Χορταίνουμε ὅμως ἀπὸ …ἀνάπτυξιν!!!

Λοιπόν…
Ἔχουμε καὶ λέμε:

  • Τὸ λιμάνι τοῦ Πειραιῶς, στοὺς Κινέζους.
  • Τὰ ἀεροδρόμια, στοὺς Γερμανούς. Συνέχεια
Τί νά μᾶς ἑτοιμάζῃ τό Κ.Κ.Ε. σέ περίπτωσιν πολέμου;

Τί νά μᾶς ἑτοιμάζῃ τό Κ.Κ.Ε. σέ περίπτωσιν πολέμου;1

Τί ἐννοεῖ ὁ ποιητής ὠέο;;;;

«…Δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν οι παράγοντες που θα οδηγήσουν στην επαναστατική κατάσταση. Το βάθεμα της οικονομικής κρίσεως, η όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων, που φθάνουν έως τις πολεμικές αναμετρήσεις, είναι δυνατό να δημιουργήσουν τέτοιες συνθήκες στην Ελλάδα. Συνέχεια

Γιατί ἡ Ἐλλάς εἶναι χαμένη ἀπό χέρι;

Γιατί ἡ Ἐλλάς εἶναι χαμένη ἀπό χέρι;Ἡ ἰσχύς, ἡ οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ εὐρωστία, ἡ αἰσιοδοξία, ἡ εὐημερία καὶ τὸ κοινωνικὸ κράτος κρέμονται ἀπὸ μία μαγικὴ λέξη: ἀνάπτυξις.

Τί εἶναι «ἀνάπτυξις» καί πῶς ὁρίζεται;
Πρὶν ἑκατὸ χρόνια ἡ ἀνάπτυξις καθῳρίζετο σὲ σχέση μὲ τὶς βιομηχανικὲς καμινάδες. Ἀνεπτυγμένη ἦταν ἡ χώρα μὲ πολλὲς καμινάδες, δηλαδὴ μία βιομηχανικὴ χώρα καὶ πολιτισμένη ἦταν ἡ χώρα τῆς ὁποίας ἡ ἀτομικὴ οἰκονομία ἦταν ἀστική. Αὐτὸ ἔδινε πλοῦτο καὶ ἰσχύ.
Συνέχεια

Λύσεις …Βενεζουέλας!!!

Αύτὴ  εἶναι ἡ διαφορὰ φίλοι μου.

Ἡ διαφορὰ τοῦ νὰ πιστεύῃς
ὅτι θὰ βγῆς ἀπὸ τὸ οἰκονομικὸ τέλμα μὲ
ἐλάφρυνση τῆς φορολογίας,
κίνητρα γιὰ ἐπιχειρήσεις, Συνέχεια

Χάνοντας καὶ ἀπὸ ἀνταγωνιστικότητα!!!

Πέντε (5)  θέσεις στὸν Δείκτη Παγκοσμίου Ἀνταγωνιστικότητος, 2016-2017, ἔχασε ἡ Ἑλλάδα 
Στὴν 86η θέση μεταξὺ 138 κρατῶν

Χάνοντας καὶ ἀπὸ ἀνταγωνιστικότητα!!! Συνέχεια

Περὶ …«ἀναπτύξεως» ἄλλων ἐποχῶν…

Περὶ ...«ἀναπτύξεως» ἄλλων ἐποχῶν...

Βρῆκα πρὸ ἡμερῶν, 85ετῆ συνάδελφο Μηχανολόγο, τὸν ὁποῖο πρὶν χρόνια εἴχα ὑπεργολάβο, ὅταν κάναμε ἕνα μεγάλο ἔργο στὴν τότε Χαλυβουργία Θεσσαλίας (νῦν Ἑλλάδος).

Ὁ κύριος Κώστας, μιλοῦσε στὸ μορφοσίδερο. Ἢταν σὰν νὰ ἦταν προέκτασις τῶν χεριῶν του.
Πονοῦσε στὴν ἕλξη, ἀνακουφιζόταν ὅταν στηριζόταν καλά, ἤξερε πῶς νὰ τὸ ἑνώσῃ (προτιμοῦσε πάντα λύσεις μὲ βίδες ἀντὶ γιὰ κολλήσεις). Συνέχεια