Ὑπέροχο νὰ ζῇς στὴν πραγματικὴ Ἑλλάδα…

Εἶναι ὑπέροχο να σᾶς κυττῶ ἀπὸ μακρυά. Καὶ χωρὶς ἐκείνη τὴν θλίψη γιὰ ὅσους δὲν ἔφταιξαν καὶ τὴν «πάτησαν».
Ἐγινε ἀνάμνησις ἡ εὐαισθησία μου γιὰ τὸν δειλὸ ποὺ ἔμαθε …τίποτα, ἐδῶ καὶ χρόνια…
…ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν …«κρίμα ποὺ εἶδε φῶς καὶ μπῆκε στὸ καρυδότσουφλο τῆς …ἀριστερᾶς λέμε τώρα» γιὰ νὰ σωθῇ…
Νὰ σωθῇ…
…κι ἂς στερέψῃ ἡ θάλασσα!!!
…κι ἂς καῇ τὸ σιτάρι!!!
…κι ἂς γίνῃ χαλίκι ἡ Πίνδος!!!
…κι ἂς δώσουμε τὰ χέρια μὲ αὐτοὺς ποὺ ἐψήφισαν γιὰ νὰ μὴν χάσουν τὸ μεροκάματο τῆς δουλικῆς βολῆς τους… Συνέχεια

Φάλαγγες τουρκικῶν ἁρμάτων στὴν Κύπρο…

Τουρκικὴ φάλαγγα τεθωρακισμένων.
Ὁ ἐπὶ κεφαλῆς δίκην, τροχονόμου, κάνει σήματα στὰ ἐπόμενα ὀχήματα…

Φάλαγγες τουρκικῶν ἁρμάτων στὴν Κύπρο... Συνέχεια

Ῥίχνουμε νερὸ στὸν μῦλο τῆς Τουρκίας

Ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ. Φοῖβος Κλόκκαρης : «Ἡ Κύπρος εὑρίσκεται ἐπὶ ξυροῦ ἀκμῆς!»

Πολλοὶ εἶναι οἱ συμπατριῶτες του ποὺ δὲν τὸν γνωρίζουν προσωπικά. Ὅμως λίγο ἕως πολὺ ὅλοι τὸν ἔχουν ἀκουστά. Διότι εἶναι ἕνας διὰ βίου Στρατιώτης στὴν ὑπηρεσία τῆς Πατρίδος του καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ γενικότερα. Διαρκῶς μαχόμενος, γιὰ τὰ δίκαια καὶ τοῦ Κράτους, δηλαδὴ τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας καὶ τοῦ Ἔθνους ποὺ αὐτὴν ἀνήκει, ἤτοι τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. Συνέχεια

Ἰσοκράτους Πανηγυρικὸς, τὰ «ῥατσιστικά» του ἀποσπάσματα! (ἀναδημοσίευσις)

Ἰσοκράτους Πανηγυρικὸς, τὰ «ῥατσιστικὰ» του ἀποσπάσματα!Γιὰ ὅσους κατὰ καιροὺς χρησιμοποιοῦν δολίως κι νευ (πραγματικς) γνώσεως τὸν Ἰσοκρατικὸ λόγο, λαμβάνω σήμερα τό θάῤῥος νὰ τοὺς φέρω ἕνα γενναῖο ἀπόσπασμα. Λέγω γενναῖο, διότι γνωρίζω πώς μετὰ βίας θὰ καταφέρουν νὰ ἀναγνώσουν τὶς λιγοστὲς γραμμοῦλες ποὺ ὀφείλουν νὰ ἀναγνώσουν(!!!!) πρὸ κειμένου νὰ μὴν λὲν τὶς ἀνοησίες ποὺ παπαγαλίζουν!!!

Συνέχεια

Ἐκεῖ ποὺ σταμάτησε ὁ Ἀττίλας…

Ἑλληνικὸ ὁδόφραγμα στὴν περιοχὴ τῆς Λευκωσίς καὶ πιὸ συγκεκριμένα στὴν συνοικία τοῦ Ἁγίου Παύλου, στὸν Δῆμο Ἁγίου Δομετίου, ἐκεῖ ὅπου οἱ ἄνδρες τοῆ Ταγματάρχου Δημητρίου Ἀλευρομαγείρου (336 ΤΕ και 1/211 ΤΠ) σταμάτησαν τὸν Ἀττίλα.

Ἐκεῖ ποὺ σταμάτησε ὁ Ἀττίλας... Συνέχεια

Γιὰ μίαν …«Μεγάλη Ἀλβανία» ὅλοι κόπτονται!!!

Καίγεται ἡ Ἀλβανία καὶ μᾶς ἐζήτησε τὴν συνδρομὴ δικῶν μας ἐναερίων μέσων.
Μετὰ τὴν κατάσβεση μᾶς εἶπε τὸ ΥΠΕΞ τους καὶ ἕνα εὐχαριστῶ…

…ἐνᾦ ἐχθὲς μίλησε ξανὰ γιὰ τὴν Μεγάλη Ἀλβανία.

Συνέχεια