Ῥουσφετολογίας τὸ ἀνάγνωσμα

Τσίπρας:

«Ἐθνικὸς στόχος ἡ ἔμφασις στοὺς τομεῖς τῆς ἐρεύνης, τῆς καινοτομίας καὶ τῆς νεοφυοῦς ἐπιχειρηματικότητος.»

Συνέχεια

Λευκός, ἑτερόφυλος καί καπνιστής;

Καλά, το βλέπω, έρχεται:

Σε λίγο καιρό, λευκός, ετεροφυλόφιλος και καπνιστής, δεν θα τολμάς να βγεις από την πόρτα σου, μην το μάθει η γειτονιά.

Συνέχεια

Δὲν χρειαζόμεθα ἐμεῖς τὸν γερμανικὸ ναζισμὸ

Μετὰ τὰ γερμανικὰ ἀποτελέσματα, νὰ περιμένουμε βαθυστόχαστες ἀναλύσεις τῶν ΕΥΡω-φωστήρων τύπου Πορτο-ΧΧ-άλτε, γιὰ τὴν ἀνοδο τοῦ γερμανικοῦ ναζισμοῦ καὶ γιὰ τὸ πῶς πρέπει νὰ τὸν ἀποτρέψουμε.

Συνέχεια

Γνωρίζοντας τὸν πραγματικὸ Καμίνη

Ὁ Γιῶργος ὁ Καμίνης εἶναι ὅ,τι χειρότερο ἔχει περάσῃ ἀπὸ τὴν Ἀθήνα μετὰ τὸν Τόμας Μπροῦς, 7ο κόμη τοῦ Ἐλγιν καὶ τὴν ἐπιδημία χολέρας τὸ 1854.

Εἶναι τόσο κακὸς δήμαρχος ποὺ κάνει τὸν Μιλτιάδη Ἐβερτ νὰ φαντάζῃ ὡς ἕνας καλὸς δήμαρχος καὶ τὸ θέμα εἶναι ὅτι ὁ Ἔβερτ ἦταν ἕνας ἀπαράδεκτος δήμαρχος.

Συνέχεια

Ξύπνησαν καὶ οἱ «οἰκολΩγοι»!!!

Ἐν τάξει…
Εἴπαμε βρὲ παιδιὰ νὰ πέσουν οἱ μάσκες, ἀλλὰ ἐσεῖς πιὰ ξεγυμνωθήκατε τελείως!!!

Συνέχεια

Χάνοντας τὸ στοίχημα καὶ μὲ τὸ περιβάλλον

Ἕνα «μαῦρο πέπλο», καλύπτει πλέον τις ἀθηναϊκὲς ἀκτές, ἀπὸ τὴν Σαλαμῖνα μέχρι τὴν Γλυφάδα καὶ τὶς ἀκτὲς τοῦ Ἑλληνικοῦ.

Αἰτία ἡ βύθισις ἑνὸς δεξαμενοπλοίου στὴν Σαλαμῖνα. Συνέχεια