Ῥατσισμός εἴπαμε;

Ἐπεὶδὴ κάποιοι ἀμφισβήτησαν τὸ (νέο) πρόστιμο τῶν 5.000 εὐρῶ στὸν κουλουρά, ποὺ πωλοῦσε κουλούρια χωρὶς ἄδεια (!!!), τὴν ἰδίαν στιγμὴ ποὺ δίπλα ἕνας «λάθρο» εἶχε ἁπλωμένη τὴν πραγμάτεια του, ἐμπρὸς ἀπὸ τὰ νόμιμα καταστήματα…

Συνέχεια

Εἶμαι ῥατσιστής;

Εἶμαι ῥατσιστής;

εἶμαι ῥατσιστής πού θέλω προστατευμένη τήν Χώρα μου;….
εἶμαι ῥατσιστής πού θέλω «τακτοποιημένους» τούς ἰθαγενεῖς μου καί μετά ὅ,τι μπορῶ νά κάνω καί γιά τούς ἄλλους;….
εἶμαι ῥατσιστής πού ἀγωνιῶ γιά τήν ὑγεία τῶν παιδιῶν μου;….
εἶμαι ῥατσιστής πού θέλω νά ξέρω τήν ταὐτότητα αὐτῶν πού φιλοξενῶ;… Συνέχεια

Ὡραιοκαστριτῶν ῥατσισμός;

Ὡραιόκαστρο: Γονεῖς κήρυξαν ἀνεπιθύμητα τὰ «προσφυγόπουλα» σὲ δύο δημοτικὰ σχολεῖα

Ὡραιοκαστριτῶν ῥατσισμός;1 Συνέχεια

Προστασία ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἀπό …«προοδευτικούς»;

Αὐτὴ ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπὸ τὸ μουσουλμανικὸ Μαρόκο.

Προστασία ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἀπό ...«προοδευτικούς»;

Ὅπως βλέπετε, ἀπαγορεύεται μὲ πινακίδα μάλιστα τὸ μπάνιο μὲ τὰ ῥοῦχα ἢ μὲ τὰ ἐπονομαζόμενα, χάριν ἐξωραϊσμοῦ, «μπουρκ-ίνια,», ἐνῶ πρόκειται γιὰ …..καραμπουργκάρες! Συνέχεια

Ῥατσισμὸς ὑπάρχει…

Ῥατσισμὸς ὑπάρχει...

 Ὅταν μιὰ πολυεθνική, μὲ ἕδρα τὸ Λουξεμβοῦργο ἢ τὰ Κέιμαν, ἔρχεται καὶ πουλᾶ στὴν Ἑλλάδα μὲ ὑποκατάστημα, μέσῳ τριγωνικῶν καὶ ἐνδοεταιρικῶν πωλήσεων, ἐμφανίζοντας μηδενικὰ κέρδη ἐδῶ, εἶναι ἐπένδυση (κι ἂς κλείνῃ χιλιάδες ἑλληνικὲς μικροεπιχειρήσεις λόγῳ ἀνίσου ἀνταγωνισμοῦ)…. Συνέχεια

Γερμανικὴ κυβέρνησις κατὰ …Γερμανῶν!!!

Γερμανικὴ κυβέρνησις κατὰ ...Γερμανῶν!!!Ἡ Γερμανία κτίζει νέα σπίτια γιὰ τοὺς Μουσουλμάνους «εἰσβολεῖς», ὅπου μποροῦν νὰ μείνουν δωρεὰν γιὰ ὅσο διάστημα θέλουν!

Τὸ κόστος εἶναι περίπου 15.000 εὐρῶ τὸν χρόνο γιὰ κάθε πρόσφυγα, μόνον γιὰ διαμονή, τὸ ὁποῖο φθάνει τὶς 50.000 εὐρῶ τὸν χρόνο γιὰ κάθε πρόσφυγα, ἂν ὑπολογίσῃς τὰ ἐφόδια, τὴν ἰατρικὴ περίθαλψη, τὴν διαχείρηση, καθὼς καὶ τὰ ἐπιδόματα τοῦ ἀνέργου. Συνέχεια