάθη του παρελθόντος, φτιάχνονται νόμοι με σκοπό να τα εξαφανίσουν από τον νομικό κόσμο, ώστε να μπορούν χωρίς πρόβλημα, τα ίδια λάθη, να επαναληφθούν στον πραγματικό κόσμο στο μέλλον.

Συνέχεια

Ὑπὸ συνθῆκες παρακμῆς…

Ποῦ φαίνεται ὅτι ἕνα ἔθνος τελεῖ ὑπό παρακμή;;;

Στὰ …πρότυπα!!

Ὅταν κάποτε τὸν πατριωτικὸ χῶρο τὸν ἀντιπροσώπευε ἡ γριούλα τῆς φωτογραφίας, ποὺ ἔφυγε σὲ ἡλικίας 92  ἐτῶν σὰν προχθές, πρὶν ἀπὸ 35 χρόνια, γνωστὴ καὶ σὰν «κυρὰ τῆς Ῥῶ»  (κατὰ κόσμον Δέσποι

Συνέχεια

Ὑπάκουοι δοῦλοι ἐκπαιδεύουν ὑπάκουα δουλάκια!!!

Ἐνᾦ παραλλήλως λειτουργοῦν ὡς ἐπιτόπιοι ἐπόπτες καταστολῆς καὶ …ἀποκεφαλισμοῦ κάθε ἀντιλογοῦντος!!!

Δὲν εἶναι πολλὲς ἡμέρες ποὺ ἔγινα …λαθρακουστὴς μίας συνομιλίας.
Δύο γειτόνισσες, ἀπὸ τοὺς ἐξῶστες τους, συνῳμιλοῦσαν γιὰ τὰ παιδιά τους καὶ γιὰ τὸ νέο σχολικὸ πρόγραμμα, ποὺ θὰ κρατᾶ τὰ παιδιὰ στὰ σχολεῖα ἔως τὸ ἀπόγευμα. Ἡ μία ἐκ τῶν δύο, ποὺ πιὸ ἥρεμη καὶ χαμηλῶν τόνων, ἦταν ἐπιφυλακτική, διότι τὸ παιδί της, πολὺ μικρὸ ἀκόμη, θὰ πρέπη νὰ παραμένη ἔως τὶς 16:00 (4:00 μ.μ.) στὸ σχολεῖο, ἐξέφραζε ἐνστάσεις κι ἀμφιβολίες γιὰ τὶς νέες ὑπουργικὲς ἀποφάσεις. Κατ’  αὐτὴν ἔπρεπε τὸ παιδάκι νὰ ἐπιστρέφῃ στὴν ἀγκαλιὰ τῆς μητέρας του ἔως τὶς 12:00 τὸ μεσημέρι.
Συνέχεια

Γενικὲς καὶ ἀπεριόριστες κατασχέσεις πρὸ τῶν πυλῶν!!!

Όχι μόνον υπέγραψαν την αύξηση του ΕΦΚΑ σε δυσθεώρητα επίπεδα από το 2018 (υπολογισμός βάσει τζίρου χωρίς την έκπτωση των δαπανών για ασφάλιση) αλλά και την βεβαίωση-είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών μέσω ΤΑΞΙΣ.7
Συνέχεια

Θέμα μόνον …παρανόμων καὶ ἀντισυνταγματικῶν κατασχέσεων!!!

Τὸ εἴχα ξαναδημοσιεύσει πρὶν ἀρκετὸ καιρό, ἀλλὰ τὸ ξαναδημοσιεύω λόγῳ τοῦ ὅ,τι τὰ κρούσματα σὲ συμπολίτες μας πληθαίνουν, ὡστὲ νὰ ἐνημερωθοῦν.
Διότι κάθε δέσμευσις ὁποιουδήποτε περιουσιακοῦ στοιχείου εἶναι παράνομος, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ παραβιάζεται ἀπόφασις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας. Συνέχεια