Ψάχνοντας κάποιον ποὺ χρειάζεται ἀνοικτὰ τὰ καταστήματα τὶς Κυριακές

Πολλοὶ ἐνοχλοῦνται ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἐνημέρωση τοῦ καταστηματάρχου…

Προφανῶς, αὐτοὶ ποὺ ἐνοχλοῦνται ἐπειδὴ βρῆκαν τὸ κατάστημα κλειστὸ ἢ ἐπειδὴ τὸ δημοσιεύουμε ἐμεῖς, ἐργάζονται τὶς ὑπόλοιπες ἕξι ἡμέρες καὶ εἶχαν τὴν μοναδικὴ εὐκαιρία νὰ ψωνίσουν τὴν Κυριακή!

Ἀλήθεια… Ποιοί εἶναι αὐτοί πού ἐργάζονται ἕξι ἡμέρες τήν ἑβδομάδα πλήν Κυριακῆς; Συνέχεια

Ὥρα ἡ Ἀνεξάρτητος Ἀρχὴ Δημοσίων Ἐσόδων νὰ γίνῃ …ἀνεξέλεγκτος!!!

Γιὰ νὰ καταλάβετε τὶ ψηφίζουν, γιὰ τὴν κατοχικὴ  Ἀνεξάρτητο Ἀρχὴ Δημοσίων Ἐσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)!!!

Δεῖτε τὸ Ἄρθρο 76: [Μνημόνιο 4]

Τροποποίηση τοῦ ἄρθρου 12 τοῦ ν. 4308/2014 (Ἅ΄ 251) Στὴν παρ. 16 τοῦ ἄρθρου 12 τοῦ ν. 4308/2014 (Ἅ΄251), ὅπως προστέθηκε µἐ τὴν παρ. 2 τοῦ ἄρθρου 74 τοῦ ν. 4446/2016, µετὰ τὴν φράση «Μὲ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονοµικῶν» προστίθεται ἡ φράση «, ἡ ὁποία ἐκδίδεται µετὰ ἀπὸ πρόταση τοῦ Διοικητοῦ τῆς Ἀνεξαρτήτου Ἀρχῆς Δηµοσίων Ἐσόδων,». Συνέχεια

Ὑποστηρίζοντας μόνον …γαλάζια μνημόνια!!

Στηρίζουμε γαλάζια μ-ό-ν-ο-ν μνημόνια!!!
Στὰ περδικαλλὶ ξεσηκωνόμεθα λαέ!!!!!!!!!!!!

Συνέχεια

Θέλουμε νά ἀναδειχθῇ τό μνημεῖον τῆς Ἀμφιπόλεως;

Ἄχθος Ἀρούρης…

Συνέχεια

Χάθηκαν οἱ τρόποι ἀντιμετωπίσεως τῶν δημητράδων;

Χάθηκαν οἱ μηνύσεις γιά ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση καί οἱ ἀγωγές ἀποζημιώσεως κατά τῶν «δημητράδων»; Συνέχεια

Χέλια …διαχρονικὰ εἴχαμε πάντα!

Τὸ 1922 τὴν ἐπλήρωσε μόνον ὁ Γούναρρης…(*)

Τὸ 1941 τὴν ἐπλήρωσε μόνον ὁ Τσολάκογλου… Συνέχεια