Ῥέουν τὰ ἑκατομμύρια πρὸς τοὺς …«ἀνθρωπιστές»!!!

Λειτουργία Δομῶν Φιλοξενίας ἀσυνοδεύτων ἀνηλίκων στὴν Λέσβο, ἀπὸ τὴν «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ».
(προϋπολογισμὸς 1.832.805,26 εὐρῶ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Συνέχεια

Χαμένα ἑκατομμύρια τοῦ Ἄκη

Ἡ Ὁμοσπονδιακὴ Εἰσαγγελία τῆς Βέρνης ἀμετάκλητα ἀποφάνθηκε, ὅτι τὰ 67 ἑκατομμύρια € ἣ 80 ἑκατομμύρια $ ποὺ εὑρέθησαν σὲ λογαριασμοὺς προέρχονται ἀπὸ μίζες ἐξοπλιστικῶν, καὶ «δικαιοῦχος» εἶναι ὁ Τσοχατζόπουλος.

Συνέχεια

Λαθρεμπορίου κρατικὴ προστασία

Μὲ ἀφορμὴ τὸ ναυάγιο τοῦ πλοίου «Ἁγία ζώνη» καὶ μετὰ τὶς ἀπίστευτες ἀποκαλύψεις ποὺ ἔρχονται στὴν δημοσιότητα, γίνεται ξεκάθαρο πὼς τὸ λαθρεμπόριο καυσίμων ἀποτελεῖ κράτος ἐν κράτει καὶ πὼς τὸ δημόσιο χάνει σὲ φόρους περισσότερα ἀπὸ ἀπὸ ἕνα δισεκατομμύριο εὐρῶ ἐτησίως. Συνέχεια

Ὑπέροχη μὰ …πανάκριβη μουσικὴ ὑπόκρουσις ἀπὸ τὴν Cosmote

Oh can’t you see, you belong to me…

Ἡ ὑπέροχη μουσικὴ ὑπόκρουσις τῆς Cosmote. Πληρώνεις γιὰ νὰ τὴν ἀκοῦς βέβαια καὶ μάάλιστα πολὺ ἀκριβά. Τὴν τελευταία φορὰ ἀφαιρέθησαν 15 εὐρῶ ἀπὸ τὸν λογαριασμό μου γιὰ μερικὰ λεπτὰ ἀναμονῆς. Ὄχι γιὰ συνομιλία μὲ ἐκπρόσωπο τῆς ἑταιρείας, ἀλλὰ μόνον γιὰ τὴν ἀναμονὴ μὲ μουσικὴ ὑπόκρουση. Ὅταν διαμαρτυρήθηκα μοῦ εἶπαν ὅτι ἡ κλήσις μου ἦταν ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ ἐπειδή.
Ἄσχετα βέβαια ἐὰν τὰ τέλη εἶχαν καταργηθῇ χάριν στὴν πολιτικὴ τῆς Ε.Ε.. Συνέχεια

Διασώζουμε τὰ ἀκίνητά μας ἀπὸ τοὺς πλειστηριασμοὺς τοῦ Δημοσίου

Τεχνικὴ γιὰ ἀπαλλαγή σας ἀπὸ πλειστηριασμοὺς Δημοσίου σὲ ἀκίνητά σας!!!

Ψέμματα σᾶς λὲν γιὰ νὰ σᾶς τρομοκρατήσουν!
Ἰδοῦ λοιπὸν τὰ μέτρα σωτηρίας σας.
  • 1ον. Πιστοποιημένος ἐκτιμητὴς ἀνεβάζει (ὅπου αὐτὸ εἶναι τεχνο-οικονομικῶς δυνατόν) τὴν τιμὴ τοῦ ἀκινήτου. Συνέχεια
Χαοτικὲς …«τρῦπες» δημοσίων ἐσόδων!!!

«Τρύπα» ὕψους 682 ἑκατομμυρίων εὐρῶ στὰ ἔσοδα τοῦ προϋπολογισμοῦ στὸ ἑπτάμηνον τοῦ 2017, διαπιστώνει ἡ κυβέρνησις.

Συνέχεια