Γερμανοί, οἱ κακοὶ τῆς Εὐρώπης

Ἐνᾦ ὁ κόσμος ὁλόκληρος εὑρίσκεται σὲ μίαν κατάσταση προπολεμική, οἱ πολιτικοὶ ἰθύνοντες καὶ οἱ ἀρχηγοὶ κρατῶν καὶ κυβερνήσεων συνεχίζουν νὰ εὑρίσκονται σὲ σύγχυση. Συνέχεια

Ἰδιοκτησίας κατάργησις στὴν Μυτιλήνη!!!

Δηλώσεις Μουζάλα στὸν σκάι: Συνέχεια

Ὑποβόσκει μέγα θέμα πίσω ἀπὸ τὸ παιδὶ τῶν Ῥούπα-Μαζιώτου

Γιὰ τὴν ὑπόθεση τῆς ἀπαγωγῆς ἑνὸς 6χρονου ἀπὸ κρατικὲς ὑπηρεσίες μὲ ψευδοπροσχήματα:

Αὐτὸ ποὺ συνέβη ἔρχεται σὲ εὐθεία ἀντίθεση μὲ ἄλλους ἰσχύοντες νόμους.
Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ θεωροῦνται οἱ γονεῖς πλήρως ὑπεύθυνοι γιὰ τὶς πράξεις τους, νὰ εἶναι κατάλληλοι νὰ περάσουν ἀπὸ δίκη κτλ. ἀλλὰ ταυτοχρόνως νὰ μὴν ἔχουν τὸ νομικὸ δικαίωμα νὰ λάβουν ἀποφάσεις γιὰ τὴν ἐπιμέλεια τοῦ παιδιοῦ τους… Συνέχεια

Ὑπηρετώντας τὰ συμφέροντα τῆς χώρας σου…

Trump σὲ Toyota: «Ἂν φτιάξετε ἐργοστάσιο στὸ Μεξικό, μὲ σκοπὸ νὰ πουλᾶτε ὀχήματα στὶς Η.Π.Α., ἀντὶ τῶν Η.Π.Α., θὰ πληρώσετε μεγάλο φόρο.»

Αὐτὸς εἶσαι!
Win win ἐπιχειρηματικὴ λογικὴ σὲ πολιτικὴ βερσιόν, γιὰ τὸ καλὸ τῆς χώρας. Συνέχεια

Βιασμοῦ (μεσαιωνική) …ἀντιμετώπισις!!!

Ἄντε βρέ…
…καὶ μὲ τσίγκινα σωβρακάκια σύντομα!!!
(Ὄχι ὅτι ξαναγυρίζουμε στὸν Μεσαίωνα…!!!)

Συνέχεια

Ἰταλία ὑπό κατάῤῥευσιν;

Ἦλθε ἡ ὥρα τῆς Ἰταλίας, μὲ χιλιάδες μικροομολογιούχους καὶ μικρομετόχους νὰ χάσουν τὰ χρήματά τους στὴν διάσωση τῆς Monte dei Paschi. Ἡ ἀρχὴ μόλις ἔγινε…. Δὲν θὰ εἶναὶ ἡ μοναδική.

Καὶ ὁ Σόιμπλε βρυχᾶται:

Ὑπουργεὶον Οἰκονομικῶν Γερμανίας:  Ἡ Ἰταλία πρέπει νὰ τηρήσῃ τοὺς εὐρωπαϊκοὺς κανόνες στὴν διάσωση τῆς Monte dei Paschi. Συνέχεια