Κυπριακά «οἰκόπεδα» στοχοποιοῦνται ἀπό τόν Ἐρντογάν;

Κυπριακά «Οικόπεδα»  θα κανονιοβολούσε ο Κουμπάρος των Καραμανλήδων, R.T. Erdogan.

Συνέχεια

Ὑπερήφανοι Ἕλληνες…

Ὑπερήφανοι Ἕλληνες Πομᾶκοι τιμοῦν τὴν Ἑλληνικὴ Σημαία, κόντρα στὰ καλέσματα τοῦ τουρκικοῦ προξενείου!

Ὑπερήφανοι Ἕλληνες...1 Ὑπερήφανοι Ἕλληνες...2 Ὑπερήφανοι Ἕλληνες...3 Ὑπερήφανοι Ἕλληνες...4 Συνέχεια

Ὁ Ἡρακλῆς στὸν σταυροδρόμι τῆς Ἀρετῆς καὶ τῆς Κακίας

Καὶ ὁ Πρόδικος δὲ ὁ σοφὸς εἰς τὸ σύγγραμμά του περὶ τοῦ Ἡρακλέους, τὸ ὁποῖον δὲ καὶ εἰς παρὰ πολλοὺς ἐπιδεικνύεται, ὁμοίως περὶ τῆς ἀρετῆς ἀποφαίνεται, λέγων περίπου τὰ ἐξῇς, καθ’ ὅσον ἐγὼ ἐνθυμοῦμαι· λέγει δηλ. περὶ τοῦ Ἡρακλέους, ὅτε ἐκ τῆς παιδικῆς ἡλικίας μετέβαινε πλήρης ὁρμῆς εἰς τὴν ἐφηβικήν, ἐν τῇ ὁποίᾳ πλέον οἱ νέοι γενόμενοι αὐτεξούσιοι φανερώνουν εἴτε ἂν θὰ τραποῦν τὴν ὁδὸν ποὺ διὰ τῆς ἀρετῆς φέρει εἰς τὸν βίον εἴτε τὴν ὁδὸν τῆς κακίας.

Συνέχεια

Βιάζεται ὁ …σουλτάνος τῆς γειτονιᾶς μας νὰ ἐπιβεβαιώσῃ τοὺς ἐπικριτές του!!!

Ὁ (ἀπόλυτος) ὁρισμὸς τοῦ ὑπερφιάλου ψυχοπαθοῦς…

Συνέχεια

Ὁ Κυκλαδικὸς σκεπτόμενος θεὸς τῆς Εὐρώπης…

Ὁ σκεπτόμενος ἀρσενικὸς θεὸς τοῦ προϊστορικοῦ πολιτισμοῦ τῆς Εὐρώπης.

Ὁ Κυκλαδικὸς σκεπτόμενος θεὸς τῆς Εὐρώπης... Συνέχεια

Ὑποψήφιος κι ἕνας Ἕλλην στὶς ὁλλανδικὲς ἐκλογὲς

Σταῦρο Θεοχάρη κάθε ἐπιτυχία σήμερα!

Ἔχουμε κι ἐμεῖς, οἱ Ἕλληνες, τὸν δικό μας ὑποψήφιο στὶς ὁλλανδικὲς ἐκλογές. Τὸν φίλο Σταῦρο Θεοχάρη, τὸν 27χρονο Βολιώτη, ποὺ κατεβαίνει στὶς σημερινὲς ἐκλογὲς μὲ τὸ κόμ Συνέχεια