Φαινόμενα ἰδιοκτησίας (σὲ μὴ κομμουνιστικὲς χῶρες)

Γεγονός…
Στὴν Σιγκαπούρη οἱ πολίτες σὲ ποσοστὸ 87% εἶναι ἰδιοκτῆτες τοῦ σπιτιοῦ τους.

Τὸ μακρυνὸ 1970 ἡ κυβέρνησις τῆς χώρας αὐτῆς ἔκρινε, ὅτι ἔπρεπε νὰ πουλήσῃ στοὺς ἐνοίκους τὰ σπίτια, τὰ ὁποῖα εἶχε κατασκευάσῃ, διότι: Συνέχεια

Γιὰ τὸ μεταναστευτικὸ εὐθύνονται τὰ …φουσκωτὰ σκάφη!!!

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις θὰ ἀπαγορεύσῃ τὴν πώληση …φουσκωτῶν σκαφῶν στὴν Λιβύη καὶ ἔτσι ὑπολογίζει ὅτι θὰ μειώσῃ τὸν ἀριθμὸ τῶν λαθρομεταναστῶν!

Συνέχεια

Ὑπὲρ τῆς Σαρία (καί) ἡ Ἰταλικὴ Δικαιοσύνη!!!

Τὸ ἄρθρον ἀποσύρεται διότι βασίζεται σὲ ψευδές, συκοφαντικὸ δημοσίευμα, προερχόμενον ἀπὸ γνωστὴ σελίδα …«περιουσίων» ποὺ ἐνσπείρει διαρκῶς «πληροφορίες» καλλιεργείας μίσους ἔνθεν κακεῖθεν. Συνέχεια

Γραμμὴ τῆς σοσιαλ-δημοκρατίας εἶναι ἡ ὑφαρπαγὴ τῆς ἰδιοκτησίας!!!

Αὐτὲς τὶς ἡμέρες θρηνοῦν πολλοὶ Ἕλληνες λόγῳ ἐφορίας…
Στὴν κυριολεξία θρηνοὺν…
Θρηνῶ κι ἐγώ… Θρηνῶ, ἂν καὶ τὰ περίμενα…
Ἀλλὰ ὅμως ἄλλο τὸ νὰ τὰ λὲς κι ἄλλο τὸ νὰ τὰ βλέπῃς…
Ὁ θάνατος τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ ἐχόχθησε κοντὰ τριάντα χρόνια, ποὺ «ἔφτιαξε» δουλειὲς καὶ ποὺ «ἔφτιαξε» θέσεις ἐργασίας… Συνέχεια

Ὑποαπασχόλησις σημαίνει …ἀνάπτυξις!!!

Μετὰ τὶς δηλώσεις Ντράγκι, ἔχουμε βομβαρδισμὸ ἀπὸ τὰ διαπλεκόμενα ΜΜΕξαπατήσεως, τῆς εἰδήσεως ὅτι ἡ «εὐέλικτος ἀπασχόλησις βοηθᾶι στὴν μείωση τῆς ἀνεργίας».

Συνέχεια

Γιὰ νὰ ἀποφευχθῇ ὁ …πόλεμος!!!

Μὲ ἁπλᾶ λόγια, νὰ δεχθοῦμε, χωρὶς πολλὲς κόνξες, νὰ γίνουμε ἀποικία χρέους τῆς Γερμανίας, καὶ νὰ τῆς παραχωρήσουμε ἀεροδρόμια, νησάκια, ὑδροηλεκτρικά, λιγνίτη…, ὥστε νὰ μὴν μᾶς κάνῃ πόλεμο γιὰ νὰ τὰ πάρῃ.
Δεδομένου ὅτι οἱ δύο τελευταῖες μαῦρες στῆλες, ποὺ διακόπτουν τὸ «λευκό» τῆς εἰρήνης, εἶναι πόλεμοι  ποὺ ἔκανε ἡ Γερμανία, ἀκριβῶς γιὰ νὰ ἐπιτύχῃ αὐτὰ ποὺ τῆς παραχωροῦμε τώρα «ἐθελοντικῶς».

Συνέχεια