Γιατί δέν ἐνοχλοῦνται οἱ μουσουλμάνοι ἀπό τήν …ἰσλαμοφοβία;

Γιατί δέν κάνουν μηνύσεις οἱ μουσουλμάνοι καί οἱ ὀργανώσεις τους, κατά τῶν ὑποκινητῶν τῆς ἰσλαμοφοβίας (sic) καὶ τῆς ὑποκινήσεως μίσους ἐναντίον τους;
Ἔχουν καὶ ἔννομο συμφέρον καθὼς καὶ κάθε δικαίωμα καὶ ἐδῶ, ἀλλὰ καὶ σὲ ὄλες τις ὑπόλοιπες χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.
Συνέχεια





Χάλασε πολλὲς «μπίζνες» ὁ Ἄσαντ καὶ …διαμαρτύρονται οἱ «ἀλληλέγγυοι»!!!

Τόσον καιρὸ ποὺ μοίραζε κεφάλια ὁ ISIS οὐδείς τους τὰ ἔβλεπε.

Οὔτε τις ὁμαδικὲς ἐκτελέσεις, οὔτε τὸ πούλημα κοριτσιῶν ὡς ἐρωτικὲς σκλάβες, οὔτε ἀκόμη καὶ τοὺς ἀποκεφαλισμοὺς παιδιῶν.

Συνέχεια





Ὑπαρκτοὶ κι ἀνύπαρκτοι …«ἀνθρωπιστές»!!!

Γράφουμε γιὰ τοὺς ἀποκεφαλισμοὺς στὴν Συρία, κὶχ οἱ … «ἀνθρωπιστές»!!!
Γράφουμε γιὰ τοὺς διωγμοὺς τῶν Χριστιανῶν σὲ Συρία – Ἰρὰκ – Ἀνατολικὴ Οὐκρανία, κὶχ οἱ … «ἀνθρωπιστές»!!!
Γράφουμε γιὰ τὰ 13χρονα στὴν Παλαιστίνη, ποὺ τὰ ἐκτελοῦν στὴν ψύχρα οἱ …«περιούσιοι», κὶχ οἱ … «ἀνθρωπιστές»!!!

Ὑπαρκτοὶ κι ἀνύπαρκτοι ...«ἀνθρωπιστές»!!! Συνέχεια





Χρυσοπληρωμένοι, μοναχοφάηδες …«ἀνθρωπιστές»!!!

Ὅταν διαβάζω «Ἕλληνες» νὰ ἀποκαλοῦν τὰ Ἑλληνόπουλα, ποὺ πηγαίνουν στὸ σχολεῖο, «γκάου» καὶ  πὼς εἶναι καλλίτερο νὰ μὴν πηγαίνουν τὰ «προσφυγόπουλα» στὸ σχολεῖο, γιὰ νὰ μὴν γίνουν κι αὐτὰ «γκάου»’ σὰν τὰ Ἑλληνόπουλα (ἔστω καὶ σὲ σατυρικό/καυστικὸ κείμενο), τότε μᾶλλον κάποιοι τὸ ἔχετε κάψει ἀπὸ τὸν πολὺ μπάφο.

Χρυσοπληρωμένοι, μοναχοφάηδες ...«ἀνθρωπιστές»!!! Συνέχεια





Σώζοντας ταὐτοχρόνως τὸν πρόσφυγα καὶ τὴν …Deutsche Bank!!!

Σώζοντας ταὐτοχρόνως τὸν πρόσφυγα καὶ τὴν ...Deutsche Bank!!!

συγκινήθηκα πολὺ ἀπὸ ὅλους ἐκείνους τοὺς σκληροὺς μνημονιακούς, ποὺ ἔλεγαν ὅτι πρέπει νὰ ἀποπληρωθῇ (χὰ χά) τὸ χρέος μὲ κάθε κόστος, ἀκόμη καὶ ἂν δὲν ἔχῃς καύσιμο γιὰ τὰ F-16, καὶ τώρα Συνέχεια





Μία ἀλληλεγγύη ὅμως τὴν ἔχουμε ἀπὸ τὸ Ἰσραήλ…

Μία ἀλληλεγγύη ὅμως τὴν ἔχουμε ἀπὸ τὸ Ἰσραήλ...

Κατασυγκινήθηκα…
Ῥίγη διεπέρασαν τὴν σπονδυλική μου στήλη…
Τόση καλοσύνη δὲν τὴν ἀντέχω !!
Ἀμέσως νὰ τὸ κάνουν καὶ ντοκιμαντέρ, νὰ μὴν χάσῃ ἡ Βενετιὰ βελόνι… Συνέχεια