Δημοσίου χρέους μητσοτακικὴ συνεισφορὰ

Καὶ γιὰ νὰ μὴν ξεχνᾶμε τὴν συνεισφορὰ τοῦ Μητσοτάκη σὲ δημόσιο χρέος στὸν τόπο.

Ἐπὶ τῆς μικρῆς σὲ διάρκεια διακυβερνήσεώς του (90-93), τὸ χρέος πῆρε τέτοια κάθετα αὐξητικὴ ῥοπή, ὅσο ἐπὶ οὐδενὸς ἄλλου.
Σχεδὸν ἐδιπλασίασε τὸν δανεισμὸ τοῦ «σιδερένιου». Συνέχεια

Χαράτσι καὶ στὸ νερό!!!

Νέο χαράτσι ἀπὸ τὸ 2018 κι αὐτὴ τὴν φορὰ στὸ νερό!

Χαράτσι, δῆθεν γιὰ τὸ περιβάλλον, οἰκολογικὸ καὶ καλά, ὅπως καὶ τὰ πράσινα ἄλογα ἕνα πρᾶγμα….. Συνέχεια

Γενικὲς καὶ ἀπεριόριστες κατασχέσεις πρὸ τῶν πυλῶν!!!

Όχι μόνον υπέγραψαν την αύξηση του ΕΦΚΑ σε δυσθεώρητα επίπεδα από το 2018 (υπολογισμός βάσει τζίρου χωρίς την έκπτωση των δαπανών για ασφάλιση) αλλά και την βεβαίωση-είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών μέσω ΤΑΞΙΣ.7
Συνέχεια

Θέμα μόνον …παρανόμων καὶ ἀντισυνταγματικῶν κατασχέσεων!!!

Τὸ εἴχα ξαναδημοσιεύσει πρὶν ἀρκετὸ καιρό, ἀλλὰ τὸ ξαναδημοσιεύω λόγῳ τοῦ ὅ,τι τὰ κρούσματα σὲ συμπολίτες μας πληθαίνουν, ὡστὲ νὰ ἐνημερωθοῦν.
Διότι κάθε δέσμευσις ὁποιουδήποτε περιουσιακοῦ στοιχείου εἶναι παράνομος, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ παραβιάζεται ἀπόφασις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας. Συνέχεια

Δέν ὑπάρχει ἕνα ὅπλο;

Οἰκόπεδο μὲ δόσεις…

μία δραχμή… μία στάλα αἷμα…
καὶ μετὰ τουβλάκι τουβλάκι νὰ σηκώνῃς τοίχους… Συνέχεια

Θὰ ἦταν καλὸ νὰ ξαναψηφίζατε …ΣΥΡΙΖΑ!!!

Αφιερωμένο…
«Στην Ελλάδα που αντιστέκεται, στην Ελλάδα που επιμένει…»

Η…θεία.
Η θεία (μην με ρωτάτε τι και πώς) έχει, εδώ και χρόνια, ιδιόκτητο φαρμακείο και κονομάει. Ο σύζυγος ήταν πολιτικός μηχανικός, ενασχολούμενος με τις οικοδομές και κονόμησε κι’ αυτός, μέχρι που λόγω υγείας βγήκε στην σύνταξη και τώρα απασχολείται κι’ αυτός στο φαρμακείο.

Συνέχεια