Γνήσιος εὐπατρίδης λοιπόν;

Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης (ὁ ἀπέθαντος)  εἶπε:

«Ὁ Κωστὴς Στεφανόπουλος ὑπῆρξε ἕνας γνήσιος εὐπατρίδης»!!!

Συνέχεια

Νὰ εἴχαμε κι ἕναν Ἕλληνα πολιτικό…

Τὶ καλὰ ποὺ θὰ ἦταν…

Νὰ εἴχαμε καὶ ἕναν, μόνον ἕναν, ποὺ θὰ ὑπηρετοῦσε τὴν Ἑλλάδα…
…κι ὄχι τὸ Ἰσραήλ…
…πόσο διαφορετικὰ θὰ ἦσαν ὅλα!!!

Συναγωγὴ Ἀθηνῶν Μπὲθ Σαλὸμ

Συναγωγὴ Ἀθηνῶν Μπὲθ Σαλὸμ

Συνέχεια

Ὁ φιλήκοος τῶν ξένων εἶναι προδότης…

Ὁ φιλήκοος τῶν ξένων εἶναι προδότης...

Ἡ νίκη θὰ εἶναι δική μας,
ἂν βασιλεύσῃ εἰς τὴν καρδίαν μας
μόνον τὸ αἴσθημα τὸ ἑλληνικό. Συνέχεια

Μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Ἰσραῆλ…

Μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Ἰσραῆλ ὁ νέος διάδοχος τοῦ Ἱερωνύμου…

 Ὁ μέγας διδάσκαλος τῆς μεταπατερικῆς Θεολογίας (ἄλλος ἔνας ἐκ τῶν πολλῶν) Ἰγνάτιος ὁ Δημητριάδος ἔχει γίνει πρώτη φίρμα σὲ ὅλα τὰ γκαλὰ τῶν Ἑβραίων, ὄχι μόνον τὰ ἐγχώρια ἀλλὰ καὶ τὰ διεθνῆ.

Μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Ἰσραῆλ... Συνέχεια

Προσκυνήσωσιν οἱ «Ξεφτιλισμένοι Ἕλληνες»!!!

Προσκυνήσομεν, του Κτήνους δεηθώμεν, ως …«Ξεφτιλισμένοι Έλληνες», εις το Μεγαλύτερο Κέντρο Αποφάσεων…
…το Ισραηλιτικό!!! Συνέχεια

Ἀλλάζει χέρια ἡ …«κυβερνητική» σκυτάλη!!!

Καὶ περιφέρονται, θρασύτατα, τὰ κουδουνισμένα, πετώντας …ἐξυπνάδες, «μπηκτές», καρφάκια, ταβανόπροκες, καταγγελίες, ἐξυπνάδες, μὰ ἐπάνω καὶ πρῶτα ἀπ΄ ὅλα …«ξανασυναπαντήθηκαν» μὲ τὴν (κοινή!!!!) λογική, τὸν πατριωτισμὸ καὶ τὴν ἠθική!!!

Κι ἔτσι, ὅσο κυλᾶ ὁ καιρός, τὰ σκάνδαλα, ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως ὑπάρχουν ἀλλὰ …ἀγνοοῦνται, ἐμφανίζονται, οἱ …ἐπόμενοι τὰ κουνοῦν ὡς …σημαῖες, ἐμεῖς τραβᾶμε τὰ μαλλιά μας, τὰ κυβερνητικὰ κουδουνισμένα ἐκνευρίζονται καὶ  αὐξάνουν τὶς βλακεῖες καὶ φυσικά, δίχως νὰ ἐρωτηθοῦμε, μᾶς ἀποδεικνύουν, γιὰ ἀκόμη μία φορά, πὼς οἱ βενιζελικοὶ ἀπόγονοι μᾶς παίζουν κανονικότατα.

Ἀλλάζει χέρια ἡ ...«κυβερνητική» σκυτάλη!!!
Εἶναι ἐδῶ κι ἑτοιμάζονται νὰ μᾶς ξανά-μανά-«σώσουν» μὲ τὸν μοναδικό τους τρόπο!!!

Ἡ κυρία Ἀσημακοπούλου, ποὺ δηλώνει ἑβραία στὸ θρήσκευμα (μήπως καί στήν συνείδησιν) ἤ στὴν καταγωγὴ σκέτο (δὲν ἔχει σημασία ἤ διαφορά), ξεμπροστιάζει τὸν Παπαδόπουλο κι ἐμεῖς …θαυμάζουμε!!! Τὶ ὡραῖα ποὺ τὰ λέει ἡ μανδαμίτσα!!!
Τὶ καλὰ ποὺ θὰ μᾶς …«ἔσωζε» μὲ τὸν μοναδικό της τρόπο!!!

Πατριῶτες… Τελειώνουν.
Μὴν ἀσχολούμεθα μαζύ τους.
Τελειώνουν. Τὰ ποσοστὰ συμμετοχῆς στὶς ἐκλογὲς διαρκῶς μειώνονται. Νὰ «ἐκλέξουν» νόμιμον κυβέρνησιν μὲ κάτω τοῦ 50% συμμετοχή, ὅσο κι ἐὰν τὸ παλεύουν, ἤ ὅσο κι ἐὰν τὸ νομομαγειρεύουν, δὲν γίνεται.
Εἶναι παράνομοι, ἀντισυνταγματικοὶ καὶ τρέμουν! Ὄχι τὴν δικαιοσύνη φυσικά, ποὺ εἶναι …δική τους. 
Ἄλλο τρέμουν… Κι αὐτὴν τὴν φορὰ οὔτε τὸ Ἰσραὴλ θὰ τοὺς σώση!!!

Φιλονόη

εἰκόνα